zondag 22 april 2018

Dagtekst van Zondag 22 April 2018 door Omraam Mikhael Aivanho


Dagtekst van Zondag 22 April 2018
door Omraam Mikhael Aivanhov

onze fouten Herstellen om onze vermogens te behouden -

"Wie slecht handelt, zal vroeg of laat het slachtoffer worden van de wanorde die hij in zichzelf heeft geschapen. Hij kan zich nog zo sterk voordoen en geloven dat hij gerust om het even wat kan doen, toch worden zijn slechte daden in zijn bewustzijn gegrift. Ze zullen hem op een of andere dag overvallen en de onrust en de wroeging zullen aan hem gaan knagen. Zelfs een magiër, een Ingewijde, die de hele natuur beveelt en aan wie de geesten gehoorzamen, kan niet aan deze wet ontsnappen. Er bestaat geen enkele kracht die een mens, gekweld door schuldgevoel, tot rust kan brengen en op die manier verzwakt hij innerlijk. Geleidelijk aan ontsnappen zijn innerlijke wereld en de buitenwereld aan zijn controle.


Je kan dus alleen rekenen op je oprechte en eerlijke daden. Zodra je een wet overtreedt, verlies je je vermogens. Ze komen alleen terug als je erin slaagt je fouten te herstellen. Wat de Ingewijden onderscheidt van gewone mensen, is dat ze erin slagen om hun fouten snel te herstellen. En daarin ligt ook juist hun kracht: in hun vermogen om te herstellen."


Omraam Mikhael Aivanhov