De Wet van Een

De Wet van Een is een vaststaande en universele wet. Degene die de Wet van Een begrijpen, realiseren zich dat alles Een is. Dat iets los lijkt te staan van het geheel zal uiteindelijk niets anders blijken te zijn dan een illusie van degene die ervan overtuigd zijn dat de dingen van elkaar gescheiden zijn, waardoor ze lijken te bestaan uit losse fragmenten zonder samenhang.

Kosmisch Bewustzijn geeft het inzicht dat het Universum een geheel is, Wanneer het Universum als Een geheel wordt herkend, kan universele harmonie worden bereikt.

Paul Shockly

zondag 29 juli 2018

VIJF STAPPEN VOOR DE MENSHEID NAAR VREDE / door Pyts Boschma / Geplaatst 29 juli 2018

VIJF STAPPEN VOOR DE MENSHEID NAAR VREDE

door Pyts Boschma / Geplaatst 29 juli 2018Wereldvrede kan worden bereikt als wij mensen….

·        erkennen dat sommige oude geloofsovertuigingen en vooronderstellingen over God en over het Leven niet langer werkzaam zijn.

·        erkennen dat de mogelijkheid bestaat dat wij iets over God en het Leven niet begrijpen en dat wij willen gaan onderzoeken wát dat is. Wij zullen moeten erkennen dat de wereld zou veranderen als wij ons begrip over God zouden veranderen.

·        verkondigen dat we bereid zijn een nieuwe visie op God en het Leven naar de mensheid over te brengen, een visie die een nieuwe manier van samenleven op onze planeet zou kunnen bewerkstelligen.

·        moed tonen bij het toetsen van deze nieuwe visie en dat, indien deze visie overeenstemt met onze innerlijke waarheid, wij onze huidige geloofssystemen of godsdiensten hierop zullen wijzen en zullen proberen deze nieuwe visie op te laten nemen in onze religies.

·        erkennen dat het leven in alle facetten een uitdrukkingsvorm is van deze hogere visie op God en het Leven.