De Wet van Een

De Wet van Een is een vaststaande en universele wet. Degene die de Wet van Een begrijpen, realiseren zich dat alles Een is. Dat iets los lijkt te staan van het geheel zal uiteindelijk niets anders blijken te zijn dan een illusie van degene die ervan overtuigd zijn dat de dingen van elkaar gescheiden zijn, waardoor ze lijken te bestaan uit losse fragmenten zonder samenhang.

Kosmisch Bewustzijn geeft het inzicht dat het Universum een geheel is, Wanneer het Universum als Een geheel wordt herkend, kan universele harmonie worden bereikt.

Paul Shockly

zaterdag 9 juni 2018

Dagtekst van Zaterdag 9 juni 2018 door Omraam Mikhael Aivanhov

Dagtekst van Zaterdag 9 juni 2018
door Omraam Mikhael Aivanhov

Ambitie - niet te verwarren met het hoog ideaal

"Hoeveel mensen volharden in het zoeken of behouden van een baan of een functie waarvoor ze niet bekwaam zijn de verantwoordelijkheid te dragen, omdat ze er niet op voorbereid zijn! En ze blijven halsstarrig volhouden omdat ze aan de hele wereld willen tonen dat niets hen kan tegenhouden, dat niets hen zal doen plooien of buigen.

Het is goed om ambitie te hebben, maar als die niet wordt ondersteund door de bijhorende eigenschappen, zal dat alleen maar schade aanrichten. Daarom is het belangrijk om eerder dan ambitie, een hoog ideaal te hebben, wat niet hetzelfde is. Ambitieuze mensen zoeken zichtbare, tastbare, materiële successen, terwijl iemand die een hoog ideaal nastreeft alleen innerlijk wil vooruitgaan. Dat is wat de discipelen van een spirituele leerschool moeten begrijpen om nooit in de verleiding te komen de kennis van de Ingewijden te gebruiken voor persoonlijke doeleinden. Hoeveel mensen die niet in staat zijn om succes te hebben op basis van hun talenten of hun werk, proberen dan maar om hun ambities waar te maken door gebruik te maken van de inwijdingswetenschap! Ze moeten beseffen dat dit de beste manier is om zich in het verderf te storten."

Omraam Mikhael Aivanhov
http://www.prosveta.com/