vrijdag 13 april 2018

Dagtekst van Vrijdag 13 April 2018 door Omraam Mikhael Aivanhov


Dagtekst van Vrijdag 13 April 2018
door Omraam Mikhael Aivanhov

Zelfdoding - argumenten om aan deze neiging te weerstaan

"Zelfdoding is een zeer ernstige fout tegenover het leven dat God ons heeft gegeven. Ik spreek niet over de zeer uitzonderlijke situaties die bepaalde mensen ertoe brengen een einde aan hun leven te maken om daarmee andere mensen te redden. Ik spreek over de gevallen waarin mannen en vrouwen, door hun zelfdoding onthullen dat ze de mogelijkheden die de Schepper in hun verstand, in hun hart en in hun wil heeft gelegd, niet hebben weten te gebruiken.

Wie de dingen goed begrijpt, weet dat er een hogere wereld bestaat, die bevolkt wordt door een groot aantal wijze en liefdevolle schepselen en dat het zijn taak is om die wereld, die zijn stempel op de fysieke wereld heeft gedrukt, te bestuderen. Hij weet ook dat gevoelens en verlangens zo’n kracht bezitten dat hij met geduld en volharding zijn beste wensen zal kunnen realiseren. Tenslotte weet hij dat de moeilijkheden die hij ontmoet, een middel zijn om zijn wil te oefenen. Zelfs ellende, ontberingen, ziekten en eenzaamheid kunnen hem niet klein krijgen, hij is het die zal overwinnen."

Omraam Mikhael Aivanhov