De Wet van Een

De Wet van Een is een vaststaande en universele wet. Degene die de Wet van Een begrijpen, realiseren zich dat alles Een is. Dat iets los lijkt te staan van het geheel zal uiteindelijk niets anders blijken te zijn dan een illusie van degene die ervan overtuigd zijn dat de dingen van elkaar gescheiden zijn, waardoor ze lijken te bestaan uit losse fragmenten zonder samenhang.

Kosmisch Bewustzijn geeft het inzicht dat het Universum een geheel is, Wanneer het Universum als Een geheel wordt herkend, kan universele harmonie worden bereikt.

Paul Shockly

vrijdag 11 mei 2018

Dagtekst van Vrijdag 11 mei 2018 door Omraam Mikhael Aivanhov

Dagtekst van Vrijdag 11 mei 2018
door Omraam Mikhael Aivanhov

de Liefde: een taal die heel de natuur begrijpt -

"Planten zijn gevoelig. Onderzoek heeft aangetoond dat ze in staat zijn om op menselijke aanwezigheid te reageren. Wanneer bijvoorbeeld iemand, die hen slecht heeft behandeld, de kamer binnenkomt, geven ze via bepaalde tekens te kennen dat ze bang zijn. Dat betekent dat ook zij, net als de dieren, een vorm van geheugen hebben.

Ook stenen zijn gevoelig, op hun manier. Wanneer je hen met liefde aanraakt, kunnen ze met jou in verbinding treden en je boodschappen overbrengen. Want de liefde is de universele taal die de gehele schepping begrijpt. Raak een steen met liefde aan en hij gaat al anders vibreren, hij kan zelfs met liefde antwoorden. Maar om dit te kunnen waarnemen, moet je wel geleerd hebben om zijn taal te ontcijferen. De mensen zijn in staat om te leren lezen en schrijven in alle talen van de wereld om met hun medemensen te kunnen communiceren en dat is heel goed. Maar ze denken er zelden aan dat ze ook de taal van de levende natuur kunnen leren, om met haar in contact te treden."
Omraam Mikhael Aivanhov