De Wet van Een

De Wet van Een is een vaststaande en universele wet. Degene die de Wet van Een begrijpen, realiseren zich dat alles Een is. Dat iets los lijkt te staan van het geheel zal uiteindelijk niets anders blijken te zijn dan een illusie van degene die ervan overtuigd zijn dat de dingen van elkaar gescheiden zijn, waardoor ze lijken te bestaan uit losse fragmenten zonder samenhang.

Kosmisch Bewustzijn geeft het inzicht dat het Universum een geheel is, Wanneer het Universum als Een geheel wordt herkend, kan universele harmonie worden bereikt.

Paul Shockly

woensdag 6 juni 2018

Op deze dag van je leven / 6 juni 2018 / Neal Donald Walsch


6 juni 2018 / Neal Donald Walsch
Op deze dag van je leven, geloof ik
dat God wil dat je weet…


... dat iedereen die God aanroept in oprecht vertrouwen, oprecht van hart, zeker zal worden gehoord, en zal ontvangen wat zij
hebben gevraagd en gewenst.

Maarten Luther zei dat, en hij had gelijk.
Nu wordt Martin Luther niet echt beschouwd als een woordvoerder van de Nieuwe Tijd - maar deze buitengewone uitspraak echoot precies wat er in gesprekken met God en veel andere boeken van de Nieuwe Gedachten-beweging gezegd wordt.

Het punt: Waarheid is waarheid, ongeacht de bron.
En wat veel mensen zeggen dat er "verkeerd" is met het zogenaamde
New Age denken blijkt het geloof te zijn van de man die de Reformatie instigeerde!

Neale Donald Walsch [today@nealedonaldwalsch.com]
Vertaald: wakkeremensen.blogpot.nl