woensdag 11 juli 2018

Getuigenverklaring van Ronald Bernard over ernstig beschadigde kinderen en onze bevrijding

Internationaal Tribunaal voor Natuurlijke Gerechtigheid

Getuigenverklaring van Ronald Bernard over ernstig beschadigde kinderen en onze bevrijding

THE WESTMINSTER SEATINGS

 London - April 2018.
Transcriptie & Nederlandse vertaling: Sjra

Ronald Bernard: Heel goed. Mijn zuster en alle andere mensen en ook bedankt voor jullie aanwezigheid hier.

Indrukwekkend. Ik zie jullie allemaal op een manier alsof jullie alle bewoners vertegenwoordigen van deze wereld. Jullie zijn hier met maar een paar wanneer je het vergelijkt met de zeven miljard, maar jullie vertegenwoordigen allemaal het menselijke wezen op deze aarde en na het doormaken van mijn hel, is een uur met mijn zuster hier een heel fijne stap om mee te beginnen. Ik moet bekennen, ik heb niets voorbereid. Ik ga gewoon met de stroming mee.

Dank u voor de inleiding. Het is wat het is. Als kind stond ik aan beide kanten en later als dader. Ik moet beginnen bij de geboorte. De geboorte van een menselijk wezen. Het bewustzijn dat ik deel is het bewustzijn dat ik nu heb. Het is soms mogelijk een beetje verwarrend. Later, wanneer ik mezelf ga uitdrukken en zaken uitleg en een getuigenverklaring afleg over dingen, want ik doe dit met het bewustzijn dat ik nu heb. En de meeste dingen waarvan ik me in het verleden niet bewust was. Ik ontdekte dingen stap voor stap, maar om bij de geboorte te beginnen. Dit is iets universeels. Het is wanneer we worden geboren. Ik begin te merken dat we zo verbonden zijn met de bron van leven, wat wij de schepper van hemel en aarde noemen. Wij zijn zuiver. Wij drukken duidelijk God uit door de zoon of de dochter te zijn. Wij zijn het Licht.

Op het moment dat we arriveren is alles prima. Okay, er zijn altijd uitzonderingen dat je kunt zeggen: okay, er zit een storing in het lichaam. Niemand is perfect en ga zo maar door. Maar het Licht is er.

Het drukt zich uit. Dan gaan we het programma van deze wereld binnen en dit is geen nieuw programma. Het is een heel oud programma. Het is een Luciferiaans programma. Dat betekent dat men ons begint op te voeden via onze geliefde vader en moeder – wanneer je die hebt - in een programma om uit te komen in het systeem van slavernij dat we hebben, want we zijn alleen maar een bron om te gebruiken. Wij zijn de waarde.
Wij zijn het Licht en zij willen het volledig uitzuigen als het uitpersen van een sinaasappel.

Alles volledig uitzuigen en het dan weggooien. Ooit noemde men dit het Amerikaanse systeem. Het Amerikaanse systeem bijvoorbeeld: ”Je gebruikt het en je gooit het weg!” En dat is wat er op deze planeet gebeurt. Het gaat over via je ouders. Ze houden van je. Ze willen voor je zorgen en plaatsen je in vaccinatieprogramma’s met een heleboel chemicaliën om je immuunsysteem te beschadigen. Het zit in het schoolsysteem. Het zit overal om de perfecte slaaf te worden.

Er is nog iets en dat gaat meer over mijn verhaal. Toen ik geboren werd, korte tijd later begon ik te ontdekken dat ik was geboren in een gezin met een vader en moeder die in de Tweede Wereldoorlog zwaar beschadigd waren. Dit waren dus geen echt uitontwikkelde mensen. Ze waren zwaar beschadigd. En om die reden waren mijn eerste negen jaren op de aarde zo gelukkig dat ik begon te beseffen dat, wanneer er echt een hemel en aarde was, ik in de hel was geboren, want het was helemaal niet de hemel op aarde. Het was de hel.

