zondag 22 april 2018

Het oude programma en anderen (los) laten / Door Trienke Minkema


HET OUDE PROGRAMMA EN ANDEREN ( LOS ) LATEN
Door Trienke Minkema

Tot u allen richt ik mij met grote eerbied. Vele levens heeft u geleden en gestreden en bent u gestorven voor de Waarheid. Nu echter betekent Waarheid: Leven in overgave. Om tot een spirituele wedergeboorte te kunnen komen, dient u alle oude denkpatronen af te leggen. Het is noodzakelijk om u van alle beklemmende banden, waar u nog aan gehecht bent, te bevrijden.

Hier dient het hoofd gebogen te worden, ten teken dat u tot 'Overgave' bereid bent. Elke boodschapper, die als een zuster/broeder voor u is, moet dan een paar grote stappen achteruit doen, want deze stap zult u alleen moeten zetten. Dit alles is nodig om u de gelegenheid te geven de diepten van al uw zelven te kunnen onderzoeken en zo tot een groter 'bewust-zijn' te kunnen komen.

Om in andere woorden te spreken: U bent op weg om uw eigen grond/basis weer te vinden. Door deze overgave bewijst u uw trouw aan uw innerlijk verbond met de Christus. In volle stilte en in stille vreugde. Voor deze innerlijke verbinding zijn niet veel aardse woorden nodig en zeker geen aardse toejuichingen, omdat deze alleen het ego strelen.


U allen moet uiteindelijk uw oude zelfje sterven en daarvoor dient het oude programma losgelaten te worden. Niet langer kan worden doorgegaan met een programma ter bevrediging van uw 'lagere zelven', daar deze slechts tijdelijk genot brengen en geen blijvend geluk bieden. Diegenen die zich aan het oude of aan andermans programma vasthouden, zullen later komen.

Nu zijn geduld en overgave nodig. U kunt erop vertrouwen dat het nieuwe programma zich op het juiste moment zal aandienen. Heb dat vertrouwen en blijf zijn als een leerling, want pas dan bent u de naam leraar waardig. Zolang u nog één karaktertrek van een ander opmerkt en deze bekritiseert, zolang laat die ander u nog die delen van uzelf zien, waar nog gekeken naar dient te worden.

Wees daarom stil, voel, doorleef en laat los zodat ook u kunt gaan naar een volgende staat van Zijn. Wij verwachten u, wachten op u en hebben onze handen naar u uitgestoken. Het is aan u of u deze handen aan wilt nemen en deze stap durft te zetten.

Daar bent u alleen, hier zijn wij al-één.
In liefde, respect en dankbaarheid.


*********

© trienke minkema