maandag 2 juli 2018

Dagtekst van Maandag 2 Juli 2018 door Omraam Mikhael Aivanhov

Dagtekst van Maandag 2 Juli 2018
door Omraam Mikhael Aivanhov

onze Hemelse erfenis - we krijgen haar pas wanneer we bekwaam zijn om ermee om te gaan

"Heb geduld, verlies de moed niet, want jullie zijn allemaal prinsen en prinsessen en er wacht jullie een koninkrijk. “Hoezo?” zal je zeggen, “ik sloof mij alleen maar uit voor mijn werk, krijg geen waardering en word zelfs beledigd”. Wees niet bezorgd, dit is een tijdelijke situatie. De koning, je hemelse Vader, heeft je naar de aarde gestuurd om wat bij te leren, dus om pedagogische redenen. 

De Heer, die wijs en vooruitziend is, zegt bij zichzelf: “Wanneer dit kind ooit zal regeren, zal het ontzaglijk veel macht hebben over miljoenen schepselen, maar hoe zal het zich van die taak kwijten, als het niet eerst de kwaliteiten van goedheid, geduld en moed heeft ontwikkeld? Het zal slecht, lui, wispelturig en zwak zijn; het zal zich als een despoot gedragen en zich inbeelden dat iedereen hem moet dienen. Dus zal ik dit kind het koninkrijk pas toevertrouwen, wanneer het heeft bewezen geen misbruik te zullen maken van zijn macht en zijn rijkdommen niet te zullen verkwisten”. Vat dus moed, blijf hopen en ga aan het werk: op een dag zal je een koninkrijk erven."


Omraam Mikhael Aivanhov