De Wet van Een

De Wet van Een is een vaststaande en universele wet. Degene die de Wet van Een begrijpen, realiseren zich dat alles Een is. Dat iets los lijkt te staan van het geheel zal uiteindelijk niets anders blijken te zijn dan een illusie van degene die ervan overtuigd zijn dat de dingen van elkaar gescheiden zijn, waardoor ze lijken te bestaan uit losse fragmenten zonder samenhang.

Kosmisch Bewustzijn geeft het inzicht dat het Universum een geheel is, Wanneer het Universum als Een geheel wordt herkend, kan universele harmonie worden bereikt.

Paul Shockly

woensdag 11 april 2018

Dagtekst van Woensdag 11 April 2018 door Omraam Mikhael Aivanhov

Dagtekst van Woensdag 11 April 2018
door Omraam Mikhael Aivanhov

lichamelijke Ziekten - noodzaak om ze te bestrijden met fysieke middelen

"Een genezing die verkregen werd door fysieke middelen (medicijnen, chirurgische ingreep...) kan soms niet blijvend zijn. Want de kwalen van het organisme zijn vaak de materialisatie van psychische kwalen: stoornissen in de gedachten en gevoelens. Om je gezondheid terug te winnen, moet je de oorzaken aanpakken, dat wil zeggen iets in de psyche verbeteren. Maar vóór de heilzame gevolgen zich laten voelen op het fysieke vlak, kan er veel tijd voorbijgaan. Daarom is het nodig om eveneens je toevlucht te nemen tot fysieke middelen, ook al zijn de effecten ervan niet duurzaam, om tenminste tijdelijk de verwoestingen die de ziekte aanricht, te stoppen, terwijl je ondertussen ook een psychisch werk verricht. Om een ziekte te bestrijden die reeds in het fysieke lichaam genesteld is, heb je fysieke middelen nodig.

De spiritualiteit mag niet als voorwendsel dienen om met je gezondheid te spelen. Men moet toegeven dat de materialisten in hun houding tegenover ziekte soms meer blijk geven van gezond verstand dan de spiritualisten."

Omraam Mikhael Aivanhov