maandag 2 juli 2018

BERICHTEN van AARTSENGEL MICHAEL Jullie Zijn Een Ster van Kosmisch Geheiligd Vuur / 30 Juni, 2018 / *LM-7-2018 / Doorgegeven via RONNA Herman

BERICHTEN van AARTSENGEL MICHAEL
Jullie Zijn Een Ster van Kosmisch Geheiligd Vuur
30 Juni, 2018 / *LM-7-2018
Doorgegeven via RONNA / Heilige Schrijfster

Geliefde Meesters, in het allereerste begin, waren ieder van jullie één van de Heilige Onschuldigen, een briljante vonk van de Opperste Schepper. Toen het jullie beurt werd om het uiterlijk vorm te geven en om te ontwaken, waren jullie je plotseling bewust van jullie Goddelijkheid als een fragment van AL DAT IS. Waarop een verrassend besef kwam van jullie eigen bewustzijn IK BEN Aanwezigheid als een geïndividualiseerd Facet van de Schepper. Deze ontwaking van Zielen is doorgegaan op ieder niveau, in iedere Dimensie van de Schepping en gaat tegenwoordig verder aangezien Grote Wezens van Licht zijn voortgebracht om nieuwe galaxies, zonnestelsels, planeten en werelden zonder einde te creëren.

In deze buitengewone tijden, tot op zekere hoogte, is er een groot intern transformationeel proces aan het plaatsvinden in elke Ziel op de Aarde. Individueel ervaren jullie een proces van opheldering en reiniging, evenals een modificatie en uitbreiding in verschillende gebieden van jullie fysieke, mentale, emotionele en etherische lichamen; veranderingen die nodig zijn om het uit te houden onder en om te integreren de altijd toenemende frequenties van vibratie welke jullie Aarde op dit moment bestoken.

Er is een steeds toenemend aantal energievelden van bewustzijn voor jullie beschikbaar, het ontwakende Sterrenzaad. Net zoals het Schepperslicht te voorschijn doet stromen vanuit de kosmische schatkist van Licht, om te worden gebruikt door de Elohim en de Bouwers van Vorm, is dit verfijnde Licht beschikbaar voor diegenen van jullie die nu zijn afgestemd ten minste op de hogere Vierde en de lagere Vijf dimensionale frequentiepatronen.


Iedere ster in de galaxie is een knooppunt van vibrationele energie frequenties. Iedere persoon functioneert als een levende ster in staat zijnde voor het ontvangen en overbrengen van harmonieuze frequentiepatronen volgens zijn/haar niveau van bewustzijn. Deze frequenties worden genoemd jullie Ziellied. Het universum is samengesteld uit één gigantische Hemels Ziellied.

Jullie zeven grootste chakra’s centrums zouden kunnen worden vergeleken met zeven elektrische batterijen of zeven dynamische krachtcentrums binnenin het fysieke lichaam.
Jullie trekken aan, in deze zeven krachtcentrums de specifieke kwaliteiten, attributen en deugden van de zeven Stralen van het Godsbewustzijn via de STRAAL-ing van de Zeven grote aartsengelen die de mensheid OverLichten. De manier waarop jullie deze energieën kwalificeren en gebruiken, bepaalt jullie Energetische Handtekening en jullie Ziellied. Jullie supersensitieve ontwaakte Medemensen voelen jullie resonantie en kunnen onderscheiden of het welwillend of tegenstrijdig is.

Het verwonderlijke en nooit-vermoeide Koninkrijk van Deva’s engelen richten zich op de creaties van vorm onder leiding van de Elohim en hun vaste groep van Bouwers van Vorm. Ieder van jullie moest ondergaan, wat onder Meester Bouwers zou kunnen worden genoemd, een leertijd, zodat jullie vaardig zouden kunnen worden in het modelleren en creëren van een grote variëteit van dingen van lichamelijk aard/natuur. Terwijl het in de hogere niveaus van universeel Licht, het een redelijk eenvoudig proces van vormen en creëren leek wat jullie wilden manifesteren. Dat is omdat jullie functioneerden in het rijk van zuivere gedachte waar er geen afleidingen of negativiteit waren om de Zaadgedachten voorwaarts gezonden vanuit binnenin jullie Heilige Geest, aan te tasten.