Mijn moeder was niet in staat om me te verdedigen en mijn vader kreeg door dat hij mijn moeder niet kon raken. Zij was zo ernstig misbruikt en beschadigd dat het haar niets meer deed. Dus om haar te raken was ik degene, de eerstgeborene. Want hij wist dat mijn moeder voor de eerste keer in staat was om van een menselijk wezen te houden en dat was ik. Dus, de beste manier om haar te raken was om mij te raken. Zo wreed dat ik zijn gedrag begon na te doen. Ik bevond me in die periode van mijn leven. Het was geen algemene zegswijze, maar ik was een van de eerste terroristen op aarde die iedereen op school afroste. Ik was echte terreur.

Dat werd opgepikt door organisaties die kinderen beschermen. Welnu, het ergste was het onderzoek dat volgde toen ze mijn situatie begonnen te ontdekken en via het gerecht plaatsten ze me op een plek waar ze ernstig beschadigde kinderen beschermen. Het was een Katholieke Instelling en ze houden daar echt, echt van kinderen. En ze gebruikten geen Vaseline om het een beetje te verzachten. Dit is hoe ik begon te ontdekken wat het was om seksuele spelletjes met mij te bedrijven. Ik wist niet wat seks was en ze deden dat twee jaar lang, zeer intensief. Niet alleen met mij, maar het gebeurde met alle kinderen en het eerste jaar was een echte hel en dan word je ook zelf helemaal verziekt want nadat je door al deze pijn en marteling heen bent gegaan, met, nou ja, ik vertel u geen details, nou ja, wanneer je alles weet, zou je echt mensen willen doden. En ik ging echt die kant uit. Om dit alles de eerste elf jaren te overleven, en de laatste twee jaren waren echt schreeuwend, om terug te gaan naar die andere hel, die was feitelijk beter dan de tweede hel.

Een van die mechanismen die we in ons menselijke wezen hebben, het Licht zijnde, is op het moment dat je door de hel gaat, je helemaal kunt losraken en op een of andere manier is het een Wonder. Dus je lichaam gaat toch door met alles wat ze doen. Maar je bent daar niet. Je bent er, maar je bent er niet. Je bent losgeraakt. Dat is de manier hoe wij al deze verschrikkingen overleven. Ze trekken zelfs plastic zakken over je heen en je stikt.

En nee, soms ga je uit je lichaam en je ziet jezelf. Dat is de manier hoe je gevoeligheid in andere dimensies begint te ontwikkelen, feitelijk op weg terug naar huis, naar de Bron. Toen ik uit deze 11 jaren vandaan kwam, was ik volledig volwassen. Een volwassene die in zichzelf gekeerd was. Ik sloot mezelf op in een atoombunker, die absoluut niet de intentie had om nogmaals door mensen beschadigd te worden. En ik zat vol haat in de zin van vol vergif en ik was er klaar voor om de wereld binnen te stappen en ieder menselijk wezen te vernietigen waar ik greep op kon krijgen. Toen ik uit deze rotzooi vandaan kwam, was mijn moeder intussen gescheiden.  Ze was hongerig achtergelaten in een kleine caravan. Ik begon op een vreemde manier voor mijn moeder te zorgen, want zij had mij ook verraden. Zij kon mij niet redden, dus ben ik in het verleden feitelijk een beetje verprutst.

En in mijn latere leven had ik echt genezing nodig en ik ben genezen en het is nog steeds heel moeilijk om deze getuigenverklaring af te leggen. Maar op het moment dat ik er uit kwam werd ik volwassen en ik zorgde voor mijn moeder. Ik bedoel daarmee dat ik een crimineel werd. Ik had geen enkele neiging of zin om bevelen of regels of wat dan ook op te volgen. Ik was mezelf van dit gekkenhuis aan het bevrijden en ik begon al in mijn jeugd gemene dingen te doen. Ik speelde soldaatje met andere kinderen en ik koos er bewust voor om een Nazi te zijn en ik liep die mars, klak,klak,klak,klak door de huizen waar al die oude mensen verblijven en waar ze de oude mensen verzorgen en ik wist dat ze uit de oorlog kwamen en ik deed dit met opzet. Ik begon echt mensen te slaan om mensen te traumatiseren vanwege mijn hoofd.

