vrijdag 9 november 2018

Dagtekst van Vrijdag 9 November 2018 door Omraam Mikhael Aivanhov

Dagtekst van Vrijdag 9 November 2018
door Omraam Mikhael Aivanhov

het Vuur van de geest - er materiaal aan geven om te verbranden

"Het hout dat we gebruiken om vuur te maken, wordt dood hout genoemd. Deze doffe, zwarte, kromme takken worden door het vuur getransformeerd in licht, warmte en energie! Je zal zeggen: “Ja, dat weten we, maar wat hebben die takken met ons te maken?” Ze hebben met jou te maken omdat ze, symbolisch gesproken, ook in jou bestaan. Ook jij hebt vanbinnen dood hout verzameld dat er alleen op wacht om verbrand te worden… Alle egoïstische en hartstochtelijke neigingen en alle uitingen van je lagere natuur zijn als dood hout. Ontsteek ze aan het vuur van de geest, aan het vuur van de goddelijke liefde, en ook zij zullen licht, warmte en leven voortbrengen.

Het vuur leert ons dat er overal materiaal is om te verbranden. Kijk maar: in de kerken steken we kaarsen aan. Als ze alleen maar zouden dienen als verlichting, zouden ze sinds de ontdekking van de elektriciteit niet meer in gebruik zijn. Maar aangezien een dergelijk ritueel bewaard is gebleven, is het goed om zich te verdiepen in de betekenis ervan: naar het beeld van de kaars die zichzelf opbrandt om de vlam in stand te houden, moeten we ook materiaal in onszelf verbranden om ons innerlijk licht te voeden."


Omraam Mikhael Aivanhov