De Wet van Een

De Wet van Een is een vaststaande en universele wet. Degene die de Wet van Een begrijpen, realiseren zich dat alles Een is. Dat iets los lijkt te staan van het geheel zal uiteindelijk niets anders blijken te zijn dan een illusie van degene die ervan overtuigd zijn dat de dingen van elkaar gescheiden zijn, waardoor ze lijken te bestaan uit losse fragmenten zonder samenhang.

Kosmisch Bewustzijn geeft het inzicht dat het Universum een geheel is, Wanneer het Universum als Een geheel wordt herkend, kan universele harmonie worden bereikt.

Paul Shockly

maandag 12 maart 2018

Blauwe Kosmische Storm / 11 maart 2018 / door Edward Morgan

Blauwe Kosmische Storm


In het (Maya) Dreamspell draagt de Galactische kalender ​​dit orakel:

Kin 39: BLAUWE KOSMISCHE STORM

Ik doorsta om te kunnen katalyseren
Energie transcenderend
Ik bezegel de matrix van zelfopwekking
Met de kosmische toon van aanwezigheid
Ik word geleid door de kracht van overvloed
Ik ben een galactisch activerings portaal, treed bij mij binnen


Is het keerpunt. We weten niet wanneer het zal gebeuren, maar de huidige informatie suggereert dat het op handen is. Onze primaire bron, COBRA op portal2012.blogspot.com, heeft ons zeven jaar lang commentaar gegeven op dit cruciale moment in de evolutie van onze planeet. De kern van zijn boodschap is dat welwillende buitenaardse krachten de vervulling van een enorme inspanning naderen om de duistere heersende energieën van onze planeet te zuiveren. Deze duistere krachten hebben ook buitenaardse steun achter zich. De bevrijding van onze planeet heeft consequenties tot ver buiten de aarde. Het is het laatste overblijfsel van een eeuwenoude strijd tussen het duister en het licht voor controle over deze melkweg.

De bevrijdende kracht is de Galactische Confederatie, grotendeels bestaande uit Pleiadische krijgers in competitie met andere geavanceerde ET-rassen. Ze beschouwen deze planeet als een gevangen planeet onder de controle van zeer demonische wezens en hun menselijke volgelingen. Deze geschiedenis gaat terug tot 26.000 jaar en sluit aan op de belangrijkste galactische cycli die werden opgemerkt door de Maya-tijdreizigers die in de Yucatan incarneerden en een enorme en mysterieuze wetenschappelijke cultuur bouwden (400-900 CE).

Een van hun doelen was om de codes van de Maya-tijdcycli op aarde achter te laten in het voordeel van toekomstige generaties. De beroemde einddatum van 2012 definieerde het energetische keerpunt van de ene grote cyclus naar de andere. Dit werd bevestigd door astronomische informatie die de patronen van ons Melkwegstelsel en onze orbitaaluitlijningen van de aarde laat zien. De mathematica van de Maya-kalender onthulde ook de vierdimensionale spiraalvormige samenvloeiingen van alle fysieke vormen, ware geheimen van de schepping. Het is onze bestemming als mens om dit begrip te hebben en het is de missie van de Galactische Confederatie om het menselijk ras te bevrijden en Gaia toe te staan ​​ook haar evolutie voort te zetten.

Het hierboven afgebeelde orakel van Het Dreamspell, gemaakt in 1990 door Jose en Lloydine Arguelles, is van toepassing op de datum 18 maart 2018. Het Dreamspell-boek van Kin legt 260 orakels voor de heilige 13:20-frequentie van de vierde dimensionale tijd. Mensen die deze telling volgen, gebruiken deze orakels als synchrone sleutels om de diepere betekenis van de patronen van dagen te ontsluiten. We verwerpen de waarde 'tijd is geld' van valse tijd en een zinloze kalender van grillige maanden en voegen zich in plaats daarvan toe aan de hogere frequentie van 'tijd is kunst' en een elegante kalender gebaseerd op de 13:20 frequentie van universele orde.

