donderdag 5 juli 2018

Aranuth Spreekt: Wereldzaken en Gezondheid. / Malcolm Bell / 4 juli 2018


Aranuth Spreekt:
Wereldzaken en Gezondheid.
Malcolm Bell / 4 juli 2018
Vertaald uit het Engels door Henk Steur

Commentaar:

Alweer een maand voorbij en is er niet veel veranderd in onze wereld. De vulkaan op Big Island braakt nog steeds rivieren van gloeiende lava uit en vernietigt honderden huizen en laat een groot aantal mensen dakloos achter. Deze lava zal waarschijnlijk nog wel een jaar stromen, misschien meer en zal Big Island met een heel ander landschap achterlaten. Het is voorspeld door goede niet-fysieke zieners dat er nog een andere landmassa, een ander eiland uit de diepten van de oceaan omhoog zal komen als gevolg van de vulkanische uitbarsting. Mijn intuïtie vertelt mij dat ook andere landen die in de “Ring van Vuur” liggen aardbevingen en vulkanische uitbarstingen zullen ervaren.

De tektonische platen zijn in beweging en de druk die vrijkomt bij bijvoorbeeld vulkanen helpt Gaia nu zij zichzelf hervormt en in een nieuwe positie brengt. Maar dit is goed: Het Grote Plan is in werking.

In Australië, zijn er nu Koninklijke Commissies geïnstalleerd met betrekking tot het misbruik van kinderen en betrokken leden van de geestelijkheid, regering en organisaties die niet van regeringswezen zijn en tevens een Koninklijke Commissie voor bankzaken die bewijzen hebben onthuld van walgelijke en beschamende praktijken en activiteiten en zij hebben de scalpen geëist van verschillende hooggeplaatste geestelijken (bisschoppen en aartsbisschoppen) en directeuren van banken en leden van het parlement.


Ook al worden weerzinwekkende, ziekmakende en afgrijselijke bewijzen naar voren gebracht worden wij het best gediend door onszelf in een positieve staat te houden (er zal recht geschieden) en krachtige, gerichte liefde en licht te sturen naar elke situatie en elk slachtoffer in de wetenschap dat alles “In Goddelijke Orde” is ook al kunnen wij het rationele hiervan niet altijd zien
.
Mijn intuïtie vertelt mij dat Afrika het volgende toneel zal zijn van grote burgerlijke onrust vergezeld van tekorten aan water en voedsel en gezondheidsproblemen – de verdeling tussen degenen die hebben en degenen die niet hebben – die de wortel zal zijn van alle onrust.

De recente zonnewende was voor mij niet aardig (net zoals, denk ik, voor vele anderen) met verschillende onverwachte fysieke klachten die zich manifesteerden. Het versterkte het feit dat ook gevoelige mensen als ik die het werk voor Spirit doen, van het Licht, geen speciale vrijstelling of behandeling hebben, behalve als dit binnen de parameters valt van onze ervaring of van ons lesplan. Het gebeurt! Wij gaan dus “gewoon door met doorgaan!”

Interessant genoeg zijn mij foto’s toegestuurd van – en ben ik geadviseerd over – diverse ongebruikelijke wolkenformaties die regelmatig voorkomen in enkele gebieden. Enkele jaren geleden deed ik mee aan een ontmoeting van een grote meditatiegroep. Een galactische vrouw channelde daar door een medium en sprak een tijdje over hun activiteiten om dingen te observeren van gebeurtenissen op de planeet Aarde. De galactische entiteit beschreef hoe zij hun aanwezigheid vaak verbergen door wolkenformaties te formeren die hen voor ons onzichtbaar maken.

De vrouwelijke entiteit vertelde dat zij al vele van onze jaren lang aardse gebeurtenissen en activiteiten observeren en dat de meeste regeringen en militaire machten heel goed op de hoogte zijn van hun aanwezigheid, maar dat zij dit geheim houden voor het publiek.

Zij vertelde dat zij hiermee doorgaan en in vrede komen en ons observeren. Het werd mij toegestaan om haar een vraag te stellen…..een antwoord dat niemand buiten mij kon weten en zij kwam met het juiste antwoord……drie manen!

Boodschap.

Goedenavond, lieve mensen.