En ook omdat jullie het maximum van beschikbaar Schepperslicht voor jullie, aan het aantrekken waren op dat moment binnen deze universele ervaring. Het wordt steeds moeilijker om de zuivere zaadgedachten van manifestatie te behouden, bij ieder naar beneden gaand niveau of dimensie, aangezien jullie jezelf in fragmenten delen/breken  van steeds meer en meer Vonken / Fragmenten van Godsbewustzijn. Is het daarom verwonderlijk dat de mensheid zo lang heeft moeten worstelen om te manifesteren wat nodig en gewenst is, terwijl het bestaat in de beperkte, vervormde Derde/Vierde dimensionale wereld van de werkelijkheid?

De engelen van het Deva Koninkrijk zijn dragers van Kosmische Geheiligd Vuur en zouden kunnen worden genoemd Geheiligde Vuurwezens. Zij functioneren van binnenin uit de Etherische Vlakken van bestaan en zij, samen met andere grote Vuurwezens, die jullie “Draken” hebben genoemd, zijn zij de overbrengers van de Lichtsubstantie van dit universum, van Metatron, welke constant wordt voorwaarts gezonden vanuit het hartcentrum van onze Vader / Moeder God in geweldige opslagplaatsen – Piramiden van Licht – welke strategisch zijn geplaatst doorheen de uitgestrekte Dimensionale en sub-Dimensionale rijken van de Schepping. Van de grootse Deva Engelen, die bergen, oceanen, grote wouden en meren kunnen overzien, tot aan de kleinste Elementalen, die levenssubstanties stralen naar bomen, bloemen en iedere grassprietje, deze verwonderlijke Wezens van Essentie van God, onder leiding van de Elohim, voorzien de kosmische stromen van Levenskracht energie voor iedere Facet van de schepping die/dat niet gezegend is/zijn met een individuele God Zaad Atoom (een Ziel) en de IK BEN bewustzijn van het Zijn. Een vonk van de Essentie van de Opperste Schepper is in ALLE dingen, van de grootste tot de kleinste.

Jullie moeten oude beperkende, achterhaalde, op angst gebaseerde frequenties bevrijden en ze vervangen door het juiste niveau van Godsbewustzijn en universele wetten, welke jullie zullen helpen op jullie huidige pad van verlichting. Het is een stapsgewijs proces en kan niet overhaast worden. Het is het ego die constant meer informatie wil, vooral dramatisch en sensationeel nieuws of onthullingen, hoewel er meestal geen verlangen is om de informatie te integreren of te gebruiken. Maar in deze kritieke tijden van versnelde verandering en evolutie is echter een Goddelijke dispensatie gegeven om enigszins de vereisten te ontspannen en om het proces van onthullen van de meer geavanceerde Universele Wetten en Kosmische wijsheid te versnellen, om de mensheid te assisteren op het pad van ascentie.

Het is altijd een langzaam proces geweest voor het leren van de regels, richtlijnen en vereisten voor iedere stap op het pad. Kwaliteiten, vaardigheden en kennis moeten worden geïntegreerd en geperfectioneerd zodat de hogere waarheden een deel worden van wie jullie zijn. Wanneer jullie leren, deze nieuwe waarheden als een natuurlijke deel van jullie Wezenheid, de wijsheid opgeslagen vanuit deze kennis is voor de toekomstgebruik opgeslagen binnen het Facet van jullie Hogere Zelf dat verblijft op het Causale Vlak van bestaan.

Deze wijsheid wordt een permanent deel van jullie IK BEN bewustzijn. Jullie moeten begrijpen dat jullie IK BEN Aanwezigheid een wijd uitgestrekte bron van Licht is en wijsheid van de Schepper; maar, jullie en al de Fragmenten van jullie Hogere Zelf binnen dit universum bevatten de wijsheid en ervaring die is verzameld gedurende jullie vele (tijdelijke) verblijfplaatsen en enorme ervaringen doorheen de tijd en ruimte. Al de positieve ervaringen, successen en wijsheid behaalt gedurende al jullie levens binnen deze universele ervaringen zijn opgeslagen binnen jullie Causale Geest.

Wanneer jullie Energetische Handtekening een zeker frequentieniveau bereikt, beginnen jullie automatisch in te tappen op de geschenken, informatie en wijsheid die zijn opgeslagen binnen jullie Heilige Geest en ook binnen de geest van jullie Hogere Zelf, verblijvend op het Mentale-Causale Vlak. Onthoud, het is van vitaal belang dat jullie alle nieuwe informatie en kennis filteren door jullie eigen geweten en bewustzijn.

