De Wet van Een

De Wet van Een is een vaststaande en universele wet. Degene die de Wet van Een begrijpen, realiseren zich dat alles Een is. Dat iets los lijkt te staan van het geheel zal uiteindelijk niets anders blijken te zijn dan een illusie van degene die ervan overtuigd zijn dat de dingen van elkaar gescheiden zijn, waardoor ze lijken te bestaan uit losse fragmenten zonder samenhang.

Kosmisch Bewustzijn geeft het inzicht dat het Universum een geheel is, Wanneer het Universum als Een geheel wordt herkend, kan universele harmonie worden bereikt.

Paul Shockly

zondag 22 juli 2018

DE ONWEERRSBUI EN WAT NU? / 21 Juli 2018 / Winfried

DE ONWEERRSBUI EN WAT NU?
21 Juli 2018 / Winfried

In een vorig artikel schreef ik dat de mensheid snakt naar een “Onweersbui”. Na een eeuwenlange periode van droogte heeft de wereld behoefte aan nieuw, krachtig levenswater. Traditionele waardesystemen en structuren voor zover ze niet deugen mogen m.i. door de bliksem worden getroffen om de deur te openen naar een wereld van vrede en eenheid. Als destructor van het oude is Trump daar al druk mee bezig.

Sommige lezers denken nu, dat ik met mijn opvattingen achter alle gedragingen van Trump zou staan. Neen, dat is beslist niet het geval. Er is niets mis in het opruimen van criminele bendes en netwerken. Maar de doelbewuste discriminatie die Trump propageert tegen immigranten en buitenstaanders gaat regelrecht in tegen ons verlangen naar eenheid en broederschap. Dat mag niet getolereerd worden. Evenmin als zijn onverschilligheid tegenover natuur en milieu.

Niet voor niets heb ik in mijn vorig artikel de Franse revolutie als voorbeeld genoemd, toen er na verloop van tijd niet veel van de idealen overbleef. Het gevaar is, en in onze geschiedenis gebeurt dit keer op keer, dat ook nieuwe leiders de oude truc toepassen. Dat is angst zaaien om alle macht naar zich toe te trekken onder het mom van veiligheid en bescherming, die wordt geboden.


Aartsengel Gabriël Dagelijkse Boodschap / 21 Juli 2018 / via Shelley Young


Aartsengel Gabriël
Dagelijkse Boodschap
21 Juli 2018 / via Shelley Young


Wanneer je niet in de richting beweegt waarin de stroom je probeert mee te nemen, verzet je je tegen je eigen ziel en je oprechte dromen. Je hart en ziel roepen altijd naar je en proberen je naar je hoogste, gelijke doel en ervaringen te leiden. Ontkennen dat is diepe weerstand tegen jezelf kiezen.

Dat is de reden waarom de daad van overgave altijd verlichting brengt - het beweegt uit verzet naar acceptatie en inclusie van jouw hoogste zelf, wat een bekrachtigde en helende keuze is voor heelheid en integratie. Terwijl de daad van overgave zeker de hulp inschakelt van een Universum dat jou vereert, is het de herkenning en acceptatie van je eigen goddelijke liefde en leiding waarnaar je het meeste verlangt.

Aartsengel Gabriel

Vertaling: wakkeremensen.blogspot.nlBoodschap van de Arcturianen / Via: Marilyn Raffaele / 15 juli 2018

Boodschap van de Arcturianen

Via: Marilyn Raffaele / 15 juli 2018

Wij van de Arcturiaanse Groep willen zeggen dat er veel verandering aan de horizon is. Jullie zijn getuige van de doodsstrijd van wereldovertuigingen die de mensheid gedurende levens in slavernij hebben gehouden. Deze dichte miscreaties kunnen alleen oplossen als hogere frequenties van de waarheid de energie beginnen te vervangen die hen in de eerste plaats heeft gevormd.

Er ontstaat een gevoel van onenigheid wanneer alles wat vertrouwd is begint te veranderen, maar intense angsten en verwarring zullen niet komen bij diegenen die begrijpen dat niets echt ooit eindigt, maar transmuteert naar hogere expressieniveaus wanneer het bewustzijn meer verlicht wordt. Omdat driedimensionale energie zo dicht is, is dit proces geleidelijk en kent het vele wendingen en bochten van weerstand.

