zondag 1 juli 2018

Dagtekst van Zondag 1 Juli 2018 door Omraam Mikhael Aivanhov


Dagtekst van Zondag 1 Juli 2018
door Omraam Mikhael Aivanhov

de Zon - haar laten doordringen in ons hart en in onze ziel

"Wanneer je ’s morgens gaat kijken naar de zonsopgang, neem er dan geen genoegen mee om de zon enkel te bekijken als een mooi schouwspel. Span je ook in om haar in gedachten tot jezelf te doen doordringen. Je zegt dat je ernaar streeft jezelf te verbeteren en dat dit erg moeilijk is, dat het je niet lukt. Wel, probeer om de zon binnen te leiden in je hart, in je ziel, en je zal voelen dat er iets op een andere manier begint te vibreren.

Zelfs al klinkt hetgeen ik je zeg, vreemd in de oren, stem er toch mee in om die oefening te doen. De zon is het vuur van het leven. Ga er dus elke morgen heen met de vaste overtuiging dat je een vonk, een vlam kunt opvangen die je in jezelf zal opbergen en met zorg meedragen als de grootste schat. Dankzij die vlam zal je leven gezuiverd en gesublimeerd worden en overal waar je gaat, zal je zuiverheid en licht brengen."

Omraam Mikhael Aivanhov