De Wet van Een

De Wet van Een is een vaststaande en universele wet. Degene die de Wet van Een begrijpen, realiseren zich dat alles Een is. Dat iets los lijkt te staan van het geheel zal uiteindelijk niets anders blijken te zijn dan een illusie van degene die ervan overtuigd zijn dat de dingen van elkaar gescheiden zijn, waardoor ze lijken te bestaan uit losse fragmenten zonder samenhang.

Kosmisch Bewustzijn geeft het inzicht dat het Universum een geheel is, Wanneer het Universum als Een geheel wordt herkend, kan universele harmonie worden bereikt.

Paul Shockly

donderdag 2 augustus 2018

Dagtekst van Donderdag 2 Augustus 2018 door Omraam Mikhael Aivanhov

Dagtekst van Donderdag 2 Augustus 2018
door Omraam Mikhael Aivanhov

het Vuur dat onze psychische tumoren doet smelten -

"Alle mensen worden geboren met gebreken, ondeugden en afwijkingen op het fysieke, morele of intellectuele vlak. Het zijn meer of minder ernstige gebreken, maar ze hebben steeds dezelfde oorzaak: in vorige levens heeft iedereen door onwetendheid, fouten begaan die opgestapeld werden, gecondenseerd en gestold zijn tot ze een soort tumor vormden, en zo wordt men nu geconfronteerd met een weerspannig materiaal. Wat kan je dan doen? Gebruik het omgekeerde proces: laat deze tumoren smelten door hen bloot te stellen aan het vuur van de geest om er zuiverdere en harmonieuzere vormen en uitingen van te maken.

Om zijn temperament, zijn neigingen, zijn gewoonten en zelfs zijn erfelijkheid te transformeren en om te vormen, moet de mens een beroep doen op het hemelse vuur. Wanneer hij het aangetrokken heeft, moet hij dit vuur onderhouden om die duistere materie in hem te doen smelten. En daarna werkt hij in gedachten onvermoeibaar in op deze gezuiverde materie om in zichzelf nieuwe vormen te creëren."


Omraam Mikhael Aivanhov