De Wet van Een

De Wet van Een is een vaststaande en universele wet. Degene die de Wet van Een begrijpen, realiseren zich dat alles Een is. Dat iets los lijkt te staan van het geheel zal uiteindelijk niets anders blijken te zijn dan een illusie van degene die ervan overtuigd zijn dat de dingen van elkaar gescheiden zijn, waardoor ze lijken te bestaan uit losse fragmenten zonder samenhang.

Kosmisch Bewustzijn geeft het inzicht dat het Universum een geheel is, Wanneer het Universum als Een geheel wordt herkend, kan universele harmonie worden bereikt.

Paul Shockly

zaterdag 25 november 2017

Dagtekst van Vrijdag 24 November 2017 door Omraam Mikhael Aivanhov

Dagtekst van Vrijdag 24 November 2017
door Omraam Mikhael Aivanhov

Onze bestemming wordt bepaald door onze houding tegenover de goddelijke wereld -

"Mensen lijken niet te beseffen dat hun bestemming wordt bepaald door hun houding tegenover de goddelijke wereld. In plaats van te buigen voor de grootheid van God en Hem te verheerlijken, nemen zij meer en meer een onachtzame, respectloze houding aan, zodat ze zijn plannen dwarsbomen en wanorde in de schepping brengen.

De ergste vijand van de mens is zijn hoogmoed, die zo zelfgenoegzame en arrogante houding die hem op den duur zal meesleuren in zijn ondergang. Als hij zich wil redden, moet hij leren om zich tegenover de schepping doordrongen te voelen van een heilig gevoel, om te trillen als een eolusharp bij elke ademhaling, bij iedere stroom uit de Hemel, en zich één te voelen met het universum, met de Ziel van de wereld, met de kosmische Geest. In deze uitwisseling werken de energieën van de hogere wereld op hem in: de zuiverste elementen vloeien in zijn ziel, terwijl de duistere elementen hem verlaten en opgelost worden in de oneindigheid."