De Wet van Een

De Wet van Een is een vaststaande en universele wet. Degene die de Wet van Een begrijpen, realiseren zich dat alles Een is. Dat iets los lijkt te staan van het geheel zal uiteindelijk niets anders blijken te zijn dan een illusie van degene die ervan overtuigd zijn dat de dingen van elkaar gescheiden zijn, waardoor ze lijken te bestaan uit losse fragmenten zonder samenhang.

Kosmisch Bewustzijn geeft het inzicht dat het Universum een geheel is, Wanneer het Universum als Een geheel wordt herkend, kan universele harmonie worden bereikt.

Paul Shockly

maandag 9 april 2018

Op deze dag van je leven / 9 april 2018 / Neal Donald Walsch


9 april 2018 / Neal Donald Walsch
Op deze dag van je leven, geloof ik
dat God wil dat je weet…... dat je steeds minder en minder dingen moet forceren,
totdat je eindelijk tot niet-actie komt.

Dit is de boodschap van de Tao Te Ching en dat is het ook waar.
Werner Erhard heeft geleerd: 'Het leven zal zichzelf oplossen
 in het proces van het Leven zelf.
"Byron Katie zegt bevrijding is "Liefhebben Wat Is."

En Stephen Mitchell noemt niet-actie "de zuiverste en meest effectieve vorm van actie.
Het spel speelt het spel; het gedicht schrijft het gedicht; 
we kunnen de danser niet vertellen hoe te dansen.

Misschien is het beste dat je nu kunt doen helemaal niets.

Neale Donald Walsch [today@nealedonaldwalsch.com]
Vertaald: wakkeremensen.blogpot.nl