maandag 30 april 2018

Dagtekst van Maandag 30 April 2018 door Omraam Mikhael Aivanhov

Dagtekst van Maandag 30 April 2018
door Omraam Mikhael Aivanhov

de Eenheid is de wet van het leven -

"Aanvaard nooit die toestand van gespletenheid, waarbij twee tegengestelde gedachten of twee tegenstrijdige verlangens je heen en weer trekken en je uiteindelijk ontwrichten. Om te ontsnappen aan deze ontwrichting, moet je in jezelf eenheid scheppen. 

“Eenheid” betekent dat alle randgebieden harmonieus verbonden zijn met het centrum, zodat het evenwicht dat nodig is voor de manifestatie en het in stand houden van het leven bewaard wordt. Die eenheid is de wet van het leven. Atomen, moleculen, organen, ledematen, individuen, gemeenschappen, landen,… allen moeten, op verschillende niveaus, gericht zijn op een centrum. Ze moeten zich allemaal met dat centrum verbinden en er zich zelfs aan vastklampen om niet door tegenstromen meegesleurd te worden. In onszelf kan dat centrum God genoemd worden, maar het kan ook een zeer verheven ideaal of een roeping zijn. Wie verzuimt om zich door zijn gedachten, zijn gevoelens en daden met het centrum te verbinden, schept een gespletenheid die, hoe kortstondig dan ook, wanorde, tegenstellingen en breuken teweegbrengt."

Omraam Mikhael Aivanhov
http://www.prosveta.com/