De Wet van Een

De Wet van Een is een vaststaande en universele wet. Degene die de Wet van Een begrijpen, realiseren zich dat alles Een is. Dat iets los lijkt te staan van het geheel zal uiteindelijk niets anders blijken te zijn dan een illusie van degene die ervan overtuigd zijn dat de dingen van elkaar gescheiden zijn, waardoor ze lijken te bestaan uit losse fragmenten zonder samenhang.

Kosmisch Bewustzijn geeft het inzicht dat het Universum een geheel is, Wanneer het Universum als Een geheel wordt herkend, kan universele harmonie worden bereikt.

Paul Shockly

dinsdag 26 juni 2018

Dagtekst van Dinsdag 26 Juni 2018 door Omraam Mikhael Aivanhov

Dagtekst van Dinsdag 26 Juni 2018
door Omraam Mikhael Aivanhov

In hun opeenvolgende Incarnaties ervaren mensen verschillende levensomstandigheden -

"Voor onze evolutie moeten we, tijdens onze opeenvolgende incarnaties, de ervaring opdoen van alle situaties en alle omstandigheden waartoe een menselijk wezen bestemd is om deze te kennen. Dit vereist dat iedereen zich alvast inspant om zijn begrip over het bestaan te verruimen. Want van de ene incarnatie naar de volgende, kan hij niet alleen van geslacht veranderen, maar ook in verschillende landen geboren worden, in verschillende sociale milieus terechtkomen en behoren tot heel andere groepen van mensen of uiteenlopende religies. Wat voor zin hebben dan nog concepten als racisme, nationalisme, klassenstrijd, strijd tussen de seksen, oorlogen voor het ware geloof? Die berusten objectief gezien op geen enkele solide basis.
Onze geest reist door tijd en ruimte, en de scheidingen die mensen tussen elkaar beweren te maken, zijn slechts kunstmatige creaties, uitgedacht door onwetende geesten. Op een dag zal er niets meer overblijven van deze bekrompen opvattingen want niet één van die aanspraken heeft een reden van bestaan. Alleen wie werkt voor de eenheid, heeft de waarheid aan zijn kant."

Omraam Mikhael Aivanhov