Het heeft vele eeuwen voor jullie in beslag genomen, om in te lijven de vervormde energie die jullie nu dragen. Maar, dit is een periode van wonderen en er werd nog een andere, speciale Goddelijke dispensatie gegeven door onze Vader / Moeder God, waarbij elke inspanning die jullie doen om terug te keren naar Zelfmeesterschap zal worden vergroot en versneld tijdens deze wonderlijke evolutionaire perioden van de ascentie. Zelfmeesterschap wordt altijd verkregen door het proces van opwaarderen van bewustzijn en door het verhogen van jullie capaciteit om meer Goddelijke Lichtsubstantie te integreren en uit te stralen. In het proces, zullen jullie een wegvinder worden, een wegwijzer en een Werelddienaar vervult met welwillendheid voor alle Wezens zoals jullie onvoorwaardelijke Liefde/Licht uitstralen in de wereld.

Jullie gewaarwording zal geleidelijk aan uitbreiden om al van de mensheid, de Aarde, evenals het Zonnestelsel, de galaxie en het universum te omvatten. Jullie primaire focus kan niet langer zijn alleen op het kleine zelf. Jullie ultieme doel is om een Galactische burger te worden en uiteindelijk een universeel Wezen van Licht. Uitbreiding van bewustzijn resulteert in de middelen om in te tappen in hogere, meer complexe informatie. Dit zal resulteren in het vermogen om meer en meer van de deugden, kwaliteiten en talenten  te integreren van onze Vader / Moeder God. In de Derde-/Vierde dimensionale omgeving, regeren de menselijke emoties. In de hogere niveaus van de Vierde- / lagere niveaus van de Vijfde Dimensies, zijn de mentale natuur en de meer verfijnde vermogens hoofdzaak en zij zijn Overlicht door de zuiverheid en verlichting van de Heilige Geest, het Heilige Hart en het Hogere Zelf.

Lieve harten, lees niet alleen de diepgaande uitspraken die wij jullie geven, zulk als degenen onderstaand. Bestudeer ze liever en vertrouw  ze toe aan de herinnering, want binnen deze woorden van wijsheid zijn kritische factoren waar jullie uit willen putten wanneer jullie meesterschap over Zelf willen vervolmaken en wanneer jullie worden aangeroepen om jullie met moeite verdiende wijsheid te delen met anderen. 

**Een meester zoekt naar zijn/haar hoogste waarheid en leeft er naar volgens het beste van hem/haar vermogen. Een meester leert om de wereld te overzien en het grote drama vanuit een hoger uitkijkpunt, neerwaarts.

**Een meester is bedreven in het manipuleren van energie, voor het hoogste goed. Hij/zij bestaat in een vortex van harmonieuze spirituele krachten.

**Ascentie is geest- en zieluitbreidend, voor altijd passerend van de ene staat van verhoogd bewustzijn naar een andere. De tijd wordt kneedbaar zoals uit de lineaire tijdlijn bewegen, in de spiraalsgewijs bewegende, golvende vibratiegolven van de hogere dimensies.

**Jullie zijn een Tijdperk ingegaan van bewuste gewaarwording.
Een bewuste gewaarwording van en ontwaken voor de duwtjes van jullie Zielzelf  zijn stappen bij het bereiken van Zelfmeesterschap.

**Een meester weet wanneer te spreken en wanneer stil te zijn.
Een meester is doelbewust met zijn/haar spraak en redevoering.
Constant gebabbel in het hoofd en zinloze roddels verstoren de rust van jullie auraveld. Jullie moeten zoeken naar/voor de harmonische, hogere golffrequenties van Licht in alle dingen.

**Alleen kennis verdeelt. Wijsheid en Zielsbewustzijn verenigen.

**Als een ingewijde op het pad, zijn jullie constant jullie capaciteit aan het verhogen voor het Schepperslicht. Wanneer jullie enig Facet van jullie Goddelijkheid ontkennen, ontkennen jullie Goddelijke heelheid.

**Het universum maakt zichzelf opnieuw en herdefinieert zichzelf constant via de impulsen / verlangens van de Opperste Schepper en onze Moeder / Vader God. De wens van de Allerhoogste Schepper is om individualiteit te ervaren door Zichzelf te breken in een onvoorstelbaar aantal van gevarieerde van bepaalde grootte en formaat zijnde Vonken van bewustzijn.