Ooit doodde ik bijna een volwassene in die tijd. Op school dezelfde ellende. Mijn Engels was niet ontwikkeld op school. Ik werd er altijd uitgetrapt. Ik had mijn diploma’s, maar ik betaalde er voor. Krijg toch de klere allemaal. Dat was mijn mentaliteit. Zo werd ik een onafhankelijke ondernemer en ik hield alles verborgen wat ik wilde doen want ik wilde vernielen. Dat betekende dus dat ik een heleboel geld nodig had. Om toegang te krijgen tot geld moet je handel drijven. In het begin richtte ik ondernemingen op zoals autohandel, import/export. Zelfs een modelijn, het distribueren van sjieke kleding voor vrouwen.

Weet je, het waren allemaal dekmantels. Dekmantels voor de duistere dingen die ik deed. Dat was betrokkenheid bij criminele activiteiten en ik moet één ding zeggen. Alle criminelen in deze wereld, de normale criminelen zo te zeggen, ze haten slechts één ding en dat zijn pedofielen. Alleen één ding. Ze kunnen doen wat ze willen, maar op het moment dat je het hebt over misbruik van kinderen, ontploffen ze. Ze slaan iemand werkelijk om te doden. Dat was de wereld waarin ik me bevond. Criminelen.

Ik moet teruggaan, ook over het fenomeen pedofilie, want ze vertelden mij dat er onderzoek werd gedaan naar pedofielen en naar alle mensen die verschrikkelijke dingen doen met kinderen. Dat ze er van uitgaan dat die volledig dood zijn om dit te doen en dat zij deze extreme indrukken nodig hebben om met iets bezig te zijn gebaseerd op hun eigen ervaring. Ik begin werkelijk te geloven, het is echt een weten, want het gaat ook over mijn eigen verhaal, dat je nog steeds leeft, zelfs wanneer je verschrikkelijke dingen op deze planeet doet, je bent nog steeds levend.

Ik herken dit, weet je. Ik vertel jullie meer over mijn verschrikkingen die ik gecreëerd heb, maar de verschrikkingen die ze kinderen hebben aangedaan. Ze zijn nog steeds levend. Hun Licht zit nog steeds in hen. Ze zijn menselijk. De liefde zit nog steeds in hen. Maar die zit, net als die van mij, opgesloten.

Volledig opgesloten in een bunker, atoombunker. En ze zijn bang voor de volwassenen. Ze stoppen. Hun leven stopte zoals mijn leven in het begin stopte. Maar ze zijn zuiver. En ik verdedig hen niet want ik denk dat iedereen op deze planeet verantwoordelijk is voor zijn eigen handelen. Maar ze hebben behoefte aan, ze hebben behoefte aan, ze hebben een opening nodig. Ze hebben een brug nodig om overheen te komen en ik wil alle mensen op deze planeet uitnodigen om naar buiten te komen voor deze brug van vergiffenis, want er is een heel leger van mensen die voor hen wil zorgen, om te genezen.

En natuurlijk zitten er consequenties aan het naar buiten komen, het is te doen. Het punt is dat ze in zichzelf opgesloten zitten. Ze vertrouwen volwassenen niet en ze zijn nog steeds menselijk in die zin dat ze mens zijn en dat ze ook behoefte hebben aan genegenheid en de veiligste weg om een klein beetje genegenheid te krijgen is via dieren of kinderen. Ik heb het nu niet over het satanische gedeelte. Over het gewone gedeelte. Dus, op de een of andere manier zit er, naar mijn overtuiging, in ieder mens een kind dat deels zit opgesloten of volledig zit opgesloten omdat wij allemaal door een programma heengaan. Dus, in zekere zin, wie kan op dit moment op deze aarde verkondigen het volledige wezen te zijn dat hij was toen hij werd geboren? Wie kan dit opeisen? Wie kan dit op dit moment verkondigen? Wie is het volledige Licht dat op aarde vertegenwoordigd is? Wie is het oorspronkelijke wezen zonder geprogrammeerd te zijn? Zonder beschadigd te zijn, zonder gemanipuleerd te zijn?

