De Wet van Een

De Wet van Een is een vaststaande en universele wet. Degene die de Wet van Een begrijpen, realiseren zich dat alles Een is. Dat iets los lijkt te staan van het geheel zal uiteindelijk niets anders blijken te zijn dan een illusie van degene die ervan overtuigd zijn dat de dingen van elkaar gescheiden zijn, waardoor ze lijken te bestaan uit losse fragmenten zonder samenhang.

Kosmisch Bewustzijn geeft het inzicht dat het Universum een geheel is, Wanneer het Universum als Een geheel wordt herkend, kan universele harmonie worden bereikt.

Paul Shockly

woensdag 10 januari 2018

2e Boodschap van GOD, de Vader, Allah, De Schepper, De Ene of hoe je Hem in jouw levensbeschouwing ook noemt. / via IngridMaria & Theo / 9 januari 2018

2e Boodschap van GOD, de Vader, Allah, De Schepper, De Ene of hoe je Hem in jouw levensbeschouwing ook noemt.
via IngridMaria & Theo / 9 januari 2018


Dierbare kinderen
het maakt me heel blij dat jullie met zo velen geïnteresseerd zijn in Mijn Boodschap: dat jullie Mij nog kennen of willen leren kennen.
Dat is cruciaal om de Nieuwe Tijd te laten groeien en bloeien, daar heb Ik JULLIE voor nodig.

Jullie ALLEMAAL zijn mijn handen en voeten, Ik zit in jullie ALLEN.
JULLIE hebben ELKAAR nodig.

Hoe meer jullie je eigen leven opschonen en vrijmaken van macht, hoe meer Liefde in jullie leven komt en hoe meer Liefde jullie zullen aantrekken en uit kunnen delen. DAT is de Nieuwe Tijd.

LIEFDE is de andere kant van macht en waar Liefde is KAN GEEN MACHT zijn….

Mijn Boodschap is kort, maar bijgevoegde “tools” geven je handvatten die je verder zullen  helpen………

Nadere toelichtingen/ “tools”:


Liefde is…: 1 Korinthe 13 Hooglied voor de LIEFDE (gedeelte):
            1.         Al spreek ik de taal van mensen en Engelen –
                        als ik de Liefde niet heb, ben ik een galmend bekken of een schelle cimbaal.
            2.         Al zou ik de gave van de profetie hebben en alle geheimen weten en alle
                        kennis bezitten, en al zou ik het volmaakte geloof hebben dat bergen zou kunnen verzetten, als                              ik de Liefde niet heb, ben ik niets.
            3.         De Liefde is geduldig en vol goedheid. De Liefde kent geen afgunst,
                        geen ijdel vertoon en geen zelfgenoegzaamheid.
            4.         Zij kwetst niemands gevoel, Zij zoekt zichzelf niet, Zij wordt niet verbitterd,
                        Zij rekent het kwade niet aan.
            5.         De Liefde verheugt zich niet over onrecht maar vindt vreugde in de waarheid.
            6.         Zij kan alles verdragen, Zij blijft geloven, blijft hopen, nooit geeft Zij het op.
            7.         De LIEFDE zal nooit ophouden te bestaan!

Psalm 23 van David: van internet (vertaald uit het Engels, DEZE tekst is van een onbekende schrijver) in een door ons “voor de Nieuwe Tijd aangepaste versie”, is zeer behulpzaam om het contact met de Vader te herstellen of verder te versterken:  wij doen hem zelf dagelijks 3 keer.

De Heer is mijn Herder                                                                                = Dat is de relatie.
Alles wat ik nodig heb, is beschikbaar in overvloed                               = Dat is aanbod.
Hij laat mij gaan liggen in groene weiden                                                 = Dat is rust.
Hij leidt mij langs rustige wateren                                                             = Dat is verfrissing.
Hij herstelt mijn ziel                                                                                      = Dat is genezing.
Hij leidt mij op de paden van gerechtigheid                                             = Dat is leiding.
In het belang van Zijn Naam                                                                        = Dat is het doel.
Ja, ook al loop ik door de vallei van de schaduw van de dood              = Dat is testen.
Ik Ben veilig en beschermd                                                                          = Dat is bescherming.
Want U bent bij mij                                                                                       = Dat is trouw.
Uw roede en Uw staf, zij stellen mij op mijn gemak                               = Dat is discipline.
U bereidt een tafel voor mij, in het bijzijn van mijn vijanden               = Dat is hoop.
U zalft mijn hoofd met olie                                                                           = Dat is zegening
Mijn beker loopt over                                                                                    = Dat is overvloed.
Goedheid en genade zullen mij volgen al de dagen van mijn leven     = Dat is zegen.
En ik zal wonen in het Huis van de Heer                                                  = Dat is zekerheid.
Voor altijd                                                                                                        = Dat is in eeuwigheid.

Gebed van Sint Franciscus van Assisi (gecombineerd uit Engels en Nederlandse teksten) in een door ons “voor de Nieuwe Tijd aangepaste versie”.

Heer, Ik BEN een instrument van Uw Vrede
Waar haat is, zaai ik liefde;
waar onrecht is, schenk ik vergiffenis;
waar twijfel is, breng ik vertrouwen;
waar wanhoop is, breng ik hoop;
waar duisternis is, breng ik licht;
waar er verdriet is, breng ik vreugde;
waar dwaling is, breng ik waarheid;
waar verdeeldheid mensen van elkaar vervreemd, breng ik eenheid;
O Goddelijke Meester,
Ik ga ervoor om meer te troosten als getroost te willen worden;
om meer te begrijpen als om begrepen te willen worden;
om meer lief te hebben als geliefd te willen worden.
Want het is door te geven dat we ontvangen;
het is door te vergeven, dat we zelf vergeven worden
en het is in het sterven (van het Ego) dat we worden geboren in het Eeuwig Leven.

Vergevingsritueel:
Ik vergeef jou (jullie) alles wat je (jullie) mij hebt (hebben) aangedaan.
Ik vergeef me ZELF wat ik jou (jullie) en mezelf heb aangedaan.
Vergeef jij (jullie) mij alsjeblieft wat ik jou (jullie) heb aangedaan.
Ik dank jou (jullie).

Toelichting vergevingsritueel: door vergeven los je de negatieve banden / verbindingen op, die er bestaan tussen jou en de ander(en). Dit vergevingsritueel doe je in principe voor JEZELF. De ander dient in feite zijn/haar eigen boosheid, frustratie of wat dan ook zelf op te lossen, maar het is aan hem/haar of hij/zij dat ook wil doen/doet. DAAR heb je dus NIETS over te zeggen. Indien JOU iets aangedaan is, kan in eerste instantie de derde regel vreemd overkomen, maar de ander kan in een andere bewustzijnstoestand zijn waardoor hij/zij denkt dat hem/haar iets is aangedaan. Komt meestal door zijn/haar EGO (-gedrag/ego-zijn) en het kan zomaar zijn dat JIJ niets fout hebt gedaan, maar alleen maar iets aangeraakt hebt in hem/haar. Ga niet in schuldgevoelens! Je stelt met die zin in elk geval het ego van de ander “gerust” en dat ontlast JOU ZELF.
Doe/herhaal het vergevingsritueel zo vaak als je denkt dat het NODIG is voor jezelf… belangrijker is voelen, op een gegeven moment voelt het rustiger in jezelf, dan is het klaar voor jou.

IngridMaria & Theo


PM voel je vrij om dit bericht – in zijn geheel – te delen op Sociale Media of wat voor een platform dan ook.