De Wet van Een

De Wet van Een is een vaststaande en universele wet. Degene die de Wet van Een begrijpen, realiseren zich dat alles Een is. Dat iets los lijkt te staan van het geheel zal uiteindelijk niets anders blijken te zijn dan een illusie van degene die ervan overtuigd zijn dat de dingen van elkaar gescheiden zijn, waardoor ze lijken te bestaan uit losse fragmenten zonder samenhang.

Kosmisch Bewustzijn geeft het inzicht dat het Universum een geheel is, Wanneer het Universum als Een geheel wordt herkend, kan universele harmonie worden bereikt.

Paul Shockly

maandag 9 april 2018

Dagtekst van Maandag / 9 April 2018 door Omraam Mikhael Aivanhov

Dagtekst van Maandag 9 April 2018
door Omraam Mikhael Aivanhov

het Ideaal van volmaaktheid dat Jezus gegeven heeft -

"Jezus zegt in de Evangeliën: ‘Indien jullie het geloof hadden van een mosterdzaadje, zouden jullie tegen deze berg zeggen: Verplaats je en hij zou zich verplaatsen.’ Ofwel: ‘Wees volmaakt zoals uw Hemelse Vader volmaakt is.’ Maar de mens is zo zwak, hoe zou hij een berg kunnen verplaatsen...? En met al zijn gebreken, hoe zou hij de volmaaktheid van zijn Hemelse Vader kunnen bereiken?... Dat lijkt onmogelijk! En zo hebben de christenen door onbegrip, door onachtzaamheid en door luiheid, ja, vooral door luiheid, die evangelische uitspraken terzijde gelaten. Het is immers zoveel gemakkelijker om de nadruk te leggen op de menselijke zwakheden en onvolkomenheden en zich te verbeelden dat men op die manier blijk geeft van scherpzinnigheid, van bescheidenheid!

Jezus zelf was nochtans niet bescheiden; hij had voor de mensen, geschapen naar Gods beeld, de hoogste ambities: wanneer ze dat wensen, wanneer ze zich inspannen, zullen ze meer en meer de volmaaktheid van hun hemelse Vader benaderen. En wanneer ze begrijpen wat het ware geloof is en hoe ze dit kunnen doen groeien, zullen ze erin slagen bergen te verzetten, dat wil zeggen dat hen alle macht geschonken zal worden, maar eerst macht over zichzelf."

Omraam Mikhael Aivanhov