De verschrikkelijkheden die we tegenwoordig aanschouwen is onze verschrikking, want de wereld die wij heden ten dage zien is niet vanwege de daders. De daders gaat over de miljarden mensen die niets doen en het is niet om schuldig te verklaren. Nee, nee, nee, nee. Het gaat hier over het onbewust zijn. Dat gezegd hebbende. Ik ontwikkelde mezelf tot een crimineel, onder de dekmantel van glanzende import en export enzovoort.

Op jonge leeftijd – en dan praat ik over ongeveer 20 jaar – had ik al de glinsterende dingen als auto’s, die je je alleen maar kunt veroorloven als je rijk bent, wanneer je het spel goed speelt. Nou ja, ik speelde de Hollywood show van de succesvolle zakenman toen ik 20 was. En de meesten zeiden: o.k., hij heeft natuurlijk rijke ouders.

Hoe zou je je dit anders kunnen veroorloven. Maar vanuit dit zakendoen begon ik ook betrokken te raken bij valutahandel, niet met belasting. Met zwart geld. Dus begon ik een beetje zaken te doen met geld en toen, een van die kerels in Brazilië, die een van mijn partners in de valutahandel was, zei: hey, jij bent dagelijks de klok rond bezig met jouw hele handel en activiteiten. Waarom stap je niet in de geldhandel. Wij hebben een licensie beschikbaar en we kunnen een deal sluiten en we doen dat via Offshores. Niets staat op jouw naam en het zou een fijne carrière voor jou zijn.

Er was één voorwaarde. Een waarschuwing vooraf. Je moet je geweten in de diepvries leggen. In min 100 graden. En ik zei: helemaal geen probleem. Hey, ik ben toch al zo goed als dood. Dus geen probleem. Ik werd stap voor stap een dienaar van het grote geld, stap voor stap. Toch kostte het me een paar jaar om in de hogere regionen te komen en het werd steeds opwindender voor mij. Zoals van Rusland, de Geheime Dienst. Zij drukten betere dollars, Amerikaanse dollars, dan de Amerikaanse dollars die in omloop waren van de Federal Reserve. Betere kwaliteit en ze waren gedrukt en gemaakt in de USSR en wij kregen de opdracht. We kregen onze provisies en we kregen de opdracht om deze in de markt te dumpen, via grotere drugsdealers, mensen die in wapens handelden. Alle soorten criminele activiteiten, want dat was een handige manier om al deze enorme hoeveelheden dollars via illegale kanalen, in de markt te brengen.

Het was achteraf gezien, gewoon een onderdeel van het spel om een economische oorlog van Rusland, USSR in die tijd, met Amerika te veroorzaken. En in de andere richting ging het hetzelfde, maar ik wist dit in die tijd niet. Dus, als een jeugdig ventje van 24, 25 rommelde ik al met economische oorlogen wereldwijd. Dus na al deze opdrachten begint hun oog op je te vallen zoals: hey, dat is een pienter ventje. Hij vindt altijd zijn weg met wat dringen hier en duwen daar en speelt met de regels.

En dan beginnen ze je steeds vaker uit te nodigen voor hogere opdrachten. Dan begin je voor banken te werken. Onafhankelijk doe je het vuile werk voor centrale banken, voor multinationals, voor regeringen, voor wat ze nu terroristische organisaties zouden noemen en alle geheime diensten. Hey, geheime diensten? Ja, en dan op het hoogtepunt, als de kers of het fruit op de taart, kerken. Wauw.

