De Wet van Een

De Wet van Een is een vaststaande en universele wet. Degene die de Wet van Een begrijpen, realiseren zich dat alles Een is. Dat iets los lijkt te staan van het geheel zal uiteindelijk niets anders blijken te zijn dan een illusie van degene die ervan overtuigd zijn dat de dingen van elkaar gescheiden zijn, waardoor ze lijken te bestaan uit losse fragmenten zonder samenhang.

Kosmisch Bewustzijn geeft het inzicht dat het Universum een geheel is, Wanneer het Universum als Een geheel wordt herkend, kan universele harmonie worden bereikt.

Paul Shockly

woensdag 16 mei 2018

Dagtekst van Woensdag 16 mei 2018 door Omraam Mikhael Aivanhov

Dagtekst van Woensdag 16 mei 2018
door Omraam Mikhael Aivanhov

de Zon: oorsprong van de aarde en van de mens -

"De aarde is een kind van de zon: daaruit is ze ooit, miljarden jaren geleden, voortgekomen. En de zon blijft haar voeden en opvoeden, opdat ze op een dag zou leren met evenveel gulheid te geven als haar vader, de zon. Tot nu toe is de aarde nog lang niet zover dat ze kan geven zoals de zon, ook al brengt ze planten en vruchten voort voor zoveel schepselen. Ze moet zich dus nog verder ontwikkelen, kijken en luisteren naar de zon, die haar elke morgen zegt: “Neem een voorbeeld aan mij, ook jij zal er ooit in slagen om te geven, om te stralen met dezelfde liefde.” 

En wat de zon tegen de aarde zegt, zegt ze evenzeer tegen ons. Want de aarde en de mensen, die dezelfde oorsprong kennen, hebben ook dezelfde voorbestemming. Ieder mens is een aarde in het klein en al die ‘aardes’ moeten ooit worden zoals hun vader, de zon. Ziedaar onze toekomst."

Omraam Mikhael Aivanhov