dinsdag 10 april 2018

Dagtekst van Dinsdag 10 April 2018 door Omraam Mikhael Aivanhov


Dagtekst van Dinsdag 10 April 2018
door Omraam Mikhael Aivanhov

een heldere Kijk hebben en ernaar handelen -

"Telkens wanneer je voor keuzes staat, denk goed na, en wanneer je de goede richting helder voor ogen ziet, beslis dan en handel! Als je ondanks die helderheid, tegen jezelf begint te zeggen: “Maar misschien zal ik hier te veel moeite moeten doen... Hiermee zal ik tegen mijn eigen belangen ingaan … Daarmee zal ik mij de antipathie van deze of gene persoon op de hals halen…”, open je de deur voor duistere krachten die je zullen ondermijnen.

In het psychische leven, zowel als in het fysieke leven, blijft niets zonder gevolgen: wie uitvluchten zoekt om niet te doen wat zijn gezond oordeel of zijn intuïtie hem ingeeft, zal uiteindelijk die kwaliteiten verliezen. Ben je hierover verbaasd? Het is nochtans de waarheid, want de weg die je moet volgen duidelijk voor ogen zien en tezelfdertijd met allerlei voorwendsels rechtvaardigen dat je een andere weg gaat volgen, dat kan niet lang blijven duren. Hoe kan je een gave behouden, als je ze niet gebruikt en ermee in overeenstemming handelt?"

Omraam Mikhael Aivanhov