Je krijgt het hele palet waar het geld stroomt, het grote geld. En je krijgt de uitnodiging om er bij te komen in deze kringen om al het geld te verplaatsen dat ze willen verplaatsen, wereldwijd, om oorlogen te beginnen. Om alle ellende op deze planeet te beginnen, want er ontstaat bijna geen enkele ellende op deze planeet op een natuurlijke manier. Het merendeel er van wordt gemaakt omdat ze dit systeem aan de gang houden, omdat het een dualistisch system is. Ze verdienen alleen geld omdat het dualistisch is en wanneer wij al deze schapen hebben, deze energiecontainers, die ze alleen gebruiken om leeg te zuigen wanneer wij slapen. Welnu, je kunt doen wat je wilt en dat is ook de mentaliteit van de elite. Nou ja, het zijn geen elite, het zijn geen elite.

De mensen waar ik op het einde van die tijd voor gewerkt heb – en dan spreek je over ongeveer acht tot achteneenhalfduizend mensen op deze wereld – die de baas zijn en zij zijn zoals ik was, complete bang, bijna dood en vullen dagelijks de gaten. Nooit genoeg. Surfend op het monster van hebzucht. Het monster van meer.

En dan komt Lucifer tot slot. Want we hebben het hier over interdimensionale dingen. Deze acht tot achteneenhalfduizend werden mijn vrienden omdat het echt een thuiskomen was. Voor de eerste keer in mijn leven begon ik me te bevinden tussen mensen die me begrepen en ik begreep hen want wij, de meesten van hen gingen door dezelfde hel. Zij deden het op een andere manier, andere bloedlijnen, maar ook zij hebben een heleboel ellende in hun leven. Elektrische grotten zijn gewone zaken in de opvoeding van dit soort gemeenschappen. Dit gaat niet over mensen. Dit gaat over een zeer kwaadaardige duistere kracht die werkelijk geniet, die er echt van houdt om alle leven op deze planeet te vernietigen en het gaat nog steeds door en ik genoot er net zo goed van. En ik zeg het niet met spijt want ik ga nu terug in de tijd, anders is het onecht.

Ik had er echt plezier in om de kans te hebben om alle mensen, om alle leven op de Aarde te vernietigen. De natuur was niets. Die diende te worden vernietigd. Wij haatten alles wat het leven vertegenwoordigt, wat De Schepper van hemel en Aarde vertegenwoordigt. Onderschat dit niet. Vat dit niet te licht op. Jullie kunnen je dit niet voorstellen. Ik begrijp dat niet iedereen dit kan begrijpen, maar het gaat door tot op de dag van vandaag. Want ik kan jullie alle details geven over alles wat ik deed in deze wereld, zoals het indirect doden van mensen zoals jullie.

Je zit in een stealth bommenwerper en laat je bommen vallen. Ik deed dit op een financiële manier, als missies, zoals het tijdelijk vernietigen van de economie in Italië. En dan later, wanneer je in de financiële markt zit en luistert naar de mensen die er bij betrokken waren. En ze lachten zich te barste omdat sommige mensen zelfmoord pleegden omdat hun ondernemingen kapot gemaakt waren en zij vrouw en kinderen achter lieten en wij lachten er alleen maar om. We genoten we van.

Dat is de wereld waar ik uit vandaan kom. Mijn omkeerpunt was, dat ik zo goed was in alles wat ik deed met mijn team, dat ik naar hun mening klaar was voor de laatste fase. Om te worden uitgenodigd in het offeren van kinderen, Dat raakt mij. Dat ging werkelijk door mijn bunker. Daar kon ik niet mee omgaan. Het raakte me als de hel. Ik ging daar niet in mee en ik begon slecht te functioneren en mijn hele carrière viel uit elkaar.

Ik ga hier maar kort op in, want jullie kunnen ook mijn interviews bekijken. Zij merkten dit op en toen begonnen ze me voor een tijdje uit het systeem te halen. Begonnen me te martelen en ze wilden, alles was genoeg, want ze wilden natuurlijk alles terug want ik was hen schuldig want ik deed alles via hen en ze bleven mij herinneren aan het contract dat ik ondertekend had. Ik tekende niet met bloed. Wanneer ik ondertekende met bloed, dat was de volgende fase. Ik was al dood, maar dit was een soort herenakkoord en ik hou me er aan en ik zal me er altijd aan houden om geen namen van personen en ondernemingen enz. te noemen en ik ben een man van woord. Wanneer ik mijn woord geef dan zal ik mijn woord voor altijd houden en of het nu aan de duistere kant of aan de kant van het Licht is. Het maakt niet uit. Uiteindelijk kwam ik er uit en jullie kunnen het in de interviews zien en daarna klapte mijn lichaam tenslotte in elkaar. Hartaanval. Ziekenhuis. (sirene)

