De Wet van Een

De Wet van Een is een vaststaande en universele wet. Degene die de Wet van Een begrijpen, realiseren zich dat alles Een is. Dat iets los lijkt te staan van het geheel zal uiteindelijk niets anders blijken te zijn dan een illusie van degene die ervan overtuigd zijn dat de dingen van elkaar gescheiden zijn, waardoor ze lijken te bestaan uit losse fragmenten zonder samenhang.

Kosmisch Bewustzijn geeft het inzicht dat het Universum een geheel is, Wanneer het Universum als Een geheel wordt herkend, kan universele harmonie worden bereikt.

Paul Shockly

dinsdag 6 februari 2018

Het werkelijke doel van Chemtrails

Het werkelijke doel van Chemtrails


Soms krijgen we bij het melden van informatie informatie die zowel belangrijk als waar lijkt te zijn. Het is echter mogelijk dat de informatie de mogelijkheid mist om de claims volledig te bevestigen. Daarom, als dit in het verleden is gebeurd, breng ik het probleem voor het grote publiek en ook voor mijn vertrouwde bronnen met expertise op deze gebieden. Dit is een van deze tijden, dat ik schokkende beweringen stel, die ik gedeeltelijk kan verifiëren, zowel voor vertrouwde privébronnen als voor het grote publiek in een poging om de bomen te schudden om te zien wat er uit valt.

Dit is eigenlijk mijn tweede poging om dit artikel te schrijven. Er gebeurde iets grappigs tijdens het schrijven van het vorige artikel over dit onderwerp:

1. Mijn scherm ging twee keer helemaal leeg en ik moest opnieuw opstarten. Omdat ik mijn werk vaak bewaar, kon ik het werk herstellen.
2. Ondanks dat ik mijn werk ongeveer om de 3-5 minuten heb opgeslagen, werd het hele artikel verwijderd omdat het voor 95% gereed was.

Vandaag heb ik voorzorgsmaatregelen genomen met betrekking tot duplicatie waardoor dit niet meer kan gebeuren. Ik had eerder, ongeveer een week geleden, een artikel geschreven over een onderzoek dat ik deed naar ruimtewapens. Ik moest dit artikel een paar dagen eerder publiceren dan gepland. Vandaag markeert mijn tweede poging om deze informatie openbaar te maken. Deze gebeurtenissen vertellen me dat deze gecommuniceerde informatie verontrustend is voor iemand die de mogelijkheid heeft om mijn zeer veilige website te penetreren. In mijn gedachten heeft dit de legitimiteit vergroot van wat je gaat lezen.


Chemtrails zijn grotendeels genegeerd tijdens de Common Sense Show

Volgers van The Common Sense Show weten dat het onderwerp van chemtrails niet iets is dat ik gewoonlijk in mijn verschillende vormen van mediakanalen behandel. In de afgelopen 6 maanden ontving ik echter gecommuniceerde informatie waarvan het bezorgsysteem vergelijkbaar is met wat ik heb ontvangen voor bronnen, gerelateerd aan overheidsinstanties. Met andere woorden, deze veronderstelde bron, voorheen onbekend voor mij, weet wat ze doen. De initiatiefnemers van de berichten hebben me aangeraden om geen gecommuniceerde informatie te kopiëren en te plakken omdat dit kan leiden tot de identificatie van de bron. Daarom wordt de informatie gepresenteerd als een reeks geparafraseerde fragmenten.

Er moet worden vermeld dat ik de gecommuniceerde informatie negeer omdat ik tot voor kort niet echt wist wat de bron me vertelde. De communicatie was zeer intellectueel, dus ik vermoedde dat dit een desinformatie-truc was en dit zou zeker niet de eerste keer zijn dat de "links" probeerde een dergelijke strategie te volgen met betrekking tot mijn onderzoeken.

