woensdag 7 november 2018

Dagtekst van Woensdag 7 November 2018 door Omraam Mikhael Aivanhov

Dagtekst van Woensdag 7 November 2018
door Omraam Mikhael Aivanhov

Hoogmoed en ijdelheid - hun uitingen


"Wat is het verschil tussen hoogmoed en ijdelheid? De ijdele doet zich beminnelijk en edelmoedig voor. Hij gaat overal naartoe om zich te laten zien, hij doet goed om te worden opgemerkt, hij maakt zich nuttig om gewaardeerd te worden. Maar terwijl anderen er enig voordeel bij hebben, put hij zich uiteindelijk lichamelijk, financieel en psychisch uit. De hoogmoedige daarentegen wil gewaardeerd en gerespecteerd worden zonder ook maar iets voor de anderen te doen. Tevreden met het goede beeld dat hij van zichzelf heeft, gaat hij zich niet tonen aan de wereld, hij wil dat de hele wereld naar hem toekomt om hem te ontdekken. En als vaststelt dat men hem geen respect en waardering betoont en dat men hem niet erkent als een superieur wezen, klapt hij dicht en zondert hij zich af. 

Bij de ijdele is er toch nog een lichtje... een beetje walmend, dat is waar, maar in ieder geval doet hij moeite om te schitteren. De hoogmoedige is duister, hij staat onder het teken van Saturnus, terwijl de ijdele eerder onder het teken van Jupiter staat. Dus, stel jezelf nu de vraag: ben je eerder hoogmoedig of ijdel?"

Omraam Mikhael Aivanhov