maandag 5 november 2018

Channeling Aartsengel Raphael: Heil en Heiligheid. / Barbara Bessen / 4 november 2018

Channeling Aartsengel Raphael:
Heil en Heiligheid.
Barbara Bessen / 4 november 2018
Vertaald uit het Duits door Henk Steur

Lieve vrienden van de maandelijkse boodschappen.

Voor mij, als Noord-Duits, niet-confessioneel opgegroeide mens, is het woord “heilig” niet met mystiek omgeven. Als kind had ik bij dit woord – misschien is dit ook collectief – het beeld van, zoals ik dit zag, een wonderschone Maria voor ogen. Dit had ik in kerken gezien, die ik met mijn familie op reizen had bezocht. Zij leek mij heilig, deze Maria, ook een beetje op afstand van het aardse.

Vandaag is het begrip “heilig” ook iets dat in onze ontwikkeling, bij ascensie, een bijzondere betekenis heeft. Namelijk dat wij allemaal (heil)ig zijn. Als men naar Wikipedia kijkt wordt heilig met “een sfeer van Goddelijke Volkomenheid of Absoluut erbij horen” verklaard.

Dan knikt mijn hart en verheugt het zich. Ja, precies, zo zie ik het ook! Wij behoren tot het Goddelijke. Wij zijn het Goddelijke – het woont in ons. Wij zijn heilig. Als wij dit “ig” weglaten, krijgen wij het woord heil. Ieder van ons heeft daar direct een associatie bij. Wij vragen ons af: “Zijn wij heil, zijn wij heel?”


Aartsengel Raphael wil ons daarover een paar woorden vertellen en ons vibratiepakketjes geven. Laten wij gewoon even achterover gaan zitten en ons laten inspireren en ons geliefd en gedragen voelen.

Hartelijke groeten,

Barbara Bessen

Raphael-Channeling:

Heil en Heiligheid.

Met een eresaluut kom ik uit de sferen der Liefde naar de Heelheid van jullie toe. Daar waar Ik Ben is er volkomenheid. Dit betekent niet dat alles klaar en volkomen vast van structuur is.

Ook hier waar ik ben zijn er veranderingen, maar wel op een andere manier, want wij ontwerpen de verandering of wij voeren hen uit op instructies en voorstellen van de wezens die ons leiden. Wezens is misschien niet het juiste woord. Laten wij liever zeggen: entiteiten, instanties, vibratieconcepten, ideeënbundels. Hoe dient men hiërarchieën te beschrijven die geen vorm hebben maar toch individueel zijn?

Jullie verstand heeft het met dit soort informaties moeilijk want dit is niet vaak met de Hogere Geest van de Schepping in verbinding. De levensconcepten waarin jullie je hier op Aarde hebben begeven zijn hiervoor verantwoordelijk. Daarmee wil ik de dualiteit niet tekort doen. Dualiteit is een prachtig leerconcept van herkennen en scheppen. Jullie scheppen de hele dag door je eigen realiteit.

De manier waarop jullie je leven bedenken, ondervinden en zouden  beschrijven, is jullie realiteit. Jullie zeggen: “Dit is mijn leven.” Jullie verstand zegt dit. Jullie gevoel zegt waarschijnlijk iets anders. Jullie hart weet meer en glimlacht misschien een beetje omdat jullie zoveel meer zijn. Jullie zijn ook een Goddelijk ontwerp om fysieke ervaringen te verzamelen en jullie ware zijn is er steeds op uit om vele ervaringen te hebben. Hiervan zijn jullie zeker goed op de hoogte.

Nu is de vraag: Hoe voelen jullie je op dit moment? Als je dit aan een mens – God in een lichaam – vraagt, dan antwoordt hij meestal door uiterlijke omstandigheden te beschrijven. Misschien zegt hij: “Met mij gaat het goed, ik heb net een nieuwe baan.” Of: “Wij hebben er weer een meisje bij in de familie, heerlijk!” “Niet zo goed, mijn vader is onlangs gestorven.” Of: “Ik maak mij druk en heb geen motivatie en ik heb geen zin in mijn werk.” Dat is dan een beschrijving van uiterlijke omstandigheden die zeker op jullie lichaamssysteem een uitwerking hebben.

Als ik jullie vraag hoe jullie je voelen wil ik graag weten hoe jullie je lichaam en gevoelsniveaus waarnemen en hoe jullie met je Goddelijke Kern in verbinding staan. Met de Goddelijke Kern in verbinding staan kunnen jullie goed voelen.

Jullie voelen je lichaam dan als een heerlijke mogelijkheid om hier te zijn. Jullie ondervinden zelfs dankbaarheid om daarin te mogen wonen. En jullie hebben in je hart dan steeds weer lichte, goede gevoelens, zoals jullie dit noemen. Geluksgevoelens die vertellen dat alles goed is zoals het is en dat er niets veranderd hoeft te worden. Jullie voelen je in je Heelheid. Jullie voelen je niet gescheiden.