Ik ben weer gekomen om met jullie te spreken en deze keer is het onderwerp iets dat dichtbij jullie en jullie planeet staat. In feite staat het heel dicht bij jullie. Wij staan ook vlak naast jullie. Sommigen van jullie kunnen ons misschien niet zien en zijn je niet bewust van ons, maar wij staan vlak naast jullie, zoals nu en op andere momenten en zo moet het ook zijn omdat wij er behoefte aan hebben om dit te doen.

Onze missie vandaag is om jullie te vertellen dat wij in de Gebieden zijn en dit betreft ook de Galactische Raad van Twaalf, die jullie satelliet-energieën kunnen noemen, komen steeds dichter bij jullie gebieden, naar jullie niveau omdat jullie daar de meeste steun nodig hebben. Deze steun bestaat uit het geven van kennis en informatie en over wat er gebeurt op en rondom jullie planeet, jullie niveau van leven.

Jullie zijn je er goed van bewust dat wij vaak hebben gesproken over de gebeurtenissen op jullie planeet, op jullie Aarde.

Wij hebben jullie gewaarschuwd voor allerlei soorten incidenten, ontdekkingen en calamiteiten. De meeste ervan komen van mensenhanden en sommige worden natuurrampen genoemd. Laat mij jullie desondanks vertellen dat ook daar niets natuurlijks aan is. Zij zijn al gepland en met een zeer, zeer goede reden. En die reden is dat wij het noodzakelijk vinden dat jullie planeet eens goed door elkaar wordt geschud, een wakker schudden, om jullie te weerhouden om door te gaan op het pad van negativisme en vernietiging, want dit is waar jullie naartoe gaan omdat er verschillende landen zijn, verschillende landen van oorlogszoekers op jullie planeet, die niets anders willen dan de dominerende en controlerende, economische militaire macht zijn en hun misleidende acties die zij steeds meer uitvoeren hebben een negatief effect op jullie planeet. 

Wij hebben dus gebruikt wat jullie “natuurrampen” noemen en wij gebruiken hen om druk vrij te laten. Wij gebruiken hen als gewicht op jullie drukketel die sist en spettert. Het laat de druk verminderen in de ketel en dit is wat wij nu met jullie Aarde doen. Veel van het vrijlaten van deze druk gebeurt in gebieden die niet dicht bevolkt zijn omdat wij niet de oorzaak van vele, vele doden willen zijn. Wij hebben er geen behoefte aan dat er hier en masse zielen naartoe komen omdat wij al genoeg moeite hebben met het aantal zielen die hier komen als gevolg van wat er momenteel gebeurt door jullie toedoen en niet die van ons.

Wij zijn hier vandaag om jullie te vertellen dat er in het algemeen over jullie wordt gewaakt en dat er voor jullie wordt gezorgd. Jullie worden beschermd en natuurlijk zien wij deze dingen, hebben wij deze dingen gezien, die in jullie tijd “lichtjaren” verderop zijn. Wij hebben deze dingen in jullie tijd lichtjaren vooruit gezien; zij zijn gepland, zij komen allemaal in een bepaalde volgorde en de gevolgen ervan zijn zichtbaar alsof het een ketting is die jullie om je nek hebben hangen. Als een ketting van gebeurtenissen. Een serie van zorgvuldig, zeer zorgvuldig bewaakte gebeurtenissen.

Als wij teruggaan naar jullie niveau en wij zouden willen zeggen: naar het niveau op jullie planeet, bedoelen wij niet het niveau van degenen die een onnatuurlijke dorst hebben naar hebzucht en macht, ongeacht de gevolgen.

Wij hebben het over de mensen op jullie planeet; over wat jullie de gewone man of vrouw op de planeet noemen. Er zal ALTIJD over jullie gewaakt worden.

Ik heb deze channelaar enkele minuten voor deze boodschap horen spreken over een band van energie die volgens hem een behoorlijk smalle band was en hij heeft gelijk. Maar hier is nog een ander voorbeeld hiervan. Wij hebben vele mensen van jullie voor zien van een band die veel nauwer is dan de band die jullie planeet omvat en zelfs jullie melkwegstelsels. Wij hebben hen verkleind tot een band, een soort safe, veilige doorgang, veilige reis, veilige thuiskomst en in die band is er veiligheid; dit is waar jullie je bevinden. Wij houden jullie daarin zodat de gewone man of vrouw niet aan gevaren wordt blootgesteld, aan gevaren, negativisme en een deel van de wreedheid en agressiviteit die op deze planeet momenteel plaatsvinden.

