De Wet van Een

De Wet van Een is een vaststaande en universele wet. Degene die de Wet van Een begrijpen, realiseren zich dat alles Een is. Dat iets los lijkt te staan van het geheel zal uiteindelijk niets anders blijken te zijn dan een illusie van degene die ervan overtuigd zijn dat de dingen van elkaar gescheiden zijn, waardoor ze lijken te bestaan uit losse fragmenten zonder samenhang.

Kosmisch Bewustzijn geeft het inzicht dat het Universum een geheel is, Wanneer het Universum als Een geheel wordt herkend, kan universele harmonie worden bereikt.

Paul Shockly

donderdag 12 april 2018

Dagtekst van Donderdag 12 April 2018 door Omraam Mikhael Aivanhov


Dagtekst van Donderdag 12 April 2018
door Omraam Mikhael Aivanhov

de Spiritualiteit - een delicate kwestie voor koppels

"Je kan een ziel niet beletten om naar het licht te gaan, want de ziel is een dochter van God, niemand heeft vat op haar. Dit is een kwestie waar koppels aandacht voor moeten hebben. Als een man ziet dat zijn vrouw zich aangetrokken voelt tot het spirituele leven omdat ze zich wil vervolmaken, moet hij zich verheugen en niet proberen om haar dat te beletten. Des te meer omdat, als zijn vrouw zich innerlijk versterkt, dat ook hem ten goede zal komen. En de vrouw moet dezelfde vrijheid gunnen aan haar man.

Natuurlijk is het nooit aan te bevelen dat, onder het mom van spiritualiteit, een van beiden zijn of haar verplichtingen begint te verwaarlozen. Integendeel, om de andere te overtuigen en mee te krijgen, moet je je verstand en je hart gebruiken om de harmonie te bewaren, en je zeker niet laten gaan in fanatisme. Het is belangrijk dat in een echtpaar, zowel de man als de vrouw zich bewust zijn van deze noodzaak. Het is door geduld, vriendelijkheid en tederheid, dat de ene de andere kan helpen en onderrichten, en meevoeren naar de Schepper."


Omraam Mikhael Aivanhov