maandag 25 juni 2018

Dagtekst van Maandag 25 Juni 2018 door Omraam Mikhael Aivanhov


Dagtekst van Maandag 25 Juni 2018
door Omraam Mikhael Aivanhov

in het grote kosmische Lichaam is elke mens een cel -

"Naargelang de organen waartoe ze behoren (het hart, de maag, de longen, de hersenen) zijn de cellen van ons lichaam individuen van verschillende aard die ook een verschillende werking hebben. De cellen zouden zich dus als vreemden kunnen voelen tegenover elkaar, of zelfs vijandig. Maar in een gezond lichaam zijn de cellen zich ervan bewust deel uit te maken van éénzelfde wezen. Naar analogie kan men zeggen dat iedere mens een cel is van het lichaam van God, de natuur. De Schepper is het enige wezen dat werkelijk bestaat, en alle schepselen zijn de cellen van dat grote kosmische lichaam. Maar omdat het bewustzijn van deze cellen nog steeds niet verenigd is, werken ze elkaar tegen, botsen ze met elkaar... 

Mensen menen dat hun gevechten en confrontaties gerechtvaardigd zijn, vaak zijn ze er zelfs trots op: ze beelden zich in dat ze opkomen voor belangrijke zaken! Nee, er is niets om trots op te zijn, want deze gevechten zijn enkel het gevolg van hun onwetendheid. Maar de dag dat ze zullen voelen dat ze allemaal behoren tot het grote lichaam van God, dan ja, dan zullen ze zich met recht en reden trots kunnen voelen."


Omraam Mikhael Aivanhov