dinsdag 6 november 2018

Dagtekst van Dinsdag 6 November 2018 door Omraam Mikhael Aivanhov


Dagtekst van Dinsdag 6 November 2018
door Omraam Mikhael Aivanhov

de goddelijke Wet - alle mensen dragen deze in zich

"Iemand zegt: “Ik geloof in God,” maar men ziet geen enkel goed resultaat van dat geloof. Hoe komt het dat de Heer zich op zo’n zwakke, overbodige en ondoeltreffende manier manifesteert in dat wezen? Als God hem zo weinig meegeeft, is het zelfs niet de moeite waard dat hij in Hem gelooft. Dan kan je de atheïsten begrijpen als ze de magere resultaten zien die het geloof voor zoveel gelovigen oplevert, en dus besluiten ze dat ze evengoed zonder God kunnen. En inderdaad, waartoe dient het een God van rechtvaardigheid en liefde te verheerlijken en te bidden voor de komst van zijn Koninkrijk op aarde, als je het tegelijkertijd normaal vindt om te blijven leven in egoïsme, haat en conflicten?

In werkelijkheid dragen alle mensen in zich de goddelijke wet, die in hen gegrift werd. Maar heel weinig mensen zijn een innerlijk werk begonnen en slagen erin de duistere kanten van hun psychisch leven op te lossen en elke dag deze wet in hun hart te lezen."

Omraam Mikhael Aivanhov
http://www.prosveta.com/