zaterdag 14 april 2018

Dagtekst van Zaterdag 14 April 2018 door Omraam Mikhael Aivanhov

Dagtekst van Zaterdag 14 April 2018
door Omraam Mikhael Aivanhov

de Hemel en de aarde - hun eenheid in ons realiseren

"Wanneer Jezus in het ‘Onze Vader’ zegt: ‘Uw Rijk kome, uw wil geschiede op aarde zoals in de Hemel...’ onderstreept Hij niet alleen de band die tussen de Hemel en de aarde bestaat, maar Hij leert de mensen ook dat ze als taak hebben om de aarde te transformeren, te verfraaien en te zuiveren, zodat ze op een dag op de Hemel zal gelijken. Je zal zeggen dat dit onmogelijk is. Toch is het mogelijk.

Een spiritualist moet naar de Hemel reiken, dat is duidelijk; maar daar houdt zijn werk niet op. Hij moet er ook aan denken om het licht, de liefde, de kracht en de zuiverheid die zich in de Hemel bevinden, te doen neerdalen, om ze in zijn hersenen, zijn longen, zijn maag... en zijn hele lichaam binnen te brengen. Zo zal hij er, na jarenlange inspanningen, in slagen om in zichzelf de eenheid tussen de Hemel en de aarde, tussen de geest en de materie te realiseren. En wanneer hij deze eenheid in zichzelf zal gerealiseerd hebben, zal hij er ook toe kunnen bijdragen om haar te realiseren om zich heen."

Omraam Mikhael Aivanhov