De Wet van Een

De Wet van Een is een vaststaande en universele wet. Degene die de Wet van Een begrijpen, realiseren zich dat alles Een is. Dat iets los lijkt te staan van het geheel zal uiteindelijk niets anders blijken te zijn dan een illusie van degene die ervan overtuigd zijn dat de dingen van elkaar gescheiden zijn, waardoor ze lijken te bestaan uit losse fragmenten zonder samenhang.

Kosmisch Bewustzijn geeft het inzicht dat het Universum een geheel is, Wanneer het Universum als Een geheel wordt herkend, kan universele harmonie worden bereikt.

Paul Shockly

maandag 20 november 2017

Dagtekst van Zondag 19 November 2017 door Omraam Mikhael Aivanhov

Dagtekst van Zondag 19 November 2017
door Omraam Mikhael Aivanhov

Liefde en haat - manifestaties van dezelfde kracht op twee verschillende vlakken


"Welke kracht is het die je leert, wanneer je iemand haat, om hem met je blik te treffen of hem zelfs te slaan? En wanneer je iemand lief hebt, welke kracht is het die je leert hoe naar die persoon te lachen, hem zacht toe te spreken, hem te omhelzen of hem geschenken te brengen? 

Of het nu gaat om liefde of om haat, het is altijd dezelfde kracht, maar de ene keer uit ze zich onder een 'venusiaanse' vorm en handelt ze met fijngevoeligheid, expressiviteit, poëzie en zachtheid en de andere keer wordt ze 'marsiaans' en kan ze alles op haar weg verwoesten. Je hoeft trouwens slechts te kijken hoe de liefde die op een lager niveau wordt uitgedrukt, in geweld omslaat. De behoefte om hun verlangens te bevredigen, maakt mannen en vrouwen egoïstisch en wreed, ze bekommeren zich niet om de ander. Hij die daarentegen de hogere niveaus van de liefde wil uitdrukken, handelt met edelmoedigheid en onbaatzuchtigheid, hij denkt enkel aan de ontplooiing en het geluk van degene die hij bemint. En toch gaat het hier oorspronkelijk om dezelfde impuls."