De Wet van Een

De Wet van Een is een vaststaande en universele wet. Degene die de Wet van Een begrijpen, realiseren zich dat alles Een is. Dat iets los lijkt te staan van het geheel zal uiteindelijk niets anders blijken te zijn dan een illusie van degene die ervan overtuigd zijn dat de dingen van elkaar gescheiden zijn, waardoor ze lijken te bestaan uit losse fragmenten zonder samenhang.

Kosmisch Bewustzijn geeft het inzicht dat het Universum een geheel is, Wanneer het Universum als Een geheel wordt herkend, kan universele harmonie worden bereikt.

Paul Shockly

donderdag 31 mei 2018

Dagtekst van Donderdag 31 mei 2018 door Omraam Mikhael Aivanhov

Dagtekst van Donderdag 31 mei 2018
door Omraam Mikhael Aivanhov

het Meesterschap - voordelen van het verwerven van deze eigenschap

"Als je ze bezig ziet, stel je vast dat de mensen niet al te veel zelfbeheersing aan de dag leggen. Bij de minste gelegenheid foeteren ze, barsten ze uit, of storten ze in. En niet alleen schamen ze zich er niet voor, maar ze vinden het heel gewoon: ze noemen het eerlijkheid of authenticiteit en ontlenen er zelfs een zekere fierheid aan.

Welnee, dit is niets om fier op te zijn. Alleen degene die zelfbeheersing heeft geleerd, mag fier zijn, want hij wordt de koning van zijn koninkrijk: zichzelf. En alle schatten en vermogens die in dit koninkrijk opgestapeld liggen, staan hem ter beschikking. Op dat moment wordt hij niet alleen machtig en rijk, maar kan hij ook veel goeds doen voor alle wezens om zich heen. Want die wezens voelen zich veilig en gesterkt door hun contact met hem, en ze hoeven niet te vrezen voor orkanen, aardbevingen of vulkaanuitbarstingen. En zelfs de Intelligenties dat het heelal bevolken verlenen hem hun steun: omdat hij in staat is zich te beheersen, weten ze dat ze hem kunnen laten profiteren van hun vermogens, van hun schatten, want ze zullen niet worden misbruikt of verspild."


Omraam Mikhael Aivanhov
http://www.prosveta.com/