Zo voelen velen van jullie je in de natuur, opeens als iemand je even aanraakt of als je lieve kat zich tegen je been aan strijkt. Soms hebben jullie dit gevoel zomaar. Dit Goddelijke, heilige gevoel, komt plotseling, blijft een moment, en hup, dan is het weer weg. Soms blijft het ook wat langer.

Enkelen van jullie hebben de sleutel zo goed in de hand dat jullie dit gevoel langer vast kunnen houden en het een beetje kunnen sturen. Zo gaat dit als je bewust naar het Goddelijke gaat. Dit gebeurt door meditatie, innerlijk reizen, de hand op het hart leggen en in de stilte te zijn. Het goede bericht hierbij is dat dit gevoel vaker zal gebeuren, zich uit zal breiden en stabieler zal worden.

Het is de verbinding met het Goddelijke in al zijn facetten tot aan de oer-scheppingsgedachten. Deze bekende kosmische leider die de Schepping betekent. Wat jullie kunnen doen om je Heil(ig) en heel te voelen: Je altijd maar weer terugtrekken in de stilte en de kleine rituelen uitvoeren die ik zojuist heb beschreven. Wees eenvoudig. Dit eenvoudig zijn is een helingsmethode. Zij schenkt jullie vrije gedachten en gezondheid. Alle gedachten produceren iets, soms gaat het snel en soms duurt het dagen, maanden, jaren. Maar jullie hebben zeker ook gemerkt dat het vaak sneller materialiseert wat jullie denken  en beginnen. De hoge Goddelijke Energie die deze planeet doorstroomt, brengt dit met zich mee.

Wat ik hiermee wil zeggen is dat jullie heling, wat jullie nu ook beweegt, een zaak is die jullie zelf ter hand kunnen nemen. De stilte, het in de Goddelijke Energie gaan, schenkt heling. Jullie verzorgen jezelf zogezegd in het Goddelijke Scheppersveld. Een goede heler doet niets anders dan dat. Niemand heelt een ander, dat doet het Goddelijke. Ik wil jullie daarmee ook vertellen dat jullie je eigen genezers zijn. Om deze (h)erkenning weer in het menselijk lichaam aan te brengen is niet eenvoudig. Te vaak worden jullie belemmerd door dingen van buitenaf, om heil(ig) te zijn. Jammer, want in jullie is alles aanwezig om goede helers te zijn. Mag ik jullie vragen je lichaam eens in ruste te bekijken, maak een lichaamsscan. Ga door je lichaam heen en zoek uit waar het zich niet goed voelt, waar blokkaden zijn, waar nerveuze gevoelens opduiken en waar jullie pijn hebben. Werk met visualisaties, ga door de pijngebieden heen en bekijk wat de pijnlijke hals, de moede benen, jullie willen vertellen. Velen van jullie zijn ware meesters op innerlijke reizen met voorgestelde figuren, situaties etc. Het is jullie taak om zelf uit te vinden waarom jullie iets beweegt. Jullie zullen verbaasd zijn hoezeer jullie op deze manier voor je eigen heil kunnen zorgen.

Soms is langere aanwezigheid in de Goddelijke Energie hierbij zeer behulpzaam, soms is er alleen maar een verandering nodig voor iets of een situatie. Er is in jullie leven niets dat niet bewerkt kan worden, zowel positief als negatief. Jullie zelf zijn degenen die hierin evenwicht kunnen brengen. De Ouden, jullie voorouders, wisten dit al. Met name de vrouwen waren daar goed in. In Lemurie was dit de rol van de Priesters en Priesteressen, in het vroege Egypte ook.

Doorzoek je lichaam naar sporen van symptomen en jullie zullen het zeker vinden. Soms moet men daar intensief naar op zoek en dit is niet altijd makkelijk omdat er mogelijk een verandering van levenswijze mee gepaard gaat.

Maar de weg naar huis is makkelijker met een transparant, lichtvol lichaam als metgezel. Uiterlijke levensomstandigheden, onbeperkte gedachten en ondoordachte handelingen beïnvloeden jullie gezondheid, jullie heil. Jullie hebben het in de hand om dit in evenwicht te brengen. Laat mij nog vertellen dat langere tijd in de stilte, in de Goddelijke Energie verblijven, jullie hele systeem verlicht….dat wat jullie hier uitdrukken. Het versterkt de verbinding met wie jullie werkelijk zijn.

Het maakt het makkelijker om tegen de aardse belevenissen in je leven en op het werk, opgewassen te zijn. Wees heil door op jezelf opmerkzaam te zijn. Heb meer oog voor het zijn dan voor de uiterlijke dingen die zo vergankelijk zijn.

Jullie weten dat jullie eeuwig en heilig zijn. Als jullie hulp nodig hebben bij alles wat ik hier vertelde, roep mij dan aan. Ik ben nooit meer dan een seconde van jullie verwijderd omdat wij EEN zijn.

Ik Ben Raphael

Ontvangen door Barbara Bessen in november 2018. Deze tekst kan vrijuit gebruikt worden. Veranderingen zijn niet toegestaan.

Hartelijke groeten,

Barbara Bessen en haar Team

Büro Barbara Bessen, Großer Burstah 44, 20457 Hamburg +49 (0) 40 37 50 32 01 info@barbara-bessen.com