De Wet van Een

De Wet van Een is een vaststaande en universele wet. Degene die de Wet van Een begrijpen, realiseren zich dat alles Een is. Dat iets los lijkt te staan van het geheel zal uiteindelijk niets anders blijken te zijn dan een illusie van degene die ervan overtuigd zijn dat de dingen van elkaar gescheiden zijn, waardoor ze lijken te bestaan uit losse fragmenten zonder samenhang.

Kosmisch Bewustzijn geeft het inzicht dat het Universum een geheel is, Wanneer het Universum als Een geheel wordt herkend, kan universele harmonie worden bereikt.

Paul Shockly

donderdag 4 januari 2018

Dagtekst van Woensdag 3 Januari 2018 door Omraam Mikhael Aivanhov

Dagtekst van Woensdag 3 Januari 2018
door Omraam Mikhael Aivanhov

Het goddelijke Beeld dat we in onszelf moeten vormen -


"Span je iedere dag in om in jezelf een beeld te scheppen, dat alle volmaaktheden in zich draagt. Door het te voeden en te versterken zal je langzamerhand gaan voelen hoe dit beeld erin slaagt door te dringen tot in je psychische materie en je zo te transformeren. Het is een werk van lange adem, maar als je er eenmaal in geslaagd bent om in jezelf dit goddelijke beeld te vormen, zal het alle schepselen gunstig beïnvloeden. Niet alleen de mensen maar ook de dieren, de planten en de stenen zullen profiteren van jouw aanwezigheid, want waar je ook gaat, zal je stralen, vibraties en krachten uitzenden, die orde, evenwicht en harmonie brengen.

Hoeveel mensen verlangen er niet naar dat men hen bemint, dat men hen bewondert, en doen al het mogelijke om dat te bekomen! Maar ze doen die inspanningen slechts aan de buitenkant en weten niet dat, om bemind te worden, je eerst je trillingen moet veranderen, ze subtieler en harmonieuzer maken. En dat is alleen mogelijk als je in jezelf een beeld van de goddelijke volmaaktheid hebt gevormd, als een te bereiken ideaal. "