De Wet van Een

De Wet van Een is een vaststaande en universele wet. Degene die de Wet van Een begrijpen, realiseren zich dat alles Een is. Dat iets los lijkt te staan van het geheel zal uiteindelijk niets anders blijken te zijn dan een illusie van degene die ervan overtuigd zijn dat de dingen van elkaar gescheiden zijn, waardoor ze lijken te bestaan uit losse fragmenten zonder samenhang.

Kosmisch Bewustzijn geeft het inzicht dat het Universum een geheel is, Wanneer het Universum als Een geheel wordt herkend, kan universele harmonie worden bereikt.

Paul Shockly

zaterdag 12 mei 2018

Dagtekst van Zaterdag 12 mei 2018 door Omraam Mikhael Aivanhov


Dagtekst van Zaterdag 12 mei 2018
door Omraam Mikhael Aivanhov

de Duivel - misvattingen over hem en de gevolgen daarvan

"Hoe komt het dat godsdiensten die beweren monotheïstisch te zijn, theorieën hebben die hun eigen grondvesten tegenspreken? Ze stellen tegenover God een vijand, de duivel, net zo machtig als Hij. Alsof God niet de enige meester zou zijn! Maar wat zijn dat voor godsdiensten, waarvan de God een vijand heeft die hij niet kan verslaan? Als ze Hem voorstellen als onmachtig om zijn tegenstander omver te werpen, hoe kunnen ze dan geloven dat ze zijn grootheid en almacht zullen doen erkennen? 

En het ergste is dat velen deze tegenstander van God overal zien binnendringen bij de mensen, onder allerlei vormen. Het is dus bij de mensen dat ze proberen hem te bestrijden, door de mensen als ketters, als handlangers van de satan, als zonen van de duivel te behandelen, door hen te verstoten, door te proberen hen uit te roeien. Al degenen die op die manier anderen vervolgen onder het voorwendsel dat ze de kant van God kiezen, maken zichzelf eigenlijk tot hulpjes van de duivel die ze beweren te bestrijden, en ze houden niet op hem te versterken. Dit is wat ze op een dag zullen moeten inzien."

Omraam Mikhael Aivanhov
http://www.prosveta.com/