maandag 5 november 2018

Dagtekst van Maandag 5 November 2018 door Omraam Mikhael Aivanhov

Dagtekst van Maandag 5 November 2018
door Omraam Mikhael Aivanhov

de Eenzaamheid - een ervaring die ons verplicht om de essentie te zoeken

"Op een of ander moment in zijn leven, beleeft iedereen die vreselijke ervaring van de eenzaamheid. In die leegte, in die duisternis, weet hij niet meer waar hij is of waar hij naartoe gaat... Zelfs Jezus aan het kruis ging door deze donkere woestijn van de ziel toen hij uitriep: “Mijn God, waarom hebt Gij mij verlaten?” Alle mensen, zelfs de grootste Ingewijden, ervaren op een dag dit onbeschrijflijke leed. Waarom? Omdat het een noodzakelijke ervaring is om tot de essentie te komen. Je begrijpt de waarheden van de ziel en van de geest niet wanneer je je gelukkig, voldaan en door vrienden omringd voelt, maar wel wanneer je je alleen en verlaten voelt. 

In werkelijkheid is nooit iemand verlaten. Zelfs wanneer hij de verschrikkelijkste beproevingen moet doorstaan, is ieder mens omringd door geesten en entiteiten, die tot hem spreken en over hem waken. De eenzaamheid bestaat niet, ze is slechts een voorbijgaande bewustzijnstoestand en om die toestand zo vlug mogelijk te boven te komen, bestaat er geen ander middel dan zich te verheffen tot Hem die alle werelden draagt."

Omraam Mikhael Aivanhov