Vanwege de sabotage van het vorige artikel en het feit dat ik sommige van de claims nu gedeeltelijk kan verifiëren, presenteer ik de bevindingen hier en vraag ik anderen om hier ook naar te kijken, zodat we gezamenlijk de bedreiging voor de mensheid kunnen beoordelen.

Wat is een Chemtrail?

In de afgelopen 10 jaar heb ik Ty Bollinger verschillende keren geïnterviewd. Chemtrails waren nooit de belangrijkste bron van onze interviews, maar ik was me ervan bewust dat de Ty interesse had in het onderwerp en mijn onthullingen waren vruchtbaar. Hier is Bollinger's definitie van een chemtrail:

Chemtrails zijn geo-engineering aerosolen die geladen zijn met giftige chemicaliën, inclusief maar niet beperkt tot: barium, strontium 90, aluminium, cadmium, zink, virussen en "kaf." Chaff lijkt op sneeuw maar het zijn eigenlijk Mylar-vezels (zoals in glasvezel) gecoat met aluminium, gedroogde bloedcellen, plastic en papier. Polymeerchemicus Dr. R. Michael Castle bestudeerde al jaren atmosferische polymeren en hij heeft microscopische polymeren geïdentificeerd die bestaan ​​uit genetisch gemanipuleerde schimmelvormen die gemuteerd zijn met virussen en die nu deel uitmaken van de lucht die we inademen.

In tegenstelling tot normale contrails die snel verdwijnen, duren chemtrails ("nepwolken" zoals mijn kinderen ze noemen) soms uren om te verdwijnen en uiteindelijk uitwaaieren naar een "spinnenweb" -type van melkachtige waas dat de hele lucht bedekt. Omdat deze worden gevormd uit minuscule reflecterende metaaldeeltjes, bereiken ze uiteindelijk de aarde ...

De definitie van Bollinger komt gedeeltelijk overeen met wat ik heb ontvangen.

Heimelijke communicatie

Het volgende is een reeks uittreksels, afkomstig van verschillende berichten die ik heb ontvangen van een onbekende vertrouwelijke bron met betrekking tot dit onderwerp.

Mr. Hodges,
... Chemtrails bestaan ​​uit nanobotpolymeren die door mensen worden ingenomen. Deze polymeren zijn microscopisch en komen de gastheer binnen via de lucht, het water en onze voedselvoorraden ...
... Chemtrail-deeltjes maken deel uit van de weerpatronen en ze zijn ontworpen om de hele menselijke soort te infecteren en er is nergens een mens die zich kan verbergen ...
... ik weet voor een feit dat deze deeltjes zijn ontworpen om immuunsystemen met tijdvertraagde effecten in gevaar te brengen ...
... de chemtrails kunnen stemmingswisselingen veroorzaken ....
... de deeltjes zijn biospecifiek omdat ze zich op bepaalde groepen mensen kunnen richten ...
- Het is bekend dat ongeveer 80% van de blootgestelde bevolking uiteindelijk zal bezwijken en dat hun gecompromitteerde immuunsysteem uiteindelijk zal leiden tot hun ondergang. Van de modellen is de theorie dat de resterende 20% steeds volgzaam en relatief gemakkelijk te controleren zal zijn ....
... Als ik kijk naar wat ik weet, geloof ik dat chemtrails de voedselvoorziening op deze planeet zullen vernietigen. Wat zal het vervangen, ik heb geen directe kennis, maar ik vermoed dat dit de ultieme toepassing is van het gebruik van voedsel als een wapen .... Mannelijke spermacellen worden opzettelijk beïnvloed. Er is geen andere conclusie dan de makers van deze technologie willen dat mensen uiteindelijk stoppen met reproduceren. 

Past dit in het transhumanisme en zijn doelen om de mens te veranderen en te beheersen?

Hier volgen nog een paar patenten met betrekking tot chemtrails en geo-engineering voor degenen die twijfelen aan de authenticiteit van wat wordt beweerd:

·       Patent # 1619183
·       Patent # 2045865
·       Patent # 2591988
·       Patent # 3437502
·       Patent # 3531310

Op deze laatste punten weegt Ty Bollinger mee.