Richt jullie aandacht en inspanningen op het hoogste niveau van waarheid dat je kent op elk moment en elke situatie, in plaats van op de illusies van materiële zin om je heen. Jullie Licht, het Licht van het ontwaakte bewustzijn, dient om manieren te openen die meer Licht naar de Aarde laten stromen. Deze hoogfrequente energieën beïnvloeden al het leven. Iedereen voelt ze, ook de niet ontwaakten, de ontwaakte en het dierenrijk. 

Dagtekst van Zondag 22 Juli 2018 door Omraam Mikhael Aivanhov

Dagtekst van Zondag 22 Juli 2018
door Omraam Mikhael Aivanhov

de Zonnevlecht - het belang ervan voor het psychisch evenwicht

"Wanneer je onrustig, verward of geïrriteerd bent, kan je voelen hoe die gemoedstoestanden een weerslag hebben op je zonnevlecht, alsof er krachten uit je wegvloeien die zich versnipperen. Men kan de zonnevlecht vergelijken met een vat dat het levende magnetisme bewaart en wanneer dit verstrooid wordt, verliest de mens het vermogen om zich te concentreren en te handelen. Iedere vorm van ongerustheid, ieder gevoel van onbehagen, heeft een negatieve invloed op de zonnevlecht, die dan samentrekt en zo plots haar energie verliest. Ben je daarentegen rustig, kalm en opgeruimd, dan voel je dat de zonnevlecht zich ontspant en uitzet, als een straling of een bron die klaterend ontspringt. 

De zonnevlecht is het reservoir van de levenskrachten, de accumulator van alle energieën en als je weet hoe je haar dagelijks kunt vullen door je te verbinden met de vier elementen, met de zon en met de sterren, dan zal je in jezelf een bron voeden, die nooit zal ophouden met je te heropladen."

Omraam Mikhael AivanhovEen brief van GOD aan de mensheid over het creëren van een wereld van Liefde


EEN BRIEF VAN GOD AAN DE MENSHEID OVER HET CREËREN VAN EEN WERELD VAN LIEFDE

Mijn geliefden, mensheid, Ik laat dit met Mijn tedere Liefde over U uitvloeien, in stromen van Licht, om Uw wachtende harten te beroeren. Het bevat de sleutels ter Uwer herinnering. De herinnering aan Uw schoonheid en aan alle manieren waarop Ik U gemaakt heb naar Mijn beeld.

En de herinnering aan de waarheid der Liefde, hoe elk menselijk hart geboren is in Liefde en elk mens een kind van God is. En de herinnering dat Uw hart ons verbindt en dat door Uw hart Uw medescheppende macht leeft. Door Uw hart komt Uw schat tot U, alle gaven die Ik U voor altijd schenk. Door het hart herinnert U zich en wordt U nu wakker aan de waarheid van Liefde die U bent.

Hoezeer heb Ik U lief? U bent waarlijk de grootste aller wonderen. U bent Mijn eigen hart, levend en belichaamd, klaar om uit te dijen, om voor altijd maar voort te gaan om de Liefde te geven die U bent. U maakt Liefde levendig, verrassend, nieuw. Alleen U, geliefden, Mijn dierbare glorieuze kinderen, alleen u kunt voortgaan voor ademloze spanning en de Liefde, die Ik Ben, zien met een geheel nieuw perspectief. Heeft U nooit versteld gestaan van uw wonderbaarlijke nieuwsgierigheid? Of hoe onverzadigbaar U voorwaarts gaat om de wereld te ontmoeten en te groeten? En hoe diep U geraakt wordt door elke expansie van schoonheid? Dit is het wonder van Uw medescheppende hart.