**Het Omniversum is gevuld met dansende, stromende, zich doen laten samenvloeienden en scheidende Fragmenten / Godsvonken.
De Schepper is levend en bewust in elk van deze Fragmenten het maakt niet uit hoe groot of klein.

**Ruimte is een entiteit binnen zichzelf, wachtend op te worden geprogrammeerd of gekneed in oneindige mogelijkheden.

VRAAG: Hoe weten wij of wij enige etherische tranen hebben?
Als het zo is, hoe weten wij waar ze zijn gelokaliseerd en hoe helen we ze?

Het helen van etherische tranen in het auraveld is een proces dat wordt ingewijd zodra jullie het proces beginnen van meer van de integratie van jullie Zielzelf. Zodra jullie meer beginnen te integreren van de hogere frequenties van energie in jullie fysieke lichaam en het proces beginnen van het (uit)balanceren en harmoniseren van jullie chakrasysteem, is één van de grootste baten dat enige etherische tranen die jullie kunnen hebben, langzaam zullen beginnen te genezen. Vaak zullen jullie fysiek ongemak hebben in gebieden waar er tranen van etherisch littekenweefsel zijn in jullie auraveld. De meest voorkomende etherische tranen zijn in de gebieden van de drie lagere chakra’s,  dwars door het hartgebied / gebied van de solar plexus (zonnevlecht) of in de achterkant van het lichaam tussen de schouderbladen.

Jullie kunnen het proces versnellen door in jullie persoonlijke piramide te gaan. Door op de kristallen tafel te liggen en jullie engelhelpers te vragen om jullie lichaam te scannen en om jullie te laten weten waar of als er enige etherische tranen in jullie aura veld zijn. Wanneer jullie de indicatie krijgen dat er wat tranen zijn, vraag of ik de tranen wil verzegelen met mijn vlammende zwaard van Licht en het zal worden gedaan. Deze procedure kan een poosje duren; maar, het proces van heling zal beginnen. Het zal versnellen als jullie de hogere vibrationele patronen van Licht binnengaan. Meer Adamantine-deeltjes erin brengen via de oneindigheidsademhalingsoefening en de klinkergeluiden versterken, dit heeft ook groot baat en zij zullen helpen bij het helen/harmoniseren van jullie auraveld, evenals jullie vier lagere lichaamssystemen.

Mijn dapperen, het maakt niet uit waar jullie leven of de condities waarin jullie nu leven, er is een grote kans voor jullie om het proces van het bereiken voor Zelfmeesterschap te beginnen. Jullie zijn dringend nodig als een Drager van Licht en een Werelddienaar.
Dit is van toepassing op iedereen die dit bericht leest. Ik omhul jullie en wikkel jullie in een auraveld van bescherming.

Ik ben voor eeuwig jullie bewaker en trouwe metgezel.

IK BEN Aartsengel Michaël.

Transmitted through Ronna Herman Vezane * STAR*QUEST*

*As transmitter of this article I, Ronna, claim the universal copyright in the name of Archangel Michael.  Posting on websites is permitted as long as the information is not altered, excerpted or added to, and credit of authorship and my Email and website address is included. It may be published in journals, magazines or public print with permission from:  RonnaStar@earthlink.net​​​​​​​​​​​​​​

​​​​​​​You are invited to join the QFM Face book group here:  https://www.facebook.com/pages/Ronna-Herman-Archangel-Michael-Quest-For-Mastery/120490924701937

Ronna Herman is international bekend als kanaal voor de berichtgevingen van Aartsengel Michael sinds 1970.
De boodschappen die via haar zijn doorgegeven zijn vol hoop en inspiratie en verspreid via vele spirituele publicaties in boeken en op het internet over de gehele wereld en er is veel vertaald in de meest belangrijke talen op de wereld. Er is allerlei  spiritueel materiaal beschikbaar, zie de website, ook boeken zijn in het Nederlands vertaald. (Op Vleugels van Licht – uitgeverij Osiris, en van uitgeverij Akasha > De Gouden Belofte, De Toekomst is Nu, Je heilige zoektocht, Laat het licht zijn).

Via internet, via haar website worden diverse dingen aangeboden!

Vertaald voor  wakkeremensen door Anja