De Wet van Een

De Wet van Een is een vaststaande en universele wet. Degene die de Wet van Een begrijpen, realiseren zich dat alles Een is. Dat iets los lijkt te staan van het geheel zal uiteindelijk niets anders blijken te zijn dan een illusie van degene die ervan overtuigd zijn dat de dingen van elkaar gescheiden zijn, waardoor ze lijken te bestaan uit losse fragmenten zonder samenhang.

Kosmisch Bewustzijn geeft het inzicht dat het Universum een geheel is, Wanneer het Universum als Een geheel wordt herkend, kan universele harmonie worden bereikt.

Paul Shockly

zaterdag 28 juli 2018

Dagtekst van Zaterdag 28 Juli 2018 door Omraam Mikhael Aivanhov

Dagtekst van Zaterdag 28 Juli 2018
door Omraam Mikhael Aivanhov

de Afdruk die God in ons heeft achtergelaten verplicht ons om Hem te zoeken -

"Door de mens naar zijn beeld te maken, heeft de Schepper diep in de ziel van Zijn schepselen een afdruk van Zichzelf achtergelaten. Deze onuitwisbare afdruk zorgt ervoor dat alle mannen en vrouwen een gevoel van gemis en ontevredenheid zullen blijven ervaren, tot op de dag dat ze besluiten om dat beeld in zichzelf te zoeken. Ze zullen op zoek gaan, ze zullen min of meer gelukkige ervaringen hebben, ze zullen denken dat ze eindelijk van het geluk en de overvloed zullen kunnen proeven, maar ze zullen altijd teleurgesteld zijn, omdat ze zullen voelen dat hen nog iets essentieels ontbreekt.

Deze teleurstelling, telkens zo pijnlijk, is nochtans een zegen, want zij spoort de menselijke zielen aan om altijd vooruit te gaan, om te zoeken en te blijven zoeken om dichter bij de Geliefde, de kosmische Geest, de Schepper te komen, en zich met Hem te verenigen."

Omraam Mikhael Aivanhov