De Wet van Een

De Wet van Een is een vaststaande en universele wet. Degene die de Wet van Een begrijpen, realiseren zich dat alles Een is. Dat iets los lijkt te staan van het geheel zal uiteindelijk niets anders blijken te zijn dan een illusie van degene die ervan overtuigd zijn dat de dingen van elkaar gescheiden zijn, waardoor ze lijken te bestaan uit losse fragmenten zonder samenhang.

Kosmisch Bewustzijn geeft het inzicht dat het Universum een geheel is, Wanneer het Universum als Een geheel wordt herkend, kan universele harmonie worden bereikt.

Paul Shockly

vrijdag 9 november 2018

Op deze dag van je leven / 8 november 2018 / Neale Donald Walsch8 november 2018 / Neale Donald Walsch
Op deze dag van je leven, geloof ik
dat God wil dat je weet…


... dat de redding van deze mensenwereld nergens anders ligt
dan in het menselijk hart, in de menselijke kracht om te reflecteren,
in menselijke zachtmoedigheid en menselijke verantwoordelijkheid.

Vaclav Havel zei dat en hij had gelijk.
Sommige mensen zeggen dat onze redding bij God ligt,
of  bij Gods Zoon, doch is niet het menselijk hart
de plaats waar zo'n Goddelijkheid wordt gevonden?

Open daarom jouw hart en open NAAR jouw hart,
dat je zijn oproep kunt horen om te reflecteren, om zachtmoedig te zijn,
en om verantwoordelijk te zijn.

Neale Donald Walsch [today@nealedonaldwalsch.com]
Vertaald: wakkeremensen.blogpot.nl