De Wet van Een

De Wet van Een is een vaststaande en universele wet. Degene die de Wet van Een begrijpen, realiseren zich dat alles Een is. Dat iets los lijkt te staan van het geheel zal uiteindelijk niets anders blijken te zijn dan een illusie van degene die ervan overtuigd zijn dat de dingen van elkaar gescheiden zijn, waardoor ze lijken te bestaan uit losse fragmenten zonder samenhang.

Kosmisch Bewustzijn geeft het inzicht dat het Universum een geheel is, Wanneer het Universum als Een geheel wordt herkend, kan universele harmonie worden bereikt.

Paul Shockly

zondag 27 mei 2018

DE VIER ELEMENTEN / Door Trienke Minkema

DE VIER ELEMENTEN
Door Trienke Minkema

aarde

'Wat het oog niet kan zien, wordt door het hart gevoeld,' hoorde ik zacht fluisteren. En ik zag twee mensen, man en vrouw, en hun harten smolten samen. En het was goed. En vanuit de stilte van hun hart en het duister van de aarde, werd een kind geboren. Wijs èn liefdevol zei het aan een ieder die het wilde horen: 'U, mensen, bent het licht van deze wereld.'

vuur
'Jullie zijn allemaal Mijn kinderen,' staat ergens geschreven. En uit de transformerende kracht van het vuur verscheen mij een diamant omgeven door drie staven. Drie staven, als vertegenwoordigers van Geloof, Hoop en Liefde. De liggende pijler is de liefde, de centrale kracht die alle godsdiensten tot één kan maken in de eeuw van Christus die komen gaat. De pijlers van Geloof en Hoop als ondersteuning voor die Liefde, die de grootste kracht moet zijn: omdat deze alles draagt.

lucht
Alleen hij, die door het oog van God kan schouwen, mag een oordeel geven over een handeling. Niet de handeling geldt, maar de intentie waarmee die handeling is verricht. Handelen uit rechtvaardigheid, of handelen uit onbeheerste emoties. Pas als hoofd en hart zijn samengekomen, kan er sprake zijn van rechtvaardig handelen. Alleen hij 'die scherp van zinnen is en groot van hart' kan de verantwoordelijkheid dragen van het Zwaard van de Goddelijke Rechtvaardigheid.

water
Het Christusprincipe in de mens geeft onvoorwaardelijk aan allen, die zich in de omgeving van die mens bevinden. Toch geeft dit ook de plicht aan de ontvanger om de gekregen rijkdom, zowel stoffelijk als geestelijk, te delen met anderen. Alleen zo kan er een ononderbroken stroom van liefde gaan door allen die zich hiervoor willen openstellen. De aardse persoonlijkheid, met zijn beperkingen, dient overwonnen te worden, zodat u deze achter u zult kunnen laten en u een gewillig werktuig kunt zijn voor uw Schepper, aan wie u toebehoort.

Daarom: Leg neer alle negativiteit en weet dan: dat wij één zijn in Hem, en veilig in Zijn Hand.

*********
 
veranderen voor waarheid
© trienke minkema