De Wet van Een

De Wet van Een is een vaststaande en universele wet. Degene die de Wet van Een begrijpen, realiseren zich dat alles Een is. Dat iets los lijkt te staan van het geheel zal uiteindelijk niets anders blijken te zijn dan een illusie van degene die ervan overtuigd zijn dat de dingen van elkaar gescheiden zijn, waardoor ze lijken te bestaan uit losse fragmenten zonder samenhang.

Kosmisch Bewustzijn geeft het inzicht dat het Universum een geheel is, Wanneer het Universum als Een geheel wordt herkend, kan universele harmonie worden bereikt.

Paul Shockly

vrijdag 27 juli 2018

Op deze dag van je leven / 26 juli 2018 / Neale Donald Walsch


26  juli 2018 / Neale Donald Walsch
Op deze dag van je leven, geloof ik
dat God wil dat je weet…


... dat je op deze dag geliefd wordt vanwege al het wonderwerk dat
jij naar jouw wereld brengt met de gave die jij hebt.

Moeilijk te geloven, nietwaar, dat je zo speciaal bent in de ogen van God?
Toch ben je dat - en niet vanwege wat je hebt gedaan,
maar vanwege wie je bent.

Jij bent Gods eigen creatie, een uitdrukking van goddelijkheid
in menselijke vorm.

De snelste manier om dit te ervaren is om het voertuig te zijn
waardoor anderen het in zichzelf zien.

Elk persoon loopt zijn of haar pad en doet zijn of haar best.

God weet dit en daarom houdt God van jullie allemaal.

Neale Donald Walsch [today@nealedonaldwalsch.com]
Vertaald: wakkeremensen.blogpot.nl