maandag 23 april 2018

Dagtekst van Maandag 23 April 2018 door Omraam Mikhael Aivanhov


Dagtekst van Maandag 23 April 2018
door Omraam Mikhael Aivanhov

de Ziel - alleen spirituele middelen kunnen haar behoefte aan onmetelijkheid vervullen

"De oneindige ruimte is het koninkrijk van de ziel. Wanneer de ziel van een mens zich beperkt voelt, probeert zij kost wat kost te ontsnappen en spoort zij degene, bij wie ze verblijft, aan om haar de middelen daartoe te geven. Degene die niet in staat is om middelen van spirituele aard aan zijn ziel te bezorgen, zal ertoe gebracht worden om materiële middelen op te zoeken: alcohol, drugs... Want alcohol en drugs bezitten de eigenschap om de ziel uit het fysieke lichaam te drijven: ze geven haar, minstens voor een ogenblik, de illusie van ruimte en vrijheid.

Maar alcohol en drugs zijn slechts chemische elementen die je aan het lichaam toedient. Het lichaam zelf heeft echter geen behoefte aan ontsnappen. Die behoefte om te vluchten komt van de ziel, niet van het lichaam. Drinken of zich drogeren wijst erop dat de ziel wil reizen in de oneindige ruimte, maar het is niet dit soort ontsnapping dat haar kan bevredigen. Dan blijft niet alleen de ziel hunkeren, maar het lichaam zelf wordt verwoest. Alleen spirituele middelen kunnen voldoen aan deze behoefte van de ziel om zich uit te strekken in de ruimte."

Omraam Mikhael Aivanhov
http://www.prosveta.com/