De Wet van Een

De Wet van Een is een vaststaande en universele wet. Degene die de Wet van Een begrijpen, realiseren zich dat alles Een is. Dat iets los lijkt te staan van het geheel zal uiteindelijk niets anders blijken te zijn dan een illusie van degene die ervan overtuigd zijn dat de dingen van elkaar gescheiden zijn, waardoor ze lijken te bestaan uit losse fragmenten zonder samenhang.

Kosmisch Bewustzijn geeft het inzicht dat het Universum een geheel is, Wanneer het Universum als Een geheel wordt herkend, kan universele harmonie worden bereikt.

Paul Shockly

dinsdag 31 juli 2018

Dagtekst van Dinsdag 31 Juli 2018 door Omraam Mikhael Aivanhov

Dagtekst van Dinsdag 31 Juli 2018
door Omraam Mikhael Aivanhov

onze slechte Neigingen - bondgenoten zoeken die hen in onze plaats het hoofd zullen bieden

"Wees niet zo koppig om helemaal alleen te strijden tegen je slechte neigingen, want niet alleen riskeer je om er niet in te slagen, maar je zult jezelf verzwakken en zelfs vernietigen. Waarom? Door jezelf hardnekkig aan te vallen, verdeel je jezelf en deze verdeeldheid maakt je nog kwetsbaarder. Het is altijd gevaarlijk om te vechten tegen jezelf. Je zal zeggen dat de religie en de moraal de mensen altijd voorgehouden hebben een felle strijd te voeren tegen het kwaad in henzelf. Ik weet het, maar daarmee bewijzen ze dat ze de ware psychologie niet kennen.

Het gaat er natuurlijk niet om het kwaad te laten zegevieren. Maar je kunt leren om het te overwinnen door aan andere krachten te vragen om in jouw plaats te vechten. Deze andere krachten zijn de machtige lichtwezens die je hebt aangetrokken en die je voedt dankzij je liefde voor alles wat mooi, groot en goddelijk is. In plaats van direct je slechte neigingen aan te vallen en verslagen te worden, of te lijden door afstand te doen van genoegens die je niet kan missen, stel je die machtige lichtwezens daar tegenover en die zullen hen neutraliseren."


Omraam Mikhael Aivanhov