Je zou kunnen zeggen dat wij jullie in quarantaine houden. Echt! In deze band zullen jullie dus minimaal lijden door de effecten, de acties, van degenen die honger naar macht en controle hebben. Wij zullen hen met rust laten want zij zijn als lemmingen die naar de door hen zelf geschapen kliffen rennen. Wij zullen deze lemmingen dus alleen laten. Wij zitten achterover en observeren hun race naar de hoek van de afgrond. Jullie hebben wij echter in veiligheid gebracht, onder veilige zorg in deze band. Het is een beschermende band en er wordt over jullie gewaakt want degenen die militaire en financiële controle over jullie wereld willen hebben….wel, wij zullen hen niet toestaan om de gewone man en vrouw te beïnvloeden, te raken.

Er kunnen vele dingen gebeuren op jullie planeet maar laat mij jullie verzekeren dat de mensheid zal voortgaan: er zal geen massavernietiging van jullie planeet, de mensen en de dieren zijn. Daar zullen wij voor zorgen! De manier waarop wij dit zullen doen is door deze nauwe en beschermende band. Nu kunnen jullie denken, kunnen jullie mij vragen: “Wat moeten wij doen?” Wel, het is heel eenvoudig wat jullie moeten doen, wat jullie kunnen doen en wat voordelig voor jullie is, is doorgaan met je leven, met name een leven van compassie, begrip, tolerantie, liefde en licht; als jullie op die manier doorgaan helpen jullie ons om jullie veiligheidsband energie te geven, jullie beschermende band. Het zal ons helpen om de band energie te geven door de energie te gebruiken die jullie uitstralen naar jullie terug te weerspiegelen. Dus geen misvattingen: terwijl andere landen elkaar naar de keel vliegen als hongerige wolven worden jullie vastgehouden in een veilige haven. Jullie zijn in veilige haven!

Als jullie nu naar de planeet willen kijken, als jullie als ras, als bevolking, niet alleen jullie ras willen bewaren en het verbeteren, zouden wij jullie willen voorstellen om goed naar je voeding te kijken. Wij willen jullie vragen om goed te kijken naar jullie eten en drinken. Wij willen jullie adviseren om ten koste van alles en waar mogelijk voedsel te vermijden dat is behandeld met chemische substanties, waar dit ook mogelijk is. Koop voedsel dat schoon is, organisch, waar geen pesticiden bij zijn gebruikt, geen sprays en chemische stoffen omdat – laat mij jullie dit vertellen – chemische stoffen enorme schade toebrengen aan het menselijk ras. Enorme schade!

Wij willen dus voorstellen dat jullie alleen het schoonste voedsel kopen, het gezondste voedsel, het schoonste water dat niet is vervuild, schoon en puur is, omdat jullie en jullie kinderen een zeer hoog niveau van gezondheid in de komende jaren nodig hebben. Jullie zullen gezond voedsel nodig hebben om een gezond lichaam te houden en wij spreken nu niet alleen over het fysieke lichaam; wij hebben het over het feit dat als jullie een geweldige gezondheid in jullie fysieke, emotionele, mentale en spirituele lichaam willen handhaven, wat dan ook, een gezonde brandstof in deze lichamen dienen te stoppen.

Ik ben hier vandaag niet om jullie een les te geven over het kopen van voedsel; ik ben hier om jullie te adviseren dat het voordelig voor jullie is om het goed uit te zoeken, te laten groeien, te kopen….het gezondst mogelijke fruit, groenten en ander voedsel, zoveel jullie maar kunnen verteren, inclusief dingen als pluimvee, zeebanket, vlees etc…..het hangt van jezelf af wat jullie verkiezen te eten. Kies bewust. Kies de schoonste en de gezondste etenswaren die jullie kunnen. Dit zal jullie niet alleen weghouden van de grote variëteit van schadelijke chemicaliën die momenteel in jullie voedselketen zitten, maar het zal jullie lichaamsvibratie verhogen, want als jullie voedsel verteren dat een zeer hoog gehalte aan schone lichtelementen in zich heeft kan het niet anders dan dat jullie je lichaam optillen…..verhogen! Al is het maar een klein beetje, het zal jullie lichaamstrillingen verhogen en het zal voordelig zijn. Het zal in jullie voordeel zijn omdat het jullie individuele vibratie omhoog zal brengen. Vanaf waar wij zijn zien wij jullie fysieke lichamen en zien wij jullie lichten en vele daarvan zijn dof, zij zijn donker, zij zijn niet helder, zij zijn onvolkomen gemaakt door abnormale substanties.

