De Wet van Een

De Wet van Een is een vaststaande en universele wet. Degene die de Wet van Een begrijpen, realiseren zich dat alles Een is. Dat iets los lijkt te staan van het geheel zal uiteindelijk niets anders blijken te zijn dan een illusie van degene die ervan overtuigd zijn dat de dingen van elkaar gescheiden zijn, waardoor ze lijken te bestaan uit losse fragmenten zonder samenhang.

Kosmisch Bewustzijn geeft het inzicht dat het Universum een geheel is, Wanneer het Universum als Een geheel wordt herkend, kan universele harmonie worden bereikt.

Paul Shockly

donderdag 7 juni 2018

Dagtekst van Donderdag 7 juni 2018 door Omraam Mikhael Aivanhov

Dagtekst van Donderdag 7 juni 2018
door Omraam Mikhael Aivanhov
  
De stem van God - we horen haar alleen als we moeite doen om ernaar te luisteren

"Spreekt God tot ons? Ja, aangezien God in ons is, spreekt Hij tot ons. Zijn stem is heel zacht en je moet haar leren onderscheiden te midden van alle andere stemmen die zich eveneens in ons laten horen, in ons lichaam, ons hart en ons verstand. Je kunt haar vergelijken met de melodie van een fluit te midden van het kabaal van tamboerijnen en grote trommen. 

Het is gemakkelijk om de bulderende stem te horen van de maag die z’n honger uitschreeuwt, of van de geslachtsdrift die om een prooi vraagt. Echter, wanneer een klein stemmetje tegen de mens zegt: “Kom tot rust, erger je niet... Leer je te beheersen... Span je in...”, luistert hij meestal niet of legt hij die stem het zwijgen op. Geduldig en met liefde herhaalt de stem haar raadgevingen, maar wanneer de mens haar tot elke prijs het zwijgen wil opleggen, dringt ze niet langer aan. De stem van God is heel machtig, maar ze klinkt zwak in ons wanneer we haar niet willen horen."

Omraam Mikhael Aivanhov