dinsdag 6 november 2018

Onderzoeksrapporten over Frequentiewapens / 5 november 2018


Onderzoeksrapporten over Frequentiewapens
5 november 2018


Cobra berichtte in zijn Korte Situatie Update van 29 oktober 2018: “Het gebruik door de cabal van gerichte energiewapens is ook naar buiten gebracht:

In dit bericht van freedom-sos is een overzicht met links opgenomen van rapporten waarin het bestaan en gebruik van gerichte energiewapens is onderzocht en aangetoond; hieronder de NL vertaling van dit overzicht.

I. Dit is een van de eerste onderzoeken die het gebruik en misbruik van frequentiewapentechnologie op Amerikaanse burgers blootlegt. Het is geschreven door een voormalig militaire inlichtingenofficier, Julianne McKinney. Haar inmiddels fameuze werk was een van de eerste betrouwbare getuigenissen van de schendingen van mensenrechten en constitutionele ontwrichtingen die mogelijk zijn gemaakt door deze nieuwe set van geheim gehouden wapentuig. Je vindt hier een link naar haar rapportage: 


II. Britse Researcher, John J. McMurtrey, heeft verschillende rapporten gepubliceerd over RF (RadioFrequentie) energie en hoe het wordt gebruikt om invloed uit te oefenen op biologische systemen in mensen, vooral het brein. Hier zijn twee rapporten die de moeite van het lezen waard zijn:

III. Human rights activist, Cheryl Welsh, heeft een excellent overzicht samengesteld over het gebruik van frequentiewapens en hersenspoeltechnologieën, in haar rapport uit 1998 met de titel:
Zij schreef ook een buitengewoon stuk voor Torture Magazine wat je hier kunt vinden:

IV. Carl Clark, een voormalig CIA medewerker, heeft in een eye-opening artikel het gebruik beschreven van microgolf wapens door inlichtingendiensten. Hier vind je het artikel:

V. De nonprofit site, StopEG.com, heeft een lang artikel over frequentiewapens en hersenspoeltechnologie samengesteld, zie de volgende link (pdf bestand):  http://www.stopeg.com/doc/weapons_docs_v20150616.pdf

VI. De bekende ingenieur en activist Eleanor White schreef een uitgebreid artikel over de staat van technologieën die de biologische systemen van mensen beïnvloeden, in een artikel uit 2000 dat kan worden gevonden op de Constitution Society’s page: 

VII. Dr. John Hall, een practiserend fysicus en publicerend auteur, heeft heel veel gedaan om de schendingen van mensenrechten bloot te leggen die worden uitgevoerd door het gebruik van frequentiewapens. In aanvulling op de vele interviews die hij heeft gegeven kun je zijn gepubliceerde werken vinden op Amazon: 

VIII. Robert Duncan, een voormalig Defense Department Researcher, heeft veel ondernomen om de klok te luiden over illegale programma’s die RF wapens gebruiken op Amerikaanse burgers. Hij verschijnt op veel websites, blogs, youtube videos, en je kunt hier zijn meest bekende boek kopen: 

IX. Dr. Collin Ross, M.D., heeft uitgebreid onderzoek verricht naar clandestiene regerings-hersenspoelprogramma’s, en heeft veel van zijn bevindingen beschreven in zijn boek: 

X.
De MK Ultra hoorzittingen waren werkelijk de eerste keer dat gedocumenteerd bewijs werd geleverd over regeringsonderzoek naar – en misbruik van – hersenspoeltechnologieën,  en dat deze bekend werden bij het algemene publiek. Een van de meest verrassende dingen over het programma was de enorme hoeveelheid van instituties en bronnen die erbij waren betrokken – groter dan het Manhattan project. Waar zij hebben toegegeven dat zij het overgrote deel van de documenten hebben vernietigd is het nog steeds goed om over dit programma – waarvan velen zeggen dat het nooit is geëindigd – te leren aangezien het een beeld geeft van de mindset en de methodologie die door verschillende diensten in de vroege dagen van hersenspoelexperimenten is gebruikt: 

Copyright © 2017 FreedomSOS.com

Vertaald door Veronica