maandag 9 april 2018

Op deze dag van je leven / 9 april 2018 / Neal Donald Walsch


9 april 2018 / Neal Donald Walsch
Op deze dag van je leven, geloof ik
dat God wil dat je weet…... dat je steeds minder en minder dingen moet forceren,
totdat je eindelijk tot niet-actie komt.

Dit is de boodschap van de Tao Te Ching en dat is het ook waar.
Werner Erhard heeft geleerd: 'Het leven zal zichzelf oplossen
 in het proces van het Leven zelf.
"Byron Katie zegt bevrijding is "Liefhebben Wat Is."

En Stephen Mitchell noemt niet-actie "de zuiverste en meest effectieve vorm van actie.
Het spel speelt het spel; het gedicht schrijft het gedicht; 
we kunnen de danser niet vertellen hoe te dansen.

Misschien is het beste dat je nu kunt doen helemaal niets.

Neale Donald Walsch [today@nealedonaldwalsch.com]
Vertaald: wakkeremensen.blogpot.nl