En dan het nieuwe. En toen had ik ook weer een buiten-mijn-lichaam-ervaring om te zien wat ze met me deden en daarna terug in mijn lichaam. Het eerste wat ik zag was mijn moeder die huilde iets van: hij leeft weer. Daarna ging ik een jaar lang door diverse privé ziekenhuizen om te herstellen van al die beschadiging. Zelfs mijn rug moest recht gezet worden. Daarna was ik voor nog eens acht jaar volledig uit beeld en verborg me in diverse landen met valse identiteiten. En na de periode van negen jaren, want ondanks dat we onze afspraken hadden, ondanks dat ik hen alles gaf wat ze wilden, was ik nog steeds bang omdat ze beloofden mijn hele bloedlijn te doden. Dus mijn vrouw en mijn kinderen vluchtten in die tijd ook en hielden zich ook schuil maar apart van mij. Dus in 9 jaren ondergedoken, volledige buiten die ervaring, kwam ik er achter hoe het is om je kinderen te missen.

Het is verschrikkelijk wanneer een kind sterft, maar niet weten waar je kind is, is nog meer kwelling. Dus na elf jaar ontmoette ik in die tijd uiteindelijk mijn oudste zoon en ik was aan het herstellen en ik begon een relatie op te bouwen met het leven. Ik begon theologie te studeren en de Koran en de Torah en de zogenaamde Bijbel want het staat min of meer gedocumenteerd. Er zijn enkele satanische delen bij betrokken. En ik begon De Schepper van hemel en aarde te ontmoeten en dat redde mijn leven want Hij was de eerste die echt, echt van me houdt en dat geeft me de richting om verder te gaan met mijn leven want mijn eerste daad van liefde was de werkelijke wens om mezelf te doden.

Dat was mijn eerste liefdesdaad. Het eerste teken dat ik in een overgang zat van dood naar leven. Ik wilde mezelf doden ten gunste van de mensen en het leven. Dus dat was mijn eerste daad van leven, van liefde. Dus dit houdt steeds meer in om een sociale onderneming te zijn tot op de dag zoals hij nu is. En het laatste punt dat ik jullie wilde geven is, wanneer we graag bevrijding willen, kijk dan niet meer buiten je. Kijk dan niet meer naar buiten. De verandering zal van binnenuit komen. Wij, de mensen op deze planeet, zullen anders moeten kiezen. Zeggen dat we het niet meer willen. Het is genoeg. Wij kunnen voor onszelf beslissen om op te staan. Om weer één te zijn in eenheid en verscheidenheid en we kunnen wereldwijd met elkaar samenwerken.

En de middelen hiervoor zijn er want een van de belangrijkste middelen die veranderd moeten worden is het financiële monetaire bankensysteem, waar Ik uitkwam. De middelen zijn beschikbaar zoals gezondheidszorg, energie. Alles is op deze planeet voorhanden. Het enige wat we moeten doen is ons met elkaar verbinden. Verbind je met elkaar, wereldwijd en zeg: “Niet meer!” Sta op! Ben zelf die verandering en we zullen onszelf en onze planeet bevrijden. En ik kan jullie beloven, jullie echt beloven, want ik heb wereldwijd nog een heleboel contacten. De meesten nog steeds in het gevangenissysteem, met de duistere krachten rondom hen heen. Ze gillen, want hun kind binnenin deze atoombomauto wil naar buiten komen, in een veilige wereld en wij kunnen deze veilige wereld voor deze ernstig beschadigde kinderen scheppen.

Dus, dank jullie wel!
Ronald Bernard

(Applaus)
(Muziek)