Inderdaad, wij die de 13:20 tellen, zijn van mening dat de usurpatie van de natuurlijke tijdkalender, die diep verbonden is met het vrouwelijke principe, het begin van de gevangenneming van de planeet heeft gelanceerd. Het stamwoord van 'kalender' is van het Latijnse  kalendarium  dat 'rekeningboek' betekent. Mensen waren onderworpen aan een bestuur dat was geworteld in een op schaarste gebaseerd geldsysteem ondersteund door een kalender die was ontworpen om belastingen te berekenen. Ondertussen werd het vrouwelijke principe dat natuurlijke tijd belichaamt in samenhangende cycli, het verenigen van de mens met het uitgestrekte hemelse universum en de intieme ritmes van de natuur, geringschat, vernederd en gedemoniseerd. Het wrede patriarchaat heeft duizenden en duizenden jaren geduurd.

Er waren veel gruweldaden begaan door de handlangers van de duistere opperheren van de planeet, waarvan er een de afscherming van de planeet was door een embargo van alle binnenkomende informatie uit het buitenaards universum. Tot op de dag van vandaag wordt informatie over ET's gebagatelliseerd en worden zij die zich aangetrokken voelen gemarginaliseerd, zo niet gestraft en vermoord. De grootste bedreiging voor de denkwijze van de Nieuwe Wereldorde is de waarheid dat liefde het universum regeert en zich manifesteert door pure harmonie van vorm. Openbaringen over deze zaken zijn noodzakelijkerwijs verborgen en onderwezen in geheime genootschappen, waarvan er vele zijn doorgedrongen en gecorrumpeerd. Eeuwen gingen voorbij en de onderdrukking werd verdiept en verspreid, gevoed door technologieën die de slavernij bestendigen en door de corruptie van vrijwel elke sociale organisatie op de planeet. Hopeloosheid en wanhoop werden ingebed in de menselijke psyche toen oorlog, horror, ziekte en endemische onrechtvaardigheid hun meedogenloze tol eisten. Het doel van onze opperheren was om ons te houden aan elkaar haten en elkaar te bevechten in een perpetuum mobile machine van reactie en wraak. We leven nu in een moment waarin de gehele geschiedenis geopenbaard wordt als psychotische waanzin, waar de bubbels van verlichting die af en toe in de duisternis glinsteren snel vernietigd worden en waar het gehele menselijke ras lijdt aan posttraumatische stress.

Dat is het slechte nieuws. Het goede nieuws is dat de waarheid van tijd groter is dan alle leugens van het tijd-is-geld systeem. De grote cyclussen gedefinieerd door de Maya's zijn onverbiddelijk en beslaan ​​eigen gebieden met onveranderlijke wetten. We staan ​​op de drempel van een nieuw tijdperk van emancipatie uit de cyclus van onze gevangenschap. De melkweg geneest zichzelf van de ziekte die hem heeft geïnfecteerd. Het lot van Gaia en de menselijke soort is harmonie en genezing en dit wordt ondubbelzinnig ondersteund door al het bewuste leven in de melkweg. Ze zijn hier en zij zijn bij ons. Zij zijn wij.

Het keerpunt zal zeer specifiek en zeer dramatisch zijn. Als het niet op 18 maart Blauwe Kosmische Storm is, zal het weer een andere dag zijn, net zo goed als veelbelovend. Sommige recente paranormale informatie heeft het woord 'maart' genoeg herhaald om het de moeite waard te maken om het op te merken. Deze dingen worden bestuurd in sferen die ons bevattingsvermogen te boven gaan, maar we hebben elk onze eigen verbinding met deze rijken wanneer we een pauze nemen van de alles-consumerende tijd-is-geld-wereld. Er wordt een nieuwe aarde geboren en als we er iets van weten, maken we er deel van uit. Onze geest en onze intenties zijn de sterkste krachten die we hebben en onze verenigde geest is onze ultieme superkracht. Hoe meer we ons een bevrijde, vreugdevolle planeet voorstellen, hoe dichter we hem in manifestatie brengen. Er werd een oproep gedaan om zich bij Gaia aan te sluiten terwijl ze zelf klaarstond om een ​​enorm nieuw bewustzijn binnen het galactische geheel aan te nemen. Je hebt het gehoord. Je bent hier. Het is onze tijd.

Geschreven door Elizabeth Whitney, Blue Solar Eagle

10 maart 2018 - Blue Overtone Monkey

timebandit15@gmail.com

Jaar van het gele kristalzaad


Vertaling: wakkeremensen.blogspot.nl


Wij vragen om uw ondersteuning
Lieve mensen, wanneer u ons werk waardeert, vragen wij u te overwegen
 ons te ondersteunen door middel van een vrijwillige donatie.
Meer informatie over het doneren kunt u HIER vinden.

Alvast bedankt, Ine & Martien