Het is aan jullie om een hoog niveau van zijn te handhaven en daardoor een hoog niveau van lichtenergie uit te stralen en daarvoor is het nodig dat jullie zoeken naar leven brengend vers voedsel. In de komende maanden en jaren zullen jullie landen zien die in zware moeilijkheden zitten. Zware moeilijkheden! Jullie zullen staten en landen zien die onvoldoende voedsel hebben, niet alleen maar ongezond, slecht en vervuild voedsel….helemaal geen voedsel!! Jullie gaan landen en naties zien die elkaar aanvallen om toegang tot schoon water. Er zijn krachten, duistere krachten, op jullie planeet de opzettelijk vruchtbare gronden en waterlopen vervuilen. Het heeft een negatief effect, een steeds groter wordend negatief effect en in jullie leven zullen jullie staten en landen gaan zien die worstelen om iets te eten te hebben…laat staan gezond voedsel! Die worstelen om water te hebben van welke kleur of conditie dan ook.

Iedereen dient hier zelf zorg voor te dragen. Als jullie in een gebied zijn waar zulke problemen opkomen zou het slim zijn om dat gebied te verlaten en naar een plaats te gaan waar een overvloed is aan schoon, gezond voedsel en helder water uit rivieren en stromen.

Sommigen van jullie weldoeners zullen niet voldoende bronnen hebben om grote sommen gelds te doneren die nodig zijn om deze situatie te veranderen. In sommige staten en landen is het al te laat. Het is nu vijf voor twaalf. Jullie mensen, hier op deze dag hebben veel geluk. Wij vinden dat jullie zeer gelukkig zijn en wij zijn blij om in staat te zijn om in deze tijd bij jullie te komen en jullie wakker te schudden voor het feit dat jullie al toegang hebben tot goed voedsel, goed water, goede gezondheid.

Het is in jullie eigen belang om deze lijn te volgen om gezond te blijven, om schoon te blijven, om je vibratie te verhogen, zodat jullie niet worden beïnvloed door krachten van buitenaf of van overzee en nu jullie licht en liefde en helende krachten en energie kunnen sturen. Jullie zouden heldere, gezonde, blije gedachte-energie kunnen sturen naar degenen die lijden in andere landen.

Wij zijn hier vandaag niet gekomen om jullie angst aan te jagen. Jullie zouden je er nu van bewust moeten zijn dat wij hier zijn om te helpen, te adviseren, jullie op te tillen, de weg te wijzen en wij doen dit in de wetenschap dat allen die hier aanwezig zijn; allen die deze woorden zullen lezen, het belang van deze woorden in zich op zullen nemen, en als zij dit nog niet hebben gedaan zullen zij binnenkort veel, veel meer aandacht gaan schenken aan voedselproductie en hun eigen gezondheid.

Dit medium sprak eerder over lichten aan de hemel. Ja, er zijn verschillende landen, naties, die jullie buitenaards noemen, galactisch, hoe jullie hen ook willen noemen, die daar doen wat ik jullie voorstelde om te doen. Zij sturen liefde uit, sturen licht, sturen liefdesenergie om jullie te helpen op je pad en om te gaan met alle wereldproblemen, net zoals jullie liefde en licht en helende energie sturen naar de volken op jullie planeet die worden onderdrukt, die ziekten hebben en honger lijden, met de gedachten in de geest dat jullie hen willen helpen op hun pad en hun weg door de steeds toenemende wereldproblemen.

Nu, lieve mensen, danken wij jullie dat jullie ons hier vandaag ontvangen hebben. Ik heb vandaag een beetje moeite om door dit kanaal een soepel, blijvend communicatieniveau te handhaven maar ik ben er zeker van dat jullie dit zullen begrijpen.

Dank jullie wel omdat jullie mij hebben ontvangen. Ik wens jullie het beste. Ik wens jullie liefde toe, ik wens jullie licht toe.

Goedenavond.