zondag 4 november 2018

Dagtekst van Zondag 4 November 2018 door Omraam Mikhael Aivanhov


Dagtekst van Zondag 4 November 2018
door Omraam Mikhael Aivanhov

Successen - je verwerft slechts definitief wat je verdiend hebt

"Het is mogelijk om via oneerlijke middelen te slagen in de maatschappij; het volstaat om het hardst te schreeuwen, listig te werk te gaan of anderen uit te schakelen... In de spirituele wereld kan je echter alleen succes behalen door echt aan jezelf te werken, door oprechte en aanhoudende inspanningen. Slechts nadat je de instincten, de begeerten en lagere neigingen in jezelf hebt overwonnen, kan je bij de anderen succes boeken, een autoriteit worden in hun ogen en jezelf bovendien doen gelden tegenover de krachten van de natuur. 

Maak je geen illusies over de materiële successen die je kunt behalen door intriges of geweld, want die zijn niet duurzaam. Er bestaat een wet, door de kosmische Intelligentie uitgevaardigd, die zegt dat de mensen uiteindelijk slechts datgene definitief kunnen verkrijgen wat ze verdienen en die wet is universeel. De geesten van de onzichtbare wereld en de krachten van de natuur, die weten wat je doet, wat je waard bent en waartoe je in staat bent, treffen maatregelen, zodat je vroeg of laat precies datgene krijgt wat je verdient."

Omraam Mikhael Aivanhov
http://www.prosveta.com/