... wat omhoog gaat, moet naar beneden komen en we worden dagelijks gebombardeerd met een chemische en radioactieve neerslag alleen overtroffen door Agent Orange, de ontbladerende chemicaliën ontwikkeld door Monsanto om de oerwouden uit te roeien tijdens de Vietnamoorlog ...
Omdat aluminium een ​​affiniteit heeft voor water, trekken alle levensvormen deze  oxiden aan. Dit veroorzaakt vervuiling van zelfs biologisch fruit, groenten en vee als ze worden blootgesteld aan de open lucht, omdat planten gemakkelijk aluminiumzouten uit de bodem opnemen in hun vaatsystemen. Alles absorbeert aluminiumzouten en het ligt in de lucht.

Verwerkt voedsel wordt gevuld met aluminiumzouten en aluminiumsulfaat wordt toegevoegd aan water om het duidelijk te maken. Blijkbaar bevinden we ons in het 'aluminium tijdperk' en het is overal, maar zo ongezond volgens Dr. Christopher Exley, hoogleraar Bio-anorganische chemie aan de Keele University in het Verenigd Koninkrijk ...
... gepubliceerd in de  Journal of Inorganic Biochemistry  toont aan dat blootstelling aan aluminium de migrerende en invasieve eigenschappen van menselijke borstkankercellen kan verhogen, terwijl een artikel uit 2012 in de  Journal of Applied Toxicology  aantoont dat aluminium de groei in epitheelcellen van menselijke borstkanker bevordert. En "aluminiumproductie" is door het Internationaal Agentschap voor kankeronderzoek ( IARC ) geclassificeerd als kankerverwekkend voor de men .

Combineer deze studies met andere recente onderzoeken die aangeven dat aluminium bindt aan cellulaire oestrogeenreceptoren en proliferatie kan veroorzaken in hormoongevoelige weefsels, en we begrijpen waarom één onderzoeksteam een ​​nieuwe term ("metallo-oestrogeen") heeft bedacht om een ​​geheel nieuwe klasse van op metaal gebaseerde hormoonontregelaars (inclusief aluminium, cadmium en barium). Het is storend dat al deze metallo-oestrogenen  zijn aangetroffen in chemtrails.

Ty Bollinger rondt zijn onderzoek naar deze zaken af ​​met het volgende fragment:

... er is een groeiende bezorgdheid dat de aarde binnenkort ongeschikt zal worden voor biologisch voedsel en zuivere waterbronnen vanwege het onbeperkte spuiten zonder onze toestemming. Het lijkt erop dat "controle over de massa's" een geheel nieuwe betekenis heeft gekregen ....

In 2014 waagde Dane Wigington zich aan dit onderwerp en verklaarde dat de voedselvoorziening negatief beïnvloed werd door chemtrails. Dane is deze zondagavond te gast op mijn radioshow.

Conclusie

Ik heb er alle vertrouwen in dat de levensvatbaarheid van onze totale voedselvoorraad wordt bedreigd door chemtrails. Verder heb ik er vertrouwen in dat het lage aantal spermacellen ten minste gedeeltelijk wordt toegeschreven aan chemtrails. Wat ik denk dat waar is, maar ik kan het niet helemaal bevestigen, is dat chemtrails biowapens een definitief eindspel zijn. Ik kan ook niet de bewering bevestigen dat chemtrails gedragsveranderingen veroorzaken en met welk doel. Daarom doe ik een beroep op serieuze onderzoekers om te reageren op dit artikel met gedetailleerde referenties en op onderzoek gebaseerde conclusies.

Er is duidelijk nog veel meer te doen aan deze nieuwe aanval op de mensheid en dit is mijn manier om de bomen te schudden om te zien wat er uit valt.Vertaling: wakkeremensen.blogspot.nl