De Wet van Een

De Wet van Een is een vaststaande en universele wet. Degene die de Wet van Een begrijpen, realiseren zich dat alles Een is. Dat iets los lijkt te staan van het geheel zal uiteindelijk niets anders blijken te zijn dan een illusie van degene die ervan overtuigd zijn dat de dingen van elkaar gescheiden zijn, waardoor ze lijken te bestaan uit losse fragmenten zonder samenhang.

Kosmisch Bewustzijn geeft het inzicht dat het Universum een geheel is, Wanneer het Universum als Een geheel wordt herkend, kan universele harmonie worden bereikt.

Paul Shockly

zondag 29 juli 2018

Dagtekst van Zondag 29 Juli 2018 door Omraam Mikhael Aivanhov

Dagtekst van Zondag 29 Juli 2018
door Omraam Mikhael Aivanhov

Sympathie en antipathie - instinctieve bewegingen die kunnen misleiden

"Wanneer twee mensen elkaar ontmoeten, wordt het oordeel dat ze onmiddellijk over elkaar hebben over het algemeen bepaald door een instinctieve opwelling van aantrekking of afstoting... of je kan ook zeggen van sympathie of antipathie... Het is zeker geen redenering die vooropstaat. En vanaf het ogenblik dat ze mekaar sympathiek vinden, beginnen ze onmiddellijk, zonder na te denken, banden aan te knopen. Het redeneren komt later, als ze merken dat ze zich vergist hebben. Maar dan is het een beetje laat, en erg lastig om hun teleurstelling te overwinnen!

Hetzelfde geldt voor de antipathie. Een persoon bevalt jou vanaf het begin al niet en je vermijdt hem. En op een dag ontdek je toevallig dat hij grote kwaliteiten bezit; maar je hebt ze niet op tijd herkend, en je bent een relatie misgelopen die je veel had kunnen brengen. Het is dus beter om niet te veel te vertrouwen op je gevoelens van sympathie of antipathie. Vanaf het begin moeten observatie en beredenering ook hun zegje doen."

Omraam Mikhael Aivanhov