zondag 22 april 2018

Gesprekken met God: Wat is de implicatie van 'Wij zijn allemaal één'?


Wat is de implicatie van 'Wij zijn allemaal één'?

Mijn stukje hieronder heb ik geschreven naar aanleiding van vragen van andere CWG Connect members. Hier zijn deze vragen: 

Neale, graag zou ik willen weten, me bewust willen worden hoe ik mijn relaties en interactie met andere mensen kan vormgeven, en hoe ik kan omgaan met moeilijke mensen. Heeft God aandacht besteed aan dit onderwerp in Gesprekken met God? Het is zo'n belangrijk onderwerp waar we allen een antwoord voor nodig hebben.
--Samandellie.

Graag zou ik willen weten hoe ik me kan verschuiven van iemand niet aardig vinden, naar een plaats van liefde?
--yschkyler

Ik zal beginnen met het eerste antwoord dat in me op komt. Gesprekken met God vertelt ons dat alle menselijke relaties - en inderdaad ons gehele globale omstandigheden zouden veranderen tussen mensen over onze hele planeet - bij een een opzichzelf staande verandering in het Culturele Verhaal van de mens.


Binnen ons hedendaags Culturele Verhaal, zijn de meesten van ons onderwezen over een God die de Al-in-Al is, de Onbewogen Beweger, de Alfa en de Omega.

God, is ons vertelt, is Alwetend, Almachtig en Alomtegenwoordig.

Als we deze onderwijzingen aannemen, zijn we geneigd om twee conclusies te trekken, waarvan beide controversieel - hoewel ze dat niet zouden moeten zijn, gegeven dat alles wat we zeggen we geloven:

1. We zijn allemaal een deel van God, en kunnen daarom niet afgescheiden zijn van God.

2. We zijn ook deel van elkander, en kunnen niet van elkaar gescheiden zijn.

Mijn interpretatie is dat de Christelijke traditie dit onderwijst door het woord van Jezus: Ik en de Vader zijn een, en wij zijn broeders. En elders, Heb ik niet gezegd, Gij zijt Goden? Hoewel, de officiële doctrine van de Christelijke Kerk zou niet overeenstemmen met mijn interpretatie.

In de Met God boeken vinden we bevestiging van deze lang gedragen geloofsovertuigingen. De eerste en meest voorname boodschap van deze boeken luidt wij zijn allemaal Een.

Wat betekent dit? En in praktische termen, wat zou het producreren als uitkomst als het beschouwd zou worden als ware realiteit?

Voor mij de GMG boodschap dat We Allemaal Een zijn betekent precies wat het zegt. En de dialoog verklaart, vertelt ons dat Alle Dingen een Ding Zijn. Er is slechts Een Ding, en alle dingen zijn deel van Dat Ene Ding dat er is.

Dit betekent dat we allemaal Een zijn met elkaar, Een met al het Leven, en Een met God. Er is geen andere manier om het te interpreteren, om het te beschouwen. GmG vertelt ons dat jij mij bent en ik jou; dat we delen en deel uitmaken van het Geheel. We zijn vermengd als verscheidene energie vormen in een Grotere Vorm dat Alles Dat Is insluit. En daarom wijn we niet alleen Een met elkander, maar ook Een met de Aarde en ieder ander levend wezen. Als ook, Een met het Universum. En een met de Goddelijkse Essentie die we God noemen.

De implicaties hiervan voor de menselijke soort zijn verbluffend. Als we geloven dat bovenstaande aanname waar is, dan zou alles in ons leven veranderen. Alles in onze religies, politiek, economieën, het onderwijs en binnen al onze sociale constructies. En alsmede alles in ons persoonlijke wezen.

In onze religies zouden we een einde maken aan de eindeloze competitie voor menselijke zielen. Religies zouden stoppen zichzelf te portretteren als de enige en exclusieve Pad tot God. Ze zouden ons assisteren bij het verkennen van ons persoonlijke levenspad, maar ze zouden zich niet als Het Pad profileren. En ze zouden stoppen angst te gebruiken als lokmiddel.

Ze zouden ermee stoppen om ons te vertellen dat als we niet hun doctrines geloven dat we dan een eeuwigdurende tijd in brandende hel zouden ervaren. Ze zouden een bron zijn van kennis en wijsheid, van altijd aanwezige hulp in tijden van nood. Dus religies zou haar hoogste doel en meest verheven functie uitdragen: de mogelijkheid verschaffen aan ons dat we de Presentie van God - en geschenken van God kunnen en zullen gaan zien en leren kennen. God's geschenken zouden zichtbaar voor ons worden, zonder dat we in de Hoek van Angst gezet worden om hem te zien.

In de politiek zou er een einde komen aan verborgen agenda's, van machtsspelletjes en demonisering van degenen die een andere visie dragen. Politieke partijen zouden stoppen te verkondigen dat hun weg de enige weg is. Ze zouden samen werken om problemen te vinden voor de meest prangende problemen en de maatschappij helpen voortbewegen om meer saamhorigheid te ervaren.

Ze zouden proberen het beste van hun ideëen te vermengen met het beste van de ideëen van hun opponenten. Politiek zou haar hoogste doel dienen en voldoen aan hun meest werkzame functie: ruimte maken voor samenwerking bij het oplossen van de grootste problemen van de mens.

In onze economieën zouden we een einde zien aan het Beter-Groter-Meer concept als internationaal maatstaf voor Succes. We zouden een Nieuw Fundament creëren, waarin 'maximale productiviteit' wordt hergedefinieerd en waarbij onze eindeloze zucht naar winst-winst-winst zou plaats maken voor ontzag en eerbied in het hele universum, een verering voor al het leven en een toewijding in het creëren van een wereld waarin ieder mens in waardigheid kan leven, waarin een ieder wordt voorzien in hun basisbehoeften.

Dit betekent dat de economieën haar hoogste intentie en meest verheven functie zou dienen: een manier van handel drijven zou creëren die ervoor zorgt dat de goederen van het Geheel de Meesten van ons zouden bereiken, met niemand daarbij vergeten.

In onze onderwijs systemen zouden we een einde maken aan ideeën te verkondigen die aansluiten bij ons verleden en curriculums die gebaseerd zijn op oude geloofsovertuigingen, waar nadruk niet meer ligt op zogenoemde herinneringen aan feiten en acceptaties van geldende doctrines, maar eerder bestaat uit onderwijzing vanuit fundamentele concepten over het leven waarvan we hopen dat onze kinderen ze zullen begrijpen: bewustzijn, eerlijkheid en verantwoordelijkheid.

We zouden democratische scholen gaan zien in het straatbeeld waarin kinderen de mogelijkheid hebben om zelf aan te geven wat ze willen leren en hoe zij het als leraren onderwezen zouden willen hebben, en waarbij we het curriculum niet gebruiken om kennis in het hoofdje van kinderen te stoppen, maar juist om wijsheid eruit te halen. De onderwijssystemen zouden hun hoogst verheven en meest schitterende functie dienen.

We zijn allemaal een is een geweldig concept. Het zou een einde kunnen maken aan oorlog, een nieuw kernidee conceptualiseren hoe we alle conflicten, meningsverschillen zouden kunnen oplossen en het zou op een geheel nieuwe wijze de verdeling van alle goederen creëren, en zou het een geheel vernieuwde samenleving scheppen.

Het zou een verandering maken in de keuzes bij jou thuis, in de woorden die je kiest op je eigen eettafel, in de manier van handelen in bed en in hoe je de wereld beziet.

Het zou de wereld veranderen.

Auteur: Neale Donald Walsch

Vertaald door: Sander Viergever