De Wet van Een

De Wet van Een is een vaststaande en universele wet. Degene die de Wet van Een begrijpen, realiseren zich dat alles Een is. Dat iets los lijkt te staan van het geheel zal uiteindelijk niets anders blijken te zijn dan een illusie van degene die ervan overtuigd zijn dat de dingen van elkaar gescheiden zijn, waardoor ze lijken te bestaan uit losse fragmenten zonder samenhang.

Kosmisch Bewustzijn geeft het inzicht dat het Universum een geheel is, Wanneer het Universum als Een geheel wordt herkend, kan universele harmonie worden bereikt.

Paul Shockly

maandag 11 juni 2018

Dagtekst van Maandag 11 juni 2018 door Omraam Mikhael Aivanhov

Dagtekst van Maandag 11 juni 2018
door Omraam Mikhael Aivanhov

het Verstand - zijn rol in ons psychisch leven

"De mensen die zich uitgeven voor rationalisten, welke plaats kennen ze werkelijk toe aan het verstand? Als je ziet hoe sommigen zich in hun dagelijks bestaan overgeven aan hun instincten en hartstochten, vraag je je af waar dat verstand zich wegsteekt. Ze laten zich meeslepen door hun lagere impulsen, ze rechtvaardigen die zelfs. Maar als het gaat over hogere drijfveren, geïnspireerd door het geloof in een sublieme Entiteit die hemel en aarde geschapen heeft, en door de liefde voor dit Wezen, dan vinden ze het verstandig om twijfels en voorbehoud uit te spreken.

Het verstand is zeer nuttig wanneer het erom gaat orde te scheppen in je binnenste; laten we zeggen dat het de boel moet onderhouden, ja, orde scheppen, maar geen leegte. Wanneer je thuis schoonmaakt, verplaats je de meubels en voorwerpen om er met een bezem of stofzuiger bij te kunnen en daarna zet je alles weer op zijn plaats, je gooit het niet uit het raam. Dat geldt ook voor je innerlijk. Het verstand moet de valse overtuigingen wegvegen, zodat het gevoel voor het sacrale weer alle plaats krijgt."

Omraam Mikhael Aivanhov
http://www.prosveta.com/