Meer Vriendelijkheid, Minder Haat / Van 6 Juli 2018, via Karma Yoga Daily / Wes Annac

Intuïtieve berichten door Wes Annac van zijn persoonlijke Blog   Het is om jullie geest te helpen te bevrijden

Meer Vriendelijkheid, Minder Haat
Van 6 Juli 2018, via Karma Yoga Daily / Wes Annac

Ik heb geen antwoord voor de problemen van de wereld. Het zou misleidend zijn om te denken dat enig iemand dit doet. Ik heb een idee over wat we beter kunnen doen en het is een eenvoudige en verstandige oplossing. Alhoewel ik vind dat we vreedzamer moeten zijn en van iedereen moeten houden, is dat niet wat ik vandaag aanbeveel.

Ik zou graag zien dat een 'meedogende revolutie' van de ene dag op de andere opkomt, maar daar lijken we nog niet klaar voor te zijn. Wat we nu kunnen doen, is elkaar beter behandelen. Deze kleine verandering zou ons in staat stellen om ons gezamenlijk te concentreren op een grotere maatschappelijke transformatie. Ik suggereer niets extreems. Gewoon meer vriendelijkheid en minder haat. In deze ideale wereld zouden we sneller kunnen vergeven dan wrok koesteren. In plaats van zelfzuchtig te zijn, willen we anderen helpen. In plaats van elkaar in de val te laten lopen over wat ons scheidt, zouden we ons verenigen in wat we gemeen hebben.

Het is niet mijn bedoeling om iemand te veranderen, maar om dingen te suggereren die we kunnen doen om deze wereld beter te maken voor ons en voor iedereen waarmee we het delen. Ik hoop dat dit de mensen bereikt die verandering willen, maar niet zeker weten hoe ze het moeten aanpakken. Ik wil ook opnieuw bevestigen dat verandering altijd mogelijk is, maar zoals alles kost het moeite.

Een Schrijven van de Schepper / 21 Juli 2018 / door Jennifer Farley,


Een Schrijven van de Schepper
21 Juli 2018 / door Jennifer Farley,

Het Is Tijd.......


Dit is een tijd van worden ... worden wie en wat je werkelijk bent.

Het is een tijd om uit te breiden en te groeien en onvoorwaardelijk van jezelf te houden.

Het is een tijd om te blijven oefenen vriendelijkheid en mededogen voor degenen die het niet altijd met je eens zijn of op een andere weg zijn.

Het is een tijd om te onthouden dat jij, en elke andere persoon op je Aardse niveau, op hun eigen manier mooi bent. Je zult het misschien niet zien, maar ze bezitten dezelfde schoonheid van binnen en van buiten.

Het is een moment om te accepteren dat niet iedereen wakker is en dat de keuzes die ze maken deel uitmaken van het prachtige geschenk van de vrije wil.

Het is tijd om te omhelzen wat Het Universum is,
 de liefde waar het voor heeft en wat het je leert.

Ben je klaar?

~ De Schepper ~

Vertaling: wakkeremensen.blogspot.nlHeavenletter 6381: Wij Bevaren de Hoogste Zeeën / 16 Juli 2018.


Brief uit de Hemel
Wij Bevaren de Hoogste Zeeën
16 Juli 2018.


God zei: 

Geliefden, berichten worden de klok rond verstuurd. Dat wil zeggen, Ik stuur berichten door via vele frequenties buiten het rijk van de tijd.
Niettemin, Ik ben welbekend voor de diepte van Mijn Stilte.
Jullie en Ik zijn Één betrokken bij een goede verstandhouding.
Wij houden ook gewoon elkaars handen vast, voor de vreugde ervan.
Wij zijn overvloedig in vriendschap en opvrolijking zoals de Zon de dag ontmoet. Wij houden ervan om bezig te zijn in Eenheid.
Wij zijn onvermijdelijk Één. Als Één, komen wij neer van het zelfde land van oorsprong. Is dit niet prachtig! Wie had aan zo’n idee kunnen denken en het kunnen leven!

Laten wij hier dieper op ingaan. Het is geen kleinigheid om een menselijk Wezen op de Aarde te zijn, noch is het een kleinigheid om een God te zijn.
Dat Ik besta en jullie als Één bestaan binnenin Mij – dat is niet niks.
Ik geef jullie een goede passage. Ik bied jullie hinkelen aan over de Aarde of een dans over de Aarde met Mij aan jullie zijde en Ik met jullie aan Mijn zijde voor Onze inhoud van Één Hart.

zaterdag 21 juli 2018

Misschien wel de belangrijkste artikelen die je ooit zou kunnen lezen. 10 / Een boodschap van Neale Donald Walsch / 20 april 2018 / Geplaatst 21 juli 2018


Misschien wel de belangrijkste artikelen die je ooit zou kunnen lezen. 10
Een boodschap van Neale Donald Walsch
20 april 2018 / Geplaatst  21 juli 2018
Vertaald uit het Engels door Henk Steur

Mijn dierbare vrienden...

Wat als het doel van het leven niets te maken zou hebben met wat onze normale bedoening is geworden? Zou dit voor ons niet belangrijk zijn om te weten? Zou dit niet de meest belangrijke boodschap zijn die God ons ooit zou kunnen sturen?

Het zijn onze ondoordachte belangrijkste aannames over het Leven, over het doel van de hele menselijke ervaring, die de volslagen disfunctionele ervaring hebben geschapen die wij momenteel Leven op Aarde noemen.

De grootste en meest schadelijke van deze aannames is wat waar wij nu naar zullen kijken. Vast gezeten in deze aanname – en door zijn basis te vormen door hem te benoemen – is de vaststelling dat onze natuurlijke staat er een van scheiding is.

Scheiding van God en al het andere in het Leven, inclusief elkaar.

Wij hebben in deel vier van deze serie onderzocht hoe dit verhaal van afscheiding dat een deel werd van ons cultureel verhaal tot stand kwam en over de schade die dit heeft toegebracht, in deel vijf.

Overgave: laat het maar gebeuren / 20 juli 2018 / Mieke Vulink

Overgave: laat het maar gebeuren
20 juli 2018 / Mieke Vulink

Aan alle kanten wordt er met en voor ons gewerkt, met maar één focus: ons naar hogere waarheid te leiden. Hogere waarheid vind je waar alle illusies binnen de dualiteit overstegen zijn. Waar men kan schouwen met goddelijke ogen, die vanuit onvoorwaardelijke liefde 'zien', door sluiers en beperkingen heen kunnen kijken.

We worden liefdevol doch stevig aangepakt om alle onwaarheid in ons aan het licht te brengen. Dat is enorm bevrijdend, maar minstens net zo uitdagend! Want we beginnen nu te merken dat het menens is. Wat eerder nog de ver-van-mijn-bed-show leek, een grappig zonnestormpje, frequentiestijgingen en andere stimulansen om slapende, onbewuste delen wakker te maken, blijkt nu een 'geen-weg-meer-terug' te zijn geworden. Bakken vol licht worden dagelijks bij ons voor de deur gezet, en al wil je de deur dicht houden; het licht schijnt overal dwars doorheen. Elk donker hoekje in jezelf komt in de schijnwerpers te staan, of je het nou leuk vindt of niet.

TRANSFORMATIES EN HELING VAN VELE LEVENS
De zon blijft maar schijnen. Ze blijft ons maar verwarmen en openen. Alle delen van onze persoonlijkheid die nog ergens verscholen in de kou staan komen vanzelf tevoorschijn om zich eindelijk te kunnen warmen en uit de kramp te komen die soms al miljoenen jaren oud is.


Aartsengel Gabriël Dagelijkse Boodschap / 20 Juli 2018 / via Shelley Young


Aartsengel Gabriël
Dagelijkse Boodschap
20 Juli 2018 / via Shelley Young


Naarmate jullie verder gaan in de volgende fase van jullie verlichtingsproces, zullen jullie steeds meer het belang beginnen te begrijpen van zijn in plaats van doen. Jullie leren de golven van energie te berijden, gebruikmakend van de kracht van wat elke golf individueel ondersteunt, of het nu gaat om geïnspireerde voorwaartse bewegingen of gewoon om in een stille ruimte van aanwezigheid te blijven. Dit zal zorgen voor veel meer comfort en gemak voor jullie omdat jullie voortdurend met de energieën in beweging zullen zijn, in plaats van te proberen tegen hen in te bewegen.

Dit zal jullie ook in staat stellen om veel efficiënter te zijn met jullie tijd en inspanningen dan ooit tevoren, en zal de giswerk voor jullie uitwerken. Jullie zullen, met jullie geloof en vertrouwen en diepste weten, weten dat de ontplooiing jullie altijd dient in jullie evolutie en hoogste dienstbaarheid, die jullie in de ervaring van vrede brengt, ongeacht in welke fase jullie je bevinden.

Aartsengel Gabriel

Vertaling: wakkeremensen.blogspot.nl

Een Schrijven van de Schepper / 20 Juli 2018 / door Jennifer Farley,

Een Schrijven van de Schepper
20 Juli 2018 / door Jennifer Farley,

Oefenen, Oefenen


Terwijl je je upgrades ontvangt, kan een beetje van je 'oude ik' naar voren komen
 als een middel om zichzelf te beschermen. 
Een van de dingen die je moet onthouden, is dat iedereen zijn eigen versie
hiervan ervaart en op verschillende manieren zal reageren. 
Nogmaals, het oefenen van je nieuwe vaardigheden kan nodig zijn.

In plaats van 'boze praat te spreken', neem even de tijd om na te denken
over hoe je wilt handelen / reageren en vraag jezelf dan af:
'zal wat ik ga doen / zeggen iemand anders dienen dan ik?', dan is dat jouw signaal
om een ​​ander pad te kiezen. (Lach)

Als steeds groter wordende lichtwezens die mededogen en vriendelijkheid beoefenen,
 is dit jouw kans op meer groei en leren.
 Laat het niet aan je voorbijgaan, lieverd.

~ De Schepper ~

Vertaling: wakkeremensen.blogspot.nl

Op deze dag van je leven / 20 juli 2018 / Neal Donald Walsch20  juli 2018 / Neal Donald Walsch
Op deze dag van je leven, geloof ik
dat God wil dat je weet…


... dat je het best de mensheid dient door de
koffiebar en de boekwinkel te verlaten en de straat in te gaan.

De wereld wacht op jouw bijdrage; jouw stad, jouw gemeente,
jouw buurman, jouw vriend wacht op die hulp
van jou dat alles gemakkelijker zal maken.
 Er bestaat meer dat je kunt doen dan je weet.
Ga gewoon weg daar en kijk er naar uit.

Natuurlijk weet je al dat het leven er niet over gaat
wat naar je toe komt, maar wat door jou komt.
Dus beslis om dit het jaar te maken dat dit idee
zichzelf manifesteert op het hoogste niveau ooit.

Neale Donald Walsch [today@nealedonaldwalsch.com]
Vertaald: wakkeremensen.blogpot.nlIk Weet Niets / Van 28 Juni 2018, via Karma Yoga Daily / Wes Annac,

Intuïtieve berichten door Wes Annac van zijn persoonlijke Blog
Het is om jullie geest te helpen te bevrijden

Ik Weet Niets
Van 28 Juni 2018, via Karma Yoga Daily

Ik hield van gecompliceerde ideeën. Ik geloofde altijd van alles en ik vermaakte mijzelf met grandioze concepten. Als het in de randcategorie was, vooral met betrekking tot spiritualiteit, vond ik het geweldig. Hoe meer afstand het was van wat we denken dat de realiteit is, hoe meer het mijn realiteit werd.

Dat is niet iets slechts, omdat het leven te kort is om niet te besteden aan het nastreven van interesses. Als jullie van koffie of thee houden, geniet er dan van zolang het kan. Loop iedere dag een mijl als jullie van lichaamsbeweging houden. Als jullie van het paranormale houden, new age, spiritualiteit of iets van de samenleving wat jullie helemaal te gek vinden, duik er dan met het hoofd voorover in.

Ik ben al heel lang niet bang meer om mijn gekkigheid zichtbaar te maken voor iedereen. Desondanks dit, ben ik de laatste tijd niet zo geïnteresseerd in gecompliceerde ideeën. Ik wil eenvoud. Alle anderen mogen hun grote ideeën hebben over engelen, buitenaardsen, ascentie, lichtsteden, regenboog merkaba’s van de 12e dimensie enz. Ik bekritiseer niets – het is gewoon niet meer voor mij.

Dagtekst van Zaterdag 21 Juli 2018 door Omraam Mikhael Aivanhov

Dagtekst van Zaterdag 21 Juli 2018
door Omraam Mikhael Aivanhov

het fysieke Lichaam - de structuur ervan getuigt van het primaat van de geest

"Laten we de prachtige constructie van het menselijk lichaam bestuderen. Ons lichaam is te vergelijken met een gebouw waarvan de structuur ons beendergestel is. Het skelet komt overeen met de minerale wereld en speelt net als deze de rol van materiële steun. Aan de botten zijn de spieren vastgehecht, zoals de vegetatie zich vasthecht aan de bodem. De bloedsomloop met slagaders en bloedvaten, komt overeen met de rivieren, beken en meren, omdat het water het bloed is van de aarde dat alle vegetatie voedt. Het ademhalingssysteem komt uiteraard overeen met de lucht. En tenslotte het zenuwstelsel, waarvan de gehele werking van het lichaam afhangt, komt overeen met het vuur, met de zon, die met haar licht en warmte alle leven schept en voedt.

Het zijn niet de beenderen die het bevel voeren over ons lichaam, maar het zenuwstelsel, dat het meest verfijnde, het meest uitgebreide is. Uit deze vaststelling kan de conclusie getrokken worden dat het niet de materie is die de eerste plaats moet innemen, maar de geest. Dat is de les die ons fysieke lichaam ons geeft."

Omraam Mikhael Aivanhov


Heavenletter 6380: Tot de Einden van de Aarde /15 Juli 2018.


Brief uit de Hemel

Tot de Einden van de Aarde
15 Juli 2018.


God zei: 

Geliefden, er zijn geen einden aan de Aarde, evenmin is er een echt begin,
toch is er inderdaad een doel in de Schepping van de wereld voorbij aan speculatie. De Aarde heeft iets met ter zake. Ik, God, ben waar tot in de kern. Ik ben waar vanaf het begin. De Aarde heeft iets ter zake dienende, zelfs met de reis van de illusie die jullie tot slaaf houdt. Fictie is ook een soort van reis, maakt niet uit hoe jullie voor de gek worden gehouden. Alles heeft een doel, zelfs een opzichtig ding van weinig waarde.

Zelfs wanneer jullie slapen, is er waarde in het slapen, net zoals er waarde kan zijn in wakker worden. Opperste waarde. Zelfs met dwaasheid, dienen jullie een hoger doel. “Going around the mulberry bush” dat dient ook. (wat lastig om te vertalen, maar het is een kinderliedje, kinderen dansen om een moerbeiboom en wat wordt gezongen gaat over alle dingen die gewoon iedere dag weer gedaan worden, in de ochtend)

vrijdag 20 juli 2018

Diverse Vertaalde Artikelen gerelateerd aan Cobra’s publicatie ‘Het Planetair Ascentieproces’ van 17 juli 2018 / 19 juli 2018Diverse Vertaalde Artikelen gerelateerd aan Cobra’s publicatie ‘Het Planetair Ascentieproces’ van 17 juli 2018
19 juli 2018
Cobra: “Na de Event zal het planetaire ascentie proces adequaat beginnen. De sluier zal worden weggehaald, door gebruik van vortex technologie:

Hier de Nederlandse vertaling van dit artikel 

—–

Cobra: ” De fysieke metalen spinnen die fysieke ankers zijn voor het chimera raster zullen ook zijn verdwenen:

Hier de Nederlandse vertaling van dit artikel

ONWEERSBUIEN / 19 Juli 2018 / Winfried

ONWEERSBUIEN
19 Juli 2018 / Winfried

Iedereen snakt naar een wereld van vrede en liefde. Zoals je tijdens een lange periode van droogte naar onweer verlangt. Eindelijk dan de regen die de aarde opklaart. We weten dat donder en bliksem spectaculair en onvoorspelbaar zijn. Toch nemen we onweer voor lief, omdat het de spanningen in de atmosfeer oplost en we weer ruim frisse lucht kunnen ademhalen.

Een onweersbuitje is niet genoeg om de paradijselijke tuinen van de aarde voldoende te begieten. De aarde snakt naar een kentering, een nieuwe levenswijze, een nieuwe start. Een blikseminslag in de politieke, financiëel/economische, religieuze en medische systemen kan voor nieuwe levensruimte zorgen. Beschouw de opruiming niet als angstaanjagend. Verandering in de wijze waarop wij met elkaar omgaan is pure noodzaak om de wereld van vrede en gelijkheid naderbij te brengen. Ook het milieu en de natuur, met inbegrip van andere manieren voor het opwekken van energie en het delven van grondstoffen, vergen een gloednieuwe en respectvolle benaderingswijze.

NIEUWE BEZEMS VEGEN SCHOON
Is het toeval of niet dat President Trump als een bulldozer de oude wereld aan het opruimen is? Hij maakt in ieder geval de weg vrij voor een nieuwe samenleving. Zijn rigoureus en eigenzinnig optreden leidt tot grote controverses en weerstanden. Maar waarom? Zouden we niet blij mogen zijn met een President in de V.S. die voor een spectaculair onweer zorgt?  Ook al zet hij met zijn eigenzinnig optreden de wereld op zijn kop?

Kryon: Family Bulletin Juli 2018 /Lee Carroll / 13 juli 2018

Family Bulletin Juli 2018 /Lee Carroll
13 juli 2018
Vertaald uit het Engels door Henk Steur

Groetjes, Henk! 

Velen van jullie weten dat ik onlangs terugkwam van een spectaculaire conferentie in Canada. De Wetenschap en Spiritualiteit Conferentie was groots, echt groots. Onze uiteenzettingen werden zeer veel gezocht na de sprekers van de dag en de meer dan 1.000 aanwezigen waren blij om bij dit uitverkochte evenement aanwezig te zijn en van deze grootse leraren te kunnen leren!

Ik kreeg ook de kans om een presentatie van een hele dag te houden over het nieuwe Lemuriaanse Wiel van Lering op deze conferentie. Voor het eerst was ik in staat om deze speciale informatie te delen. Er werd mij in deze channeling zoveel gegeven over deze diepgaande lering die wij aan het ontwikkelen zijn naar een tweedaagse workshop zodat mensen dit compleet in zich op kunnen nemen. Het is echt prachtig! De eerste volledige Lemuriaanse Wiel van Lering-workshop zal gehouden worden in Syracuse, NY on July 28-29 en zal gevolgd worden door een Lemuriaanse Godinnen-workshop, op maandag, die ontwikkeld is door Dr Amber Wolf als aanvulling op de informatie in mijn workshop.

Meer lezen >>>Het rode Kristal / Gepubliceerd 18 juli 2018 | Door Ans Hoornweg


Het rode Kristal
Gepubliceerd 18 juli 2018 | Door Ans Hoornweg

Vanochtend kreeg ik in een visioen het volgende te zien:

Ergens aan de rand van een nog ongerept heidegebied woonde een man in een klein huisje, en omdat de mensen in het dorpje verderop hem zelden of nooit zagen werd hij ook wel ‘de kluizenaar’ genoemd. Een oudere, al gepensioneerde man uit dat dorpje verveelde zich en ging daarom maar een fietstochtje langs de hei maken. Tijdens die fietstocht kwam hij langs het afgelegen huisje van de kluizenaar en zag dat diens tuintje overwoekerd was door onkruid. De man bedacht zich dat het wel een leuk karwei voor hem was om dat tuintje weer onkruidvrij te maken; hij hield van tuinieren en had sinds z’n pensioen alle tijd van de wereld!

Op dat moment zag hij dat de kluizenaar buiten stond, dus vroeg hij of de kluizenaar het goed vond dat hij z’n tuintje weer mooi zou maken. De kluizenaar knikte alleen en ging toen snel weer naar binnen.

De volgende dag begon de man aan het helse karwei, maar hij had er zin in en zong net zo hard als de vogels rondom hem. De kluizenaar zette geregeld drinken en zelfgebakken brood voor hem neer, maar verder zag of sprak de man hem niet.