vrijdag 27 april 2018

Dagtekst van Vrijdag 27 April 2018 door Omraam Mikhael Aivanhov

Dagtekst van Vrijdag 27 April 2018
door Omraam Mikhael Aivanhov

het Kwaad: een kostbare grondstof die de Ingewijden weten te benutten -

"Het probleem van het kwaad gaat het menselijk begrip te boven, en bijgevolg kunnen we het niet oplossen door te redeneren. In feite is het kwaad alleen een realiteit en een gevaar voor de zwakken en de onwetenden; zij hebben niet geleerd het te beheersen om het te kunnen gebruiken. Dit kwaad, waarover de godsdienst zoveel gesproken heeft zonder het te begrijpen, wordt door de zonen van God, de Ingewijden, de grote Meesters beschouwd als een kostbare, rijke grondstof, die kan worden benut en gebruikt voor de allergrootste realisaties. Omdat ze heel sterk en zeer zuiver zijn, durven Ingewijden het kwaad aan te pakken door te duiken in de duistere diepten van hun wezen; en dankzij die stoutmoedigheid brengen ze schatten naar boven. Zoals vissers die in de oceaan duiken en pareloesters bovenhalen omdat ze erin slagen te ontkomen aan algen en haaien.
Deze ervaringen zijn uiteraard niet voor iedereen aan te raden Er zijn maar heel weinig mensen op aarde die zich kunnen veroorloven om af te dalen in de diepten van hun wezen om er een materie op te duiken die ze ook zullen kunnen sublimeren. Maar het is nuttig dat jullie allen weten dat het mogelijk is."

Omraam Mikhael Aivanhov
